Instytucja Państwowa
Dwór Książęcy

O instytucji


LI2RX2t3.gif


Piotr II Grzegorz
KSIĄŻĘ SARMACJIDwór Książęcy zapewnia obsługę organizacyjną,
prawną i techniczną Księcia Sarmacji.G00002
numer ewidencyjny
Piotr II Grzegorz
Książę Sarmacji
983 707,45 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby