Instytucja Prywatna
Holding MaHi hito

O instytucji
61RoVejD.png
WL1Fdy5D.png

Holding MaHi hito ( czyt. Maszihito ) jest prywatnym konsorcjum wspierającym działania właściciela
w działalności na terenie Księstwa Sarmacji.

Pod karą skreślenia z listy pracowników firmy ZABRONIONE jest zamieszczanie wulgaryzmów
i treści ogólnie obraźliwych.

W chwili obecnej w skład holdingu wchodzą :

I. Spółki prasowe

1. "AV - Aquilonem Ventum" ( północny wiatr ) - gazeta MaHi hito
- Redaktor Naczelny Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov

2. "Kącik informatyczny" - Sarmacka gazeta informatyczna
- Redaktor Naczelny Maciek Maciejowski
kGYIBsLc.jpg

3. "Oko natury" - magazyn przyrodniczy MaHi hito
- Redaktor Naczelny Juraj Janosik
J7S3zHpF.png

4. "Notatki Dowódcy" i "Magazyn Militarny"
- Redaktor Naczelny John Recker

unK0fJMH.png

u95HDz1o.png


II. Spółki przemysłowe :

1. MaHi BUD - spółka budowlana - Dyrektor do spraw budowlanych - VACAT.
2. MaHi GWARDIA - spółka zabezpieczenia działań Królewskiej Gwardii
Baridasu i Komisariatu Obrony Cywilnej w Fer - Dyrektor do spraw dostaw uzbrojenia Sucio Vips.
3. MaHi MOTO - spółka zapewniająca pozyskiwanie, naprawy maszyn,
pojazdów i innych urządzeń transportowych ( w tym używanych do celów
specjalnych ) - Dyrektor ds. eksploatacji pojazdów Julian Fer.
4. MaHi DoRada - spółka prawna - Doradca Remigiusz Lwowski
5. MaHi ASTRO - spółka kosmiczna
- Dyrektor do spraw eksploracji kosmosu Kamil Warior.
- Astronom Maksymilian Nowak.
l976lPUo.png

III. Spółki artystyczne:

1. Nowy Teatr Nowoczesny - Dyrektor Susanne Delfina Kierkeller

yDpZJcav.png

2. MaHi-Art - spółka grafiki - VACATDodatkowo Holding jest sponsorem klubu piłkarskiego FC KaDR,

5XFo19j3.png

którego menadżerem jest Kamil Warior
S00027
numer ewidencyjny
Laurẽt Gedeon I
PREZES HOLDINGU
Julian Fer at Atera
DYREKTOR WYKONAWCZY
0,00 lt
stan konta
Fer
lokalizacja siedziby