Instytucja Prywatna
Fundacja Karakachanowów

O instytucji
fundacja_karakach_logotyp500.png

Fundacja Karakachanowów zajmowała się kiedyś przekazywaniem grantów po 20 tys. libertów prowincjom lub organizacjom (nigdy osobom) z wyłączeniem partii politycznych.

Obecnie w trakcie zmiany profilu działalności i prac nad Bananową Wolnością
S00011
numer ewidencyjny
Ivo Karakachanow
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
3 925,52 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
M00014
lokalizacja siedziby