S00316, Janusz Zabieraj

Akademia Neksjalistyczna

S00184, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek

Archethyck

S00143, Adrian Józef Alatristé

Árnovike

S00305, Eugeniusz Maat

Auterrski Tor Wyścigów Konnych

G00012, Daniel January von Tauer-Krak

Baridajsko-Teutoński Aeroklub

S00100, Kristian Arped

Baridasar Partiax

G00133, Rada Ministrów

Brama Sarmacka

D00017, Albert Felimi-Liderski

Bullace Inc.

G00002, Andrzej Fryderyk

Dwór Książęcy

S00063, Daniel January von Tauer-Krak

Firenza Corporation BTK

S00315, BetelRigSun (Karol von Sarm)

Firma Betellon

S00225, Hasseland

Gazeta Hasselandzka

D00003, Teutonia

Gazeta Teutońska

D00004, Czarnolas

Goniec Czarnoleski

D00018, Sclavinia

Głos Sclavinii

D00024, Krzysztof Hans van der Ice

Hans Media

D00002, Baridas

Herold

G00008, Rada Ministrów

Instytut Edukacji Sarmackiej

S00177, Starosarmacja

Intendentura Starosarmacji

S00134, Krzysztof Czuguł-Chan

Kościół Diuczej Wiary

S00109, Daniel January von Tauer-Krak

Kruki Cracoffia

G00003, Gotfryd Slavik de Ruth

Książęce Siły Zbrojne

S00002, Teutonia

Loża Rycerzy Teutońskich

G00010, Rada Ministrów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

S00238, Ludwik Tomović

Muzeum Fundacji Tomoviciów

S00310, Felix Polon von Sarm

Nacjonalistyczna partia Sarmacji

G00004, Avril von Levengothon

Naczelna Izba Architektury

S00242, Ludwik Tomović

Njitickie Novice

S00241, Ludwik Tomović

Nogometna Zveza Slavonije

S00322, Brunon Krasnodębski

Oak Entertainment

W00006, Rihanna Aureliuš-Sedrovski

Porozumienie Sarmackie

G00126, Joanna Izabela

Prefektura Generalna

G00001, Prokrustes

Rada Ministrów

S00283, Joahim von Ribertrop von Sarm

Ród von Sarm

S00083, Zbyszko Gustolúpulo

Sarmacka Federacja Sportów Piłkarskich

G00009

Sejm

S00005, Henryk Leszczyński

Śnięty Leszcz

S00116, Daniel January von Tauer-Krak

SRP "Pączuś"

S00076, Prokrustes

Starosarmacka Żegluga Kupiecka

S00186, Krzysztof Hans van der Ice

Stronnictwo Centrowo-Demokratyczne

S00257, Adam Jerzy Piastowski

TDTW% im. Cesarza Jakoba

S00229, Joanna Izabela

Teutońska Akademia Medyczna

S00230, Gotfryd Slavik de Ruth

Teutoński Instytut Historyczny

S00034, Teutonia

Teutoński Teatr Narodowy

G00125, Daniel January von Tauer-Krak

Trybunał Koronny

S00311, Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski

Tygodnik Sarmacki

D00021, Guedes de Lima

Unicorn Media Corporation

D00013, Henryk Leszczyński

Uniwersytet Starosarmacki

S00263, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek

Wedla

S00232, Gotfryd Slavik de Ruth

Wieści z poligonu

S00297, Adrian Józef Alatristé

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Almerze

D00005, Gotfryd Slavik de Ruth

Żołnierz Sarmacki

S00292, Teutonia

Złoty Róg