Instytucja Państwowa
Trybunał Koronny

O instytucji
TRYBUNAŁ KORONNY

Naczelny organ władzy sądowniczej w Księstwie Sarmacji
G00125
numer ewidencyjny
Antoni Kacper Burbon-Conti
Marszałek Trybunału Koronnego
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

Angemont
lokalizacja siedziby