Komunikat Naczelnej Izby Architektury

Stwierdzono pewne nieprawidłowości dotyczące przeprowadzanych przez Ciebie operacji. Nasi technicy, po przeanalizowaniu problemu, ustalili co jest nie tak. W razie dalszych błędów zgłoś tę sprawę we właściwym dziale na Forum Centralnym.

Komunikat błędu:

Nie jesteś zalogowany.

(—) Stanisław Węzeł,
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu.