S00316, Janusz Zabieraj

Akademia Neksjalistyczna

S00229, Joanna Izabela

Teutońska Akademia Medyczna

S00230, Gotfryd Slavik de Ruth

Teutoński Instytut Historyczny

D00013, Henryk Leszczyński

Uniwersytet Starosarmacki

S00297, Adrian Józef Alatristé

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Almerze