Instytucja Państwowa
Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej

O instytucji
Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej – w skrócie SOBOS to państwowy organ administracji publicznej, który zajmuje się badaniem opinii sarmackiego społeczeństwa na różne tematy. Opinię tę bada się za pomocą cotygodniowych sond, których wyniki są publikowane i analizowane w formie artykułów.

Jeśli chcesz zapoznać się ze wcześniejszymi wynikami badań to wejdź w zakładkę „Artykuły”. Obserwuj także na bieżąco stronę ośrodka, bo tam prowadzone są badania i również tam można zapoznać się z wynikami badań.
G00118
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
Organ naczelny
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby