Instytucja Państwowa
Urząd Skarbowy

O instytucji
Urząd Skarbowy Księstwa Sarmacji powołany został do życia jak każdy inny urząd skarbowy. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę.

Ustawa Sejmu nr 229 o finansach publicznych, z dnia 20.08.2014 r., art. 1 [Podatki].
  1. Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i prowincji — na rachunek Rady Ministrów pobiera się pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
  2. Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0,1% w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni.
  3. (skreślony)
  4. (skreślony)
  5. Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 60 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1, lub jego część, nie mniejszą niż jedną trzecią, a także, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 30 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 2, jeśli mieszkaniec zawiadomił Kanclerza o urlopie zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim.
  6. Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 500 lt.
G00123
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
Organ naczelny
Albert Jan Maat von Hippogriff
Minister Finansów i Gospodarki
18 918,65 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy
Złóż podanie o zatrudnienie