Lista aktywnych instytucji państwowych

G00002, Arkadiusz Maksymilian

Dwór Książęcy

G00003, Gotfryd Slavik de Ruth

Książęce Siły Zbrojne

G00004, Avril von Levengothon

Naczelna Izba Architektury

G00001, Konrad von Chamier-Gliszczyński

Rada Ministrów

G00131, Konrad von Chamier-Gliszczyński

Sarmatia Justice League

Lista nieaktywnych instytucji państwowych