Instytucja Państwowa
Naczelna Izba Architektury

O instytucji
Naczelna Izba Architektury jest instytucją powołaną do życia 11 maja 2013 roku w celu sformalizowania i ujęcia w ramy prawne grupy osób rozwijającej systemy informatyczne Księstwa Sarmacji.
G00004
numer ewidencyjny
Avril von Levengothon
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
857 068,58 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy
Złóż podanie o zatrudnienie