S00316, Janusz Zabieraj

Akademia Neksjalistyczna

S00197, Peter West

Książęca Akademia Nauk

S00295, Santiago Vilarte von Hippogriff

Sarmacki Instytut Służby Państwowej

S00230, Gotfryd Slavik de Ruth

Teutoński Instytut Historyczny

D00013, Henryk Leszczyński

Uniwersytet Starosarmacki