Instytucja Państwowa
Sejm

O instytucji
Sejm sprawuje władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji.
Obecnie trwa LXIII kadencja.
G00009
numer ewidencyjny
Joanna Izabela
Marszałek Sejmu
brak zarządcy
Wicemarszałek Sejmu
125,00 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy