Instytucja Państwowa
Hasselandzka Spółka Sportowa

O instytucji
Hasselandzka Spółka Sportowa, w skrócie HSS to instytucja powstała 19.08.2020 roku. Instytucja zajmuje się sportem. Na tą chwilę w skład HSS nie wchodzi żaden klub ale dumny właściciel Adam van der Choheln Gilbert I poszukuje trenerów do pracy w HSS.
G00131
numer ewidencyjny
brak zarządcy
ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA
3 236,16 lt
stan konta

historia rachunku

Angemont
lokalizacja siedziby