G00133, Rada Ministrów

Brama Sarmacka

G00002, Andrzej Fryderyk

Dwór Książęcy

G00003, Gotfryd Slavik de Ruth

Książęce Siły Zbrojne

G00010, Rada Ministrów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

G00004, Avril von Levengothon

Naczelna Izba Architektury

G00126, Joanna Izabela

Prefektura Generalna

G00001, Prokrustes

Rada Ministrów

G00009, Henryk Leszczyński

Sejm

G00125, Daniel January von Tauer-Krak

Trybunał Koronny