Instytucja Prywatna
Holding MaHi hito

O instytucji
61RoVejD.png
WL1Fdy5D.png

Holding MaHi hito ( czyt. Maszihito ) jest prywatnym konsorcjum wspierającym działania właściciela
w działalności na terenie Księstwa Sarmacji.

Pod karą skreślenia z listy pracowników firmy ZABRONIONE jest zamieszczanie wulgaryzmów
i treści ogólnie obraźliwych.

W chwili obecnej w skład holdingu wchodzą :

I. Spółki prasowe

1. "AV - Aquilonem Ventum" ( północny wiatr ) - gazeta MaHi hito
- Redaktor Naczelny Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov

2. "Kącik informatyczny" - Sarmacka gazeta informatyczna
- Redaktor Naczelny Maciek Maciejowski
kGYIBsLc.jpg

3. "Oko natury" - magazyn przyrodniczy MaHi hito
- Redaktor Naczelny Juraj Janosik
J7S3zHpF.png

4. "Notatki Dowódcy" i "Magazyn Militarny"
- Redaktor Naczelny John Recker

unK0fJMH.png

u95HDz1o.png


II. Spółki przemysłowe :

1. MaHi BUD - spółka budowlana - Dyrektor do spraw budowlanych - VACAT.
2. MaHi GWARDIA - spółka zabezpieczenia działań Królewskiej Gwardii
Baridasu i Komisariatu Obrony Cywilnej w Fer - Dyrektor do spraw dostaw uzbrojenia Sucio Vips.
3. MaHi MOTO - spółka zapewniająca pozyskiwanie, naprawy maszyn,
pojazdów i innych urządzeń transportowych ( w tym używanych do celów
specjalnych ) - Dyrektor ds. eksploatacji pojazdów Julian Fer.
4. MaHi DoRada - spółka prawna - Doradca Remigiusz Lwowski
5. MaHi ASTRO - spółka kosmiczna
- Dyrektor do spraw eksploracji kosmosu Kamil Warior.
- Astronom Maksymilian Nowak.
l976lPUo.png

III. Spółki artystyczne:

1. Nowy Teatr Nowoczesny - Dyrektor Susanne Delfina Kierkeller

yDpZJcav.png

2. MaHi-Art - spółka grafiki - VACATDodatkowo Holding jest sponsorem klubu piłkarskiego FC KaDR,

5XFo19j3.png

którego menadżerem jest Kamil Warior
S00027
numer ewidencyjny
Laurencjusz Ma Hi at Atera
PREZES HOLDINGU
Julian Fer at Atera
DYREKTOR WYKONAWCZY
42,70 lt
stan konta
Almera
lokalizacja siedziby