Herold, Laurẽt Gedeon I, 14.04.2017 r. o 17:35
Wieści z Dworu Królestwa Baridasu

ZKbL039U.png

bar_dwor.png

Szanowni Baridajczycy!

Od czasu publikacji poprzednich wieści minęły dwa miesiące i wiele się przez ten czas zmieniło w Królestwie Baridasu.

POLITYKA REGIONALNA

Pisząc ten artykuł nie mogę nie wspomnieć o wydarzeniu, które być może już na zawsze będzie miało wpływ nie tyko na sprawy związane z funkcjonowaniem Królestwa Baridasu, ale przede wszystkim na dobrosąsiedzkie stosunki starosarmacko-sclavińskie.

Przy okazji nie sposób nie wspomnieć, iż obecnie Konsulat Sclavinii jest jednym z najważniejszych partnerów Królestwa Baridasu na sarmackiej arenie politycznej.

Stosunki sclacińsko-baridajskie na przestrzeni wielu lat układały się bardzo dobrze, co owocowało realizacją różnych przedsięwzięć przeważnie dotyczących inicjatyw o charakterze społeczno-kulturalnym jak między innymi Baridajsko-Sclavińska Liga Szachowa.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Królestwo Baridasu wspierało mieszkańców Sclavinii przeciwnych połączeniu jej ze Starosarmacją i jak widać Konsulat zachował swą odrębność.

Dalsza współpraca baridajsko-sclavińska zaowocowała roboczą wizytą Konsula Sclavinii w Królestwie Baridasu.

Obecna polityka obu państw jest zbieżna w wielu aspektach i dlatego w dniu 04 kwietnia 2017 roku otrzymałem depeszę od Konsula Sclavinii, którą pozwolę sobie zamieścić poniżej w całości.
k1y8kv6J.png
depesza Konsula Sclavinii Rolanda wicehrabiego Heach-Romańskiego.


Cytowana depesza stanowiła zwieńczenie wcześniejszych rozmów staro sarmacko-sclavińskim w sprawie rozwiania wszelkich wątpliwości i uzgodnienia granicy między Starosarmacją, a Konsulatem Sclavinii oraz początek rozmów dotyczących zakończenia tych prac na neutralnym gruncie.

Nie przypadkowo na miejsce rozmów na szczycie wybrano Arminborg, miasto położone w Awarze Południowej, która należy do Królestwa Baridasu.

Dodatkowo jak uważa cytowany profesor Innocenty Wielkoocki z Instytutu Stosunków Wschodniopollińskich:
Cytuję:
podpisanie tak ważnego dokumentu na Awarze jest jasnym sygnałem, że zarówno Starosarmacja jak i Sclavinia uznają i potwierdzają przynależność wyspy do Baridasu. Zdaniem profesora Szczyt Awarski to również swoiste potwierdzenie i symboliczne zagwarantowanie nienaruszalności i integralności terytorialnej Korony Księstwa Sarmacji. Ma to szczególne znaczenie w obliczu narastających nastrojów rewizjonistycznych w Królestwie Dreamlandu.

Dodam, że Konsul Sclavinii Roland wicehrabia Heach-Romański zawsze wspierał naród baridajski w walce z skityjskimi uzurpatorami, którzy bezczeszcząc swą baridajską krew próbowali, przy braku stanowczego sprzeciwu władz Królestwa Dreamlandu, z za granicy przejąć władzę w Baridasie.

W dniu 9 kwietnia 2017 roku rozpoczynając jako Marszałek BaridasuSzczyt Awarski w Centrum Konferencyjnym w Arminborg przywitałem serdecznie przedstawiciela władz Starosarmacji Namiestnika Paviela von Thorn-Brońka, który obecnie zmienił nazwisko na Gustolúpulo i Konsula Sclavinii Rolanda Wicehrabiego Heach-Romańskiego.

IJv8bp3k.png

Po tych słowach przez wzgląd na starszeństwo przekazałem głos i mównicę dla Paviela von Thorn-Brońka w celu złożenia stosownej deklaracji. Namiestnik Starosrmacji w swym przemówieniu wypowiedział te znamienite słowa:

a932geW3.jpg
Cytuję:
Chciałbym bardzo podziękować władzom Baridasu za ugoszczenie nas tutaj dzisiaj, na Awarze, w tak ważnym miejscu dla całego Księstwa Starosarmacji. Dzisiejszy dzień dla mnie jako Namiestnika Starosarmacji jest bardzo szczególny. Cieszę się, że w końcu po latach nieścisłości i niedopowiedzeń udało nam się wspólnie z Konsulatem Sclavinii ustalić sprawę granicy pomiędzy naszymi małymi ojczyznami. Mam nadzieję, że wydarzenia z Arminborga przekują się w lata udanej współpracy pomiędzy Starosarmacją a Konsulatem.

Dziękuję również Konsulowi Heach-Romańskiemu za jego wytrwałość i upór. To dzięki niemu możemy dzisiaj spotkać się tutaj i podpisać ten ważny dokument.

Za Sclavinię! Za Starosarmację!

Chwilę później podpisał deklarację.

Następnie jego miejsce przy mikrofonie zajął Konsul Sclavinii Roland Heach-Romański, który przemówił tymi słowami, po których również podpisał stosowną deklarację :

maRJI4W7.jpg
Cytuję:
Szanowni Zgromadzeni, również chciałbym podziękować władzom Królestwa Baridasu za gościnę i udział w tym wiekopomnym i niezwykle ważnym wydarzeniu. Zebrani dzisiaj, tu - na Awarze - rozpoczynamy nowy rozdział we wspólnej historii Starosarmacji i Sclavinii. Tu, w miejscu-pomniku. Awara jest symbolem wytrwałości, pamięci i uporu.

Jest też symbolem współpracy i jedności społeczeństwa sarmackiego. Nie sposób wyobrazić sobie lepszego miejsca do ostatecznego rozwiązania kwestii biegu granicy lądowej pomiędzy Konsulatem, a Starosarmacją.

Niechaj wartości awarskie odtąd przyświecają nam wszystkim i stanowią zapowiedź współpracy i przyjaźni pomiędzy naszymi prowincjami.

Tak jak Królestwo Baridasu staje się gwarantem niniejszego układu, tak niech dzisiejszy Szczyt Awarski stanie się gwarantem nienaruszalności i integralności granic Korony Księstwa Sarmacji.

W sposób szczególny chcę podziękować Namiestnikowi von Thorn-Brońkowi za życzliwe podejście do rokowań, otwartość umysłu i gotowość do sfinalizowania niniejszego dokumentu.

Za Starosarmację! Za Sclavinię!

c5F9eu4g.jpg
Podpisywanie ostatecznych ustaleń. Po lewej: Paviel von Thorn-Broniek, po prawej: Roland Heach-Romański.

75nPVGG2.png
foto. Awara oraz miejsce szczytu starosarmacko-sclavińskiego - Arminborg.

POLITYKA WEWNĘTRZNA

Prowadząc politykę informacyjną naszego Kraju Korony Fryderyk markiz von Hohenzollern nasz nieoceniony Pisarz, a zarazem urzędnik Dworu Królewskiego już od niedawna w związku z nowelizacją prawa w randze Ministra dzięki swej pracowitości i sumiennej realizacji swoich obowiązków informuje społeczeństwo wydając w ty,m czasie:

- Vox Populi III/2017.
- Vox Populi IV/2017.
- Vox Populi V/2017.
- Vox Populi VI/2017.

W związku z intensywnymi pracami związanymi z pełnym uruchomieniem systemu Złota Wolność 2.0 wydawane są kolejne regulacje prawne związane z wdrażaniem systemu, dostosowaniem baridajskiego prawa i dodam, że w dniach 6 i 13 kwietnia Piotr II Grzegorz realizując powierzone mu przez Króla Baridasu JKM Tomasza Ivo Hugo obowiązki Strażnika Kluczy wydał postanowienia w sprawie powołania urzędników królestwa. Pełnione urzędy w ramach Dworu Królewskiego po zmianie przepisów prawnych są odpowiednikami urzędów ministerialnych rządu.

Obecny skład Dworu Królewskiego przedstawia się następująco:

1. Laurencjusz markiz Ma Hi at Atera - Marszałek Baridasu.
2. Mikołaj diuk Torped - Strażnik Pieczęci.
3. Paulus hrabia Buddus - Pretor.
4. Fryderyk markiz von Hohenzollern Pisarz.
5. Henryk baronet Wespucci - Kasztelan Almery.
6. Eradl Adrien Marcus Pius baron da Firenza - Kustosz.
7. Juliette szlachetna dama Alatriste - Prezes Baridajskiego Związku Piłki Nożnej.
8. Laurencjusz markiz MaHi at Atera - Podskarbi.
9. Laurencjusz markiz MaHi at Atera - Komendant KGB.

Pozwolę sobie w chwili obecnej te sprawy pominąć pozostawiając je dla Pisarza do zbiorczej publikacji w kolejnym numerze Vox Populi, gdyż chciałbym się skupić na nieco innych aspektach związanych z działalnością władz Królestwa.(—) Laurencjusz mar. MaHi at Atera,
Marszałek Baridasu.

footer.png
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Fryderyk von Hohenzollern, Julian Fer at Atera.
Serduszka
6 593,00 lt
Ten artykuł lubią: Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Thimoteus ik Hohentsolern, Roland Heach-Romański, Fryderyk von Hohenzollern, Yennefer von Witcher, Gniewosz Sforski, Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, Paulus Buddus, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Julian Fer at Atera.
Komentarze
Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło
O to mamy KGB? Muszę się więcej o tym dowiedzieć:)
Odpowiedz Permalink
Fryderyk von Hohenzollern
Miło poczytać o sobie, i własnych dokonaniach, od razu cieplej się zrobiło na serduszku. Nic nie jest tak dowartościowujące, jak zwłaszcza przychylny komentarz, zaprezentowanie pracy drugiej osoby i jej docenienie. To działa doraźnie mobilizująco. W każdym raz dziękuje za wzmiankę o mojej pracy, i mej skromnej osobie.
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
Bardzo zmyślnie napisane, a poza tym co to za mina przy mównicy?
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.