Instytucja Państwowa
Sejm

O instytucji
Sejm sprawuje władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji.
G00009
numer ewidencyjny
własność państwowa
właściciel instytucji
Orjon von Thorn-Surma
Marszałek Sejmu
2 357,50 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby