Instytucja Państwowa
Prefektura Generalna

O instytucji
Prefektura Generalna — organ zapobiegający przestępstwom i zapewniający ład publiczny, oskarżyciel publiczny Księstwa Sarmacji.
G00126
numer ewidencyjny
Joanna Izabela
Prefekt Generalny
Alexander Rose
Podprefekt
562,05 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby