Instytucja Państwowa
Totalizator Państwowy

O instytucji
Totalizator Państwowy jest instytucją powołaną przez Radę Ministrów do obsługi Loterii Państwowej.
G00127
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
Organ naczelny
206 160,00 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby