Instytucja Państwowa
Prefektura Generalna

O instytucji
Prefektura Generalna — organ zapobiegający przestępstwom i zapewniający ład publiczny, oskarżyciel publiczny Księstwa Sarmacji.
G00126
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
Organ naczelny
Laurẽt Gedeon I
Prefekt Generalny
1 889,70 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby