G00002, Filip I Gryf

Dwór Książęcy

G00007, Rada Ministrów

Fundusz Pracy

G00128, Filip I Gryf

Książęca Komisja Wyborcza

G00003, Gotfryd Slavik de Ruth

Książęce Siły Zbrojne

G00010, Rada Ministrów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

G00001, Adam Jerzy Piastowski

Rada Ministrów

G00009, Joanna Izabela

Sejm

G00125, Andrzej Fryderyk

Trybunał Koronny

G00123, Rada Ministrów

Urząd Skarbowy