Instytucja Państwowa
Sejm

O instytucji
Sejm sprawuje władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji. Sejm przyjmuje ustawy, wyraża zgodę na zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, wybiera Prefekta Generalnego i asesorów Trybunału Koronnego. Siedzibą Sejmu jest Książęce Miasto Grodzisk.
G00009
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Wicemarszałek Sejmu
125,00 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby