Instytucja Prywatna
Hrabstwo Esperanto

O instytucji
30 kwietnia 2014 roku Jego Książęca i Królewska Mość postanowił o nadaniu Młynkowi Kawowemu - czyli mnie - lenna Esperanto, znajdującego się nieopodal Eldoratu w Konsulacie Sclavinii, na zachód od Czarnych Mokradeł. Historia Grafejo Esperanto zaczyna się jednak nieco wcześniej - w roku 2010.


W skrócie: istniała niegdyś specyficzna mikronacja, Arystokratyczny Despotat Esperanto, zbudowana wokół języka Zamenhofa oraz tytułów honorowych, które z mocy prawa należały się każdemu obywatelowi, bez względu na zasługi. Aristokrata Despotismo Esperanto założyłem w Archipelagu Wysp Tyrenckich na wyspie Pinkchu-Pinkchu - w sposób metafizyczny jego idea trwa teraz jako Baronia Esperanto w Sarmacji.
S00018
numer ewidencyjny
Młynek Kawowy
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Eldorat
lokalizacja siedziby