S00233, Marceli z Ossolińskich Bordoński

Baronia de Bordeaux

S00105, Laurẽt Gedeon I

Gidena

S00291, Januszek von Hippogriff-Pałasz

Gryfia Skała (Griffiar Mõte)