Instytucja Państwowa
Fundusz Pracy

O instytucji
Fundusz Pracy jest funduszem celowym, powołanym w celu realizacji przepisów o finansowaniu sprzedaży pracy z budżetu Rady Ministrów. Dysponentem Funduszu Pracy jest Kanclerz. Przychody Funduszu Pracy pochodzą z wpłat uchwalanych przez Radę Ministrów.
G00007
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
Organ naczelny
brak zarządcy
Minister Spraw Wewnętrznych
180 000,00 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Srebrny Róg
lokalizacja siedziby