S00295, Santiago Vilarte von Hippogriff

Sarmacka Szkoła Służby Państwowej

S00258, Marceli z Ossolińskich Bordoński

Akademia Polinaukowa w Bordonii

S00267, Gotfryd Slavik de Ruth

Biblioteka Teutońska

S00197, Peter West

Książęca Akademia Nauk

S00236, Peter West

Muzeum Narodowe

S00229, Joanna Izabela

Teutońska Akademia Medyczna

S00230, Gotfryd Slavik de Ruth

Teutoński Instytut Historyczny

S00262, Republika Bialeńska (w likwidacji)

Uniwersytet Bialeński

D00013, Henryk Leszczyński

Uniwersytet Starosarmacki