S00316, Janusz Zabieraj

Akademia Neksjalistyczna

S00229, Joanna Izabela

Teutońska Akademia Medyczna

S00230, Gotfryd Slavik de Ruth

Teutoński Instytut Historyczny

D00013, Henryk Leszczyński

Uniwersytet Starosarmacki

S00297, Adrian Maksymilian Józef Alatriste

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Almerze