Instytucja Prywatna
Wandejska Agencja Reklamy Społecznej (WARS)

O instytucji
Instytucja zajmować się będzie rekkamowaniem waszych instytucji, inicjatyw, partii i tym podobne w podpisach pracowników! Nowi pracownicy bardzo mile widziani!
Cennik:
Reklama 1 tyg: 1000 lt
Reklama 2 tyg: 1500 lt
Reklama 3 tyg: 2000 lt
Reklama Miesiąc: 2500 lt
Reklama Miesiąc +: Do uzgodnienia

http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/5414/2
S00007
numer ewidencyjny
Krzysztof Kura
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
M00014
lokalizacja siedziby