Instytucja Prywatna
Studio reKreatywne im. Brata Bobera

O instytucji
Ta instytucja nie ma żadnego opisu. To w zasadzie też jakiś opis.
S00017
numer ewidencyjny
Bartosz von Thorn-Mackiewicz
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby