Rada Ministrów, Cudzoziemiec, 07.01.2017 r. o 18:33
Konferencja prasowa Rady Ministrów — styczeń 2017
Seria wydawnicza: Konferencje Rządowe

jVI5OvHM.png

Grodzisk, 07 stycznia 2017 r.

Witam serdecznie na pierwszej w 2017 roku konferencji prasowej Rady Ministrów. W dniu dzisiejszym chciałbym poruszyć najważniejsze sprawy, które w tym momencie są przedmiotem prac, lub właśnie zostały zakończone, poszczególnych resortów.

Rozpoczynamy od Ministerstwa ds. Społecznych. Ministerstwo podjęło w dniu dzisiejszym decyzję o zakończeniu organizacji plebiscytu "Inicjatywa Miesiąca" w takiej formie, w jakiej plebiscyt ten znacie dotychczas. Zamiast obecnego modelu Minister ds. Społecznych będzie na bieżąco obserwować i monitorować inicjatywy, ich rozwój oraz zainteresowanie nimi ze strony mieszkańców Księstwa. Pod koniec każdego miesiąca (w okolicach 25. dnia miesiąca) będzie przedstawiać Radzie Ministrów inicjatywy, które zasługują — w ocenie Ministra — na wyróżnienie. Po dyskusji na forum Rady i wyborze tych najlepszych będą przyznawane nagrody finansowe, a dodatkowo najlepsze inicjatywy będą wyróżniane na stronie głównej Księstwa Sarmacji, prawdopodobnie nad kącikiem propagandowym (w tej sprawie podjęta zostanie konsultacja z Naczelną Izbą Architektury), oraz, jeśli będzie to możliwe, także w formie specjalnego wyglądu strony.

Kończą się także konsultacje dotyczące wsparcia sportu i sportowców Księstwa Sarmacji, w krótkim czasie światło dzienne powinien ujrzeć gotowy projekt stosownego rozporządzenia. Również w zakresie wspierania Inicjatyw Użytecznych Publicznie, po wielu tygodniach i miesiącach konsultacji, wkrótce ostateczny projekt trafi do Sejmu. Minister osobiście dołoży starań by było to możliwie prędko.

Ministerstwo ds. Wewnętrznych w dalszym ciągu pracuje nad przygotowaniem planu wydawniczego Poczty Baridajskiej. W fazę decydującą wchodzą konsultacje samorządowe, w wyniku których gotowy projekt zostanie przedstawiony Raadzie Ministrów do zatwierdzenia. Ponadto końca dobiegają konsultacje społeczne w sprawie organizacji Kongresu Regionów. Wkrótce, na bazie zarysowanego programu Konresu, zostaną określone takie elementy jak data jego rozpoczęcia, miejsce przeprowadzenia kongresu, dokładne zasady, na jakich odbywać będzie się dyskusja. Plan Kongresu przedstawiamy poniżej:
 • PANEL "SAMORZĄDOWE SERCE KRAJU"
  • rola samorządów w Sarmacji
  • zacieśnianie współpracy między regionami
  • ile samorządów nam potrzebnych
  • ile szczebli samorządowych?
  • czy miasta systemowe są potrzebne?
 • PANEL "Z CENTRALĄ W TLE"
  • stosunki samorząd-centrala
  • źródła konfliktów i wyjaśnienie nieporozumień
  • znalezienie consensusu/reset stosunków
  • oczekiwania samorządu od centrali
  • oczekiwania centrali od samorządu
 • PANEL "CZY SYNERGIA JEST MOŻLIWA?"
  • narracja w kraju i wpływ na nią regionów
  • sytuacja nowego mieszkańca a rola samorządów
  • daniny państwowe/podatki w kontekście multiobywatelstw regionalnych

Poza tymi sprawami trzeba wspomnieć, że działając wspólnie, przy wsparciu Kanclerza, obaj wspomniani Ministrowie, pracują nad przygotowaniem plebiscytu Sarmata Roku 2016. Szczegóły przedstawione zostaną wkrótce.

Minister ds. Edukacji finalizuje rozmowy dotyczące wprowadzenia egzaminu obywatelskiego, i już wkrótce powinniśmy spodziewać się przedstawienia planu i całego pomysłu szerokiej publiczności. Minister zapowiedziała przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie, i mamy nadzieję, że dzięki temu cały projekt uda się jeszcze dodatkowo wzbogacić. Już dziś na konsultacje te zapraszamy. Ich start ogłoszony zostanie wkrótce. Minister pracuje także nad powiązaną z egzaminem reformą instytutu edukacji sarmackiej i pracy samych mentorów, którzy odpowiadają za odpowiednie wdrożenie nowych mieszkańców do życia w Księstwie Sarmacji. Również w tym temacie więcej informacji zostanie przedstawione wkrótce.

Minister ds. Finansów dokonał, jak co miesiąc wypłaty wynagrodzeń, i wypłaty nagród prasowych. Pozostałe działania w zakresie finansów zostaną przeprowadzone do 10 dnia miesiąca. Przygotowany został także nowy formularz rozliczania wynagrodzeń państwowych urzędników, który dostosowany został do wydanego niedawno nowego rozporządzenia w tej sprawie. Minister pozostaje także w ciągłym kontakcie z Ministrem ds. Gospodarki, biorąc czynny udział w omawianiu zagadnień z zakresu zmian gospodarczych.

Minister ds. Gospodarki w dniu dzisiejszym załatał lukę systemową, która powodowała, że nie była pobierana opłata, o którek mówi art. 3 ust. 13 Ustawy o finansach publicznych (opłata za sprzedaż, lub przekazanie, znaczka pocztowego). Mechanizm poboru stosownej opłaty już działa.

Ponadto Minister rozpoczął konsultację pierwszych dwóch priorytetów zmian gospodarczych w Księstwie. Tematy, które zostały poruszone to wprowadzenie państwowego loterii, która m.in. umożliwiać będzie zakupowanie losów, branie udziału w losowaniach, kumulację wygranych, itd. Priorytet drugi to zagadnienie znacznie bardziej zaawansowane, a dotyczy zmiany metody rozliczania i generowania pracy społecznej z niewymagającej udziału (czyli obecnego modelu samej sprzedaży pracy) na wymagająca udziału (trzeba kliknąć, żeby praca się wygenerowała) oraz zmiany sposobu płatności za pracę. Zmiana ta z całą pewnością będzie pierwszą, która pociągnie za sobą przygotowanie przez Ministerstwo przy współpracy z Radą Ministrów, nie tylko zmian w kodzie systemu DSG, ale również zmian prawnych i stosowanych nowelizacji. Więcej informacji na te tematy przedstawi Minister już wkrótce.

Oprócz spraw z gestii poszczególnych ministerstw Rada Ministrów pochyliła się także nad dwoma innymi tematami, tj. propozycją promocji Księstwa Sarmacji na portalu poświęconym grom MMO, propozycja ta obejmowała kwestie barteru (promocja za promocję) i została przez Radę Ministrów odrzucona; oraz drugi temat to odejście od obecnego mechanizmu i silnika SOBOS i zastąpienie go nowym, znacznie bardziej rozbudowanym, umożliwiającym generowanie bardziej rozbudowanych badań. Więcej o tej sprawie przedstawimy wkrótce.

Dziękuję za uwagę i zapraszam do zadawania członkom Rady Ministrów pytań w komentarzach.

R2pvBQa8.png

Rejestr zmian

Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Fryderyk von Hohenzollern, Tomasz Ivo Hugo.
Serduszka
7 025,00 lt
Ten artykuł lubią: Roland Heach-Romański, Ignacy Popow-Chojnacki, Orjon Surma, Paulus Buddus, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Fryderyk von Hohenzollern, Laurẽt Gedeon I, Henryk Leszczyński, Tomasz Ivo Hugo, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Adam Jerzy Piastowski.
Komentarze
Fryderyk von Hohenzollern
Cieszę się że rząd informuje o swoich poczynaniach, oraz planach. Brakuje mi tu jedynie informacji dotyczących inicjatyw ustawodawczych podjętych przez Radę Ministrów. Bo nie ma co ukrywać że ostatnim czasem legislacja to oczko w głowie Kanclerza.
Odpowiedz Permalink
Otto von Spee-Asketil
Cytuję:
Minister ds. Gospodarki w dniu dzisiejszym załatał lukę systemową, która powodowała, że nie była pobierana opłata, o którek mówi art. 3 ust. 13 Ustawy o finansach publicznych (opłata za sprzedaż, lub przekazanie, znaczka pocztowego). Mechanizm poboru stosownej opłaty już działa.
Eh, a to była najfajniejsza luka systemowa, no dzięki. :/
Odpowiedz Permalink
Michaś Elżbieta II
A czemu padła kwestia promocji? Mysle ze to jest temat najgorętszy, a akurat takie miejsce na forum growe wydaje się pasować.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
W zasadzie uznaliśmy, że to nie nasz target.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.