Prasa
Żołnierz Sarmacki

O instytucji
RAH45Fk0.png

Oficjalny organ prasowy KSZ, powstały z inicjatywy ówczesnego Hetmana Wielkiego. Generała korony Jacka von Horn herbu Pabian, w ostatnim czasie odsprzedany przez Generała; Ponownie na użytek KSZ.
D00005
numer ewidencyjny
Gotfryd Slavik de Ruth
Hetman Wielki Korony
Laurẽt Gedeon I
Zastępca Hetmana
93 212,80 lt
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby