Instytucja Prywatna
Zespół Szkół Niższych im. Intendentury

O instytucji
26jGp6QB.png
Zespół Szkół Niższych im. Intendentury to miejsce wyjątkowe. Gdy cały świat pobiegł w stronę blichtru uniwersytetów grupa starosarmackich pedagogów przystanęła, rozejrzała się dookoła i zobaczyła to czego zaślepieni profesorowie nie widzieli. Zwykłych ludzi i ich problemy. Było jasne, że jest potrzeba edukacji będącej bliżej ludzi i ich codzienności a nie tylko pogoni za dyplomami i jałowymi pracami naukowymi. Nasz szkoła powstała z ignorancji starców w togach którzy porzucili i zapomnieli o dzieciach grodziskiej ulicy. Tylko my pamiętamy.

ZSN tworzy szereg instytucji o różnym profilu działalności ale wspólnym celu. Mamy nadzieję, że Zespół będzie się w dalszym ciągu rozwijał.
  1. Technikum im. Innowacji
  2. Elementarium
  3. Miejski Dom Kultury
S00006
numer ewidencyjny
Prokrust Zombiakov
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby