Ćwirek
nr 16928
Michaś Elżbieta II
a imię jego czterdzieści i cztery. i cztery.
Odpowiedz Permalink