Prasa
Hans Media

O instytucji
dN4ckLj4.jpg
Wydawcą Nowego Dnia, Kroniki, Faktów i szergu innych gazet jest Hans Media z siedzibą w Eldoracie i redakcjami w Grodzisku oraz Rotterze.
D00024
numer ewidencyjny
Krzysztof Hans van der Ice
Redaktor Naczelmy
30 067,91 lt
stan konta
Eldorat
lokalizacja siedziby