Instytucja Państwowa
Brama Sarmacka

O instytucji
Brama Sarmacka była niegdyś oficjalną agencją prasową Księstwa Sarmacji a jej początki giną w mrokach dziejów.
W dniu 17 września 2020 r. Brama wznowiła swoją działalność.
G00133
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
właściciel instytucji
Prokrustes
Redaktor Naczelny
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby