Instytucja Prywatna
Mennica Eldoracka

O instytucji
1b.png
Mennica Eldoracka emituje srebrne kolekcjonerskie liberty w limitowanych edycjach. W mennicy mogą pracować, do dwóch razy dziennie, wszystkie Sarmatki i wszyscy Sarmaci, jednakże premia do wynagrodzenia przysługuje z tytułu aktywności na forum Konsulatu Sclavinii. Ponadto, 90% dochodu instytucji przekazywane jest na rzecz prowincji. Mennica Eldoracka rozpoczęła działalność 26 grudnia 2014 r. inauguracyjnym „Krzyżowcem” (na ilustracji).
S00035
numer ewidencyjny
Sclavinia
właściciel instytucji
Andronik
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Eldorat
lokalizacja siedziby