G00133, Rada Ministrów

Brama Sarmacka

G00002, Piotr II Grzegorz

Dwór Książęcy

G00003, Gotfryd Slavik de Ruth

Książęce Siły Zbrojne

G00004, Avril von Levengothon

Naczelna Izba Architektury

G00126, Antoni Kacper Burbon-Conti

Prefektura Generalna

G00001, Antoni Kacper Burbon-Conti

Rada Ministrów

G00009

Sejm

G00125, Daniel January von Tauer-Krak

Trybunał Koronny