Ćwirek
AF683
Kristian Arped
Nie zmuszam nikogo do żadnej decyzji, jedynie ostrzegam przed potencjalnymi niebezpieczeństwami idącymi za takim posunięciem. [4/5]
Odpowiedz Permalink
Kristian Arped
Tak się składa, że RCA niejednokrotnie wypowiadał się na tematy baridajskie — chociażby Baridajskiego Związku Piłki Nożnej. [3/5]
Odpowiedz Permalink
Kristian Arped
faktu, że jako obywatel sarmacki mam prawo wypowiadać się na temat spraw dotyczących innych samorządów. Czy się to komuś podoba, czy nie[2/5
Odpowiedz Permalink
Kristian Arped
@DanielKrak jestem dostatecznie zajęty sprawami w Baridasie i w centrali, by wziąć na sobie cokolwiek więcej. Nie zmienia to natomiast [1/5]
Odpowiedz Permalink
Daniel January von Tauer-Krak
@KriVersen ale ty wiesz, że masz tyle do spraw Starosarmacji i Sclavinii co von Vitt lub Zanik? Pilnujmy swoich podwórek, czy chciałbyś...
Odpowiedz Permalink
Kristian Arped
@RCA tak, tak: pamiętamy, co się stało z innymi regionami, obecnie wchodzącymi w skład Starosarmacji.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@KriVersen bzdura, narracja SCL będzie trwała i będzie przez nas hołubiona. Bez tego nie byłoby porozumienia. Nie jątrzcie Baridajce! :D
Odpowiedz Permalink
Michał Pséftis
@KriVersen dobrze mówi, pamiętajmy o #RSiT - Sclavinia i Starosarmacja mogą współpracować, ale ich połączenie będzie niosło ze sobą straty
Odpowiedz Permalink
Kristian Arped
Połączenie się Starosarmacji i Sclavinii to doszczętne pogrzebanie narracji i historii tej drugiej. Nie idźcie tą drogą! #Sclavinia
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@MaHi @Orjon @Irmin @BaszarSvns @Yenn @Albert @KriVersen @Zibby — serdecznie dziękuję za miłe słowa! Vivat Sarmacja!
Odpowiedz Permalink
Kristian Arped
@RCA zawsze lubiłem czternastki!
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@KriVersen @Orjon wieś tańczy i śpiewa!
Odpowiedz Permalink
Orjon von Thorn-Surma
@KriVersen, ja też. ;(
Odpowiedz Permalink
Kristian Arped
@Orjon a ja zakluczam. :(
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@KriVersen JO, na pewno nie.
Odpowiedz Permalink
Kristian Arped
@RCA ale ja też tak mówię… I wszyscy tutaj tak mówią :/ jesteś ukrytym Wielkopolaninem!
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@KriVersen to jak moje WIEDZIAEM :D
Odpowiedz Permalink
Kristian Arped
@RCA PIERSZY!
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@KriVersen CZECI! Godne to było i sprawiedliwe.
Odpowiedz Permalink
Kristian Arped
Można by zorganizować publiczne czytanie #KPS. Wersja pokazowa była już dostępna dzisiaj na IRC-u!
Odpowiedz Permalink