Instytucja Państwowa
Prefektura Generalna

O instytucji
Prefektura Generalna — organ zapobiegający przestępstwom i zapewniający ład publiczny, oskarżyciel publiczny Księstwa Sarmacji.
G00126
numer ewidencyjny
Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
brak zarządcy
Podprefekt
16 439,00 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby