Instytucja Prywatna
Królewskie Koleje Baridajskie S.K

O instytucji
Królewskie Koleje Baridajskie S.K to instytucja kolejowa, która świadczy usługi przewozu pasażerów na obszarze Republiki Baridas. Jest również zarządcą infrastruktury kolejowej na jej terenie. Jesteśmy na etapie budowy linii kolejowych. Ma ich być 7 oraz dwie linie Kolei Dużych Prędkości.
S00014
numer ewidencyjny
własność państwowa
właściciel instytucji
brak zarządcy
Prezes
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Almera
lokalizacja siedziby