Kominikat Naczelnej Izby Architektury

Cóż. Spodziewaliśmy się tego. Oczywiście to nie Ty, to nasza wina. Ale czy na pewno? Chyba tak. Przecież nie jest możliwe, że to Ty. Nie, nie. Jeśli na pewno to my, zgłoś to na forum.

Komunikat błędu:

Brak takiego mieszkańca.

(—) Stanisław Węzeł,
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu.