Instytucja Państwowa
Państwowy Instytut Kartograficzny

O instytucji
Państwowy Instytut Kartograficzny jest odpowiedzialny za opracowanie i aktualizację map Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu, w tym map samorządów, map drogowych i kolejowych, map morskich, map politycznych, map topograficznych, map hipsometrycznych czy map ogólnogeograficznych.
G00130
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
Organ naczelny
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby