Instytucja Państwowa
Sejm

O instytucji
Sejm sprawuje władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji.
Obecnie trwa LXIII kadencja.
G00009
numer ewidencyjny
Adam Jerzy Piastowski
Marszałek Sejmu
brak zarządcy
Wicemarszałek Sejmu
79 576,42 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy