Instytucja Państwowa
Rada Ministrów

O instytucji
Najważniejsze akty prawne regulujące pracę Rady Ministrów
  1. Konstytucja Księstwa Sarmacji - http://prawo.sarmacja.org/akt,8360.html
  2. Zarządzenie Kanclerza ws. organizacji Rady Ministrów - http://prawo.sarmacja.org/akt,11724.html
  3. Ustawa o SOBOS - daje Kanclerzowi prawo wskazywania kandydata na Dyrektora SOBOS
  4. Zarządzenie MSW w sprawie emisji znaczków - reguluje zasady emisji i tworzenia znaczków
G00001
numer ewidencyjny
Filip I Gryf
Kanclerz
Heweliusz Popow-Chojnacki
zarządca instytucji
687 100,31 lt
stan konta

historia rachunku

Fer
lokalizacja siedziby
Pracownicy
Złóż podanie o zatrudnienie
Instytucje Rady Ministrów

D00001, Rada Ministrów

Park Stołeczny

G00006, Rada Ministrów

Imbryk Ambasadorów

G00008, Rada Ministrów

Instytut Edukacji Sarmackiej

G00007, Rada Ministrów

Fundusz Pracy

G00010, Rada Ministrów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

S00111, Rada Ministrów

Obserwator Sarmacki

G00123, Rada Ministrów

Urząd Skarbowy

G00126, Rada Ministrów

Prefektura Generalna

G00127, Rada Ministrów

Totalizator Państwowy

G00130, Rada Ministrów

Państwowy Instytut Kartograficzny

S00276, Rada Ministrów

Sarmackie Lotnictwo Medyczne

G00133, Rada Ministrów

Brama Sarmacka