Instytucja Prywatna, Instytucja Użyteczna Społecznie
Zespół Szkół Niższych im. Intendentury

O instytucji
26jGp6QB.png
Zespół Szkół Niższych im. Intendentury to miejsce wyjątkowe. Gdy cały świat pobiegł w stronę blichtru uniwersytetów grupa starosarmackich pedagogów przystanęła, rozejrzała się dookoła i zobaczyła to czego zaślepieni profesorowie nie widzieli. Zwykłych ludzi i ich problemy. Było jasne, że jest potrzeba edukacji będącej bliżej ludzi i ich codzienności a nie tylko pogoni za dyplomami i jałowymi pracami naukowymi. Nasz szkoła powstała z ignorancji starców w togach którzy porzucili i zapomnieli o dzieciach grodziskiej ulicy. Tylko my pamiętamy.

ZSN tworzy szereg instytucji o różnym profilu działalności ale wspólnym celu. Mamy nadzieję, że Zespół będzie się w dalszym ciągu rozwijał.
  1. Technikum im. Innowacji
  2. Elementarium
  3. Miejski Dom Kultury
S00006
numer ewidencyjny
Prokrustes
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
902,11 lt
stan konta
25%
podatek od tantiem
150 000,00 lt
wkład własny
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby