Instytucja Państwowa
Dwór Książęcy

O instytucji


m_AG866.png


Filip I Gryf
KSIĄŻĘ KSIĘSTWA SARMACJIDwór Książęcy zapewnia obsługę organizacyjną,
prawną i techniczną Księcia Sarmacji.


W skład Dworu wchodzą:

Infant Koronny, Sekretarz Koronny, Komisarze Koronni, Intendenci, Konsylierzy ,którzy są powoływani i odwoływani przez Księcia.G00002
numer ewidencyjny
Filip I Gryf
Książę Sarmacji
673 740,99 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby