Rada Ministrów, Cudzoziemiec, 01.12.2016 r. o 19:52
Exposé Kanclerza Księstwa Sarmacji
Seria wydawnicza: Przemówienia programowe RM

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
UTKK2w8v.png

Ogłoszone w Grodzisku,
pierwszego dnia grudnia 2016 roku.

E x p o s é

W ostatniej kadencji Sejmu przygotowaliśmy dwie wielkie reformy ustrojowe, które w tych dniach zaczynają funkcjonować. Z jednej strony mamy wybieranego w wyborach bezpośrednich Kanclerza, z drugiej zaś, właśnie rozpoczynający obrady, Sejm Wielki, w którym zasiąść może każdy wyrażający taką chęć, aktywny, obywatel Księstwa. To zmiana, której oddziaływanie na przyszły kształt Naszego Kraju jest dziś trudne do przewidzenia, jednakże jestem pewien, że przyniesie ona wiele dobrego. Wydarzenia ostatnich dni — wielkie zainteresowanie wyborami Kanclerza, ogromny odzew na możliwość zasiadania w Sejmie Wielkim (mamy przecież aż 23 członków Parlamentu!) — sprawiają, że patrzę na przyszłość Księstwa Sarmacji przez różowe okulary. Jednak te zmiany będą niczym, jeśli Wy, My, z nich nie skorzystamy i nie wykorzystamy ich dla uatrakcyjnienia Sarmacji dla Nas i dla przyszłych pokoleń. Także dziś, w pierwszym dniu ich faktycznego funkcjonowania zwracam się do Was ze swoistym przesłaniem — bierzcie i korzystajcie, rozmawiajcie, dyskutujcie, twórzcie nowe idee, a jeśli trzeba poprawiajcie, bo przecież możliwym jest, że coś przeoczyliśmy, coś nam umknęło, coś można lepiej zaprojektować.

Stając w dzisiejszym, tak ważnym dla nas wszystkich, dniu przed Wami, przed Jego Książęcą Mością, przed Wysoką Izbą, a nade wszystko przed Społeczeństwem, Narodami Księstwa Sarmacji, czuję tremę, ale i wielką dumę, radość, nadzieję. Tremę, bo zdaję sobie sprawę z tego jak kontrowersyjną postacią dla dużej części Was jestem, jak podzieleni dziś jesteśmy, jak łatwo się urażamy, jak wiele przed nami wszystkimi pracy by zbudować nową jakość i klasę polityczną. Dumę, radość i nadzieję, bo widzę, jak mimo wszystko, mimo trudnych wydarzeń ostatnich miesięcy, Sarmacja wydaje się nabierać właśnie nowej prędkości, wychodzić na prostą po jednym z naszych dziejowych wiraży. To dobrze wróży, a ja chcę, i zrobię co mogę, by te zmiany, by te dobre praktyki, które będziemy budować, wspierać.

Występuję tu dziś przed Wami by prosić Was o wsparcie dla mnie i powołanego przez Jego Książęcą Mość, na mój wniosek, Rządu. Ministrów, którzy, jak widzicie, wywodzą się z różnych grup, z różnych krajów, z różnych środowisk. Osób, z którymi przychodziło mi już współpracować, ale też wadzić się. Osób, które cenię, wspieram i od których też dużo się uczę. Przedstawiam Państwu Radę Ministrów I Kadencji! Na stanowisko Podkanclerzego i Ministra ds. Gospodarki powołany został Krzysztof diuk Czuguł-Chan, specjalista-programista, radca NIA, sumienie i krytyk, który występując w roli eksperta zajmie się przygotowaniem i wdrożeniem zmian w systemie gospodarczym Księstwa Sarmacji. Na stanowisko Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów powołany został Misza diuk Korab-Kaku, którego doświadczenie, wsparcie i aktywność dyskusjach jest dla mnie wielkim wsparciem każdego dnia. Minister Korab-Kaku zajmie się kierowaniem Urzędem Rady Ministrów, koordynowaniem pracy Rady Ministrów, wspieraniem tych odcinków, które będą w danej chwili wymagały pomocy i jego doświadczenia. Na stanowisko Ministra ds. Edukacji powołana została Rihanna diuczessa Aureliuš-Sedrovski, której zaangażowanie w projekty dotyczące edukacji trudno dziś przecenić, a która zajmie się kontynuacją przygotowania i wdrożenia reformy edukacyjnej. Na stanowisko Ministra ds. Wewnętrznych powołany został Laurencjusz markiz Ma Hi at Atera, którego szczególne zaangażowanie w sprawy samorządów, znajomość ich problemów, zaciętość w dążeniu do celu będą dobrze w nadchodzących miesiącach spożytkowane. Na stanowisko Ministra ds. Społecznych powołany został Orjon baronet von Thorn-Surma, swoisty człowiek-orkiestra, zaangażowany, pełen zapału, doskonale już zorientowany na wiele aspektów sarmackich społeczności, zajmie się kilkoma ważnymi projektami, w tym przygotowaniem wdrożenia przepisów dotyczących szczególnych, tych najważniejszych, z punktu widzenia społeczeństwa, inicjatyw. Tekę Ministra ds. Finansów i Informacji obejmę osobiście.

Przed nami ciężkie i pełne wyzwań cztery miesiące wyjątkowej społecznej służby. Chcemy ten czas wypełnić ambitnymi inicjatywami i działaniami. Zanim jednak przejdę do zagadnień związanych z polityką wewnętrzną chcę wyrazić pełną gotowość Rady Ministrów Księstwa Sarmacji do wspierania Jego Książęcej Mości na odcinku realizacji polityki zagranicznej. Jako Kanclerz dostrzegam wielki potencjał tkwiący w tym aspekcie działalności naszego kraju i dostrzegam dobrą wolę wśród krajów, z którymi moglibyśmy współpracować. Ze szczególną uwagą będę śledził dalszy rozwój stosunków pomiędzy Sarmacją a Republiką Bialeńską, krajem najaktywniejszym, obok nas, w całym wirtualnym świecie. Trzy lata, jakie niedawno minęły od powstania Bialenii, to czas wystarczająco długi by poznać wartość, jaką ma Społeczeństwo tego kraju, i docenić jej wielkość. Ufam, że w najbliższych miesiącach dojdzie do sformalizowania rodzącej się współpracy i wszyscy będziemy mogli na tym skorzystać.

Polityka wewnętrzna w Księstwie Sarmacji nigdy nie była łatwym kawałkiem chleba. Różnorodność inicjatyw, oczekiwań, postaw — to tygiel, który czasem wybucha, czasem buzuje, czasem spokojnie bulgocze. Zawsze jednak to wielkie wyzwanie i ogromna satysfakcja, gdy wspólnymi siłami udaje nam się coś osiągnąć. Dlatego też, mając na uwadze interesy wszystkich zainteresowany, szukając kompromisów, które zapewnią nam budowanie i rozwój naszej społeczności, Rada Ministrów I Kadencji skupi się na następujących aspektach.

Po pierwsze wielka praca czeka nas nad doszlifowaniem i przygotowaniem, a następnie wdrożeniem projektu całkowitej zmiany stosunków gospodarczych w Księstwie Sarmacji. Odpowiedzialnym za ten front będzie Minister ds. Gospodarki Krzysztof diuk Czuguł-Chan. Zmiana, którą zaproponujemy dotyczyć będzie przebudowy systemu gospodarczego w taki sposób, by to nie interes Rady Ministrów i przepływów finansowych na jej konta był najważniejszy, ale by stworzyć mechanizmy, które Was, Społeczeństwo, będą motywowały do działania na rzecz Sarmacji i budowania nowych inicjatyw, tworzenia nowych aplikacji, które wykorzystywane będą mogły być do wzbogacania naszego systemu. Działania ministra Czuguł-Chana, na odcinku dotyczącym pensji i podatków, będę wspierał jako Minister ds. Finansów, i już na pierwszy ogień, obejmując działania urzędników w grudniu, pójdą pensje i wynagrodzenia centralne. W najbliższych dniach przyjmiemy zmianę zasad wynagradzania, taką, która premiować będzie faktyczną pracę i starania, nie zaś tkwienie na stanowiskach. W zakresie Funduszu Pracy zaproponujemy taką zmianę obecnego systemu, by wdrożyć rozwiązanie ciekawsze, oparte o rozliczenia tygodniowe z predefiniowaną przez RM kwotą zasilenia. To pozwoli na znacznie lepszą kontrolę wydatków na te cele. Zaproponujemy zmiany w systemie rozliczania tantiem. Mamy na to kilka pomysłów, po wybraniu jednego przedstawimy szczegóły. Podobnie podejdziemy do sprawy podatków dziennych — dostrzegamy ich uciążliwość, tak dla Was, jaki dla systemu (tysiące transakcji dziennie). Po wybraniu jednej, z kilku dostępnych opcji, przedstawimy szczegóły. Wesprzemy i pomożemy wprowadzić projekt dotyczący zmian w systemie zdrowia i karczm w Księstwie Sarmacji. Przeanalizujemy istniejący projekt pod kątem aspektów prawnych i systemowych, dołożymy starań by został możliwie prędko wdrożony. To pierwszy krok do wzbogacenia możliwości obrotów libertem i wpływów z gospodarki w ogóle. Poszukamy możliwości wdrożenia obligacji państwowych i wdrożymy stosowne rozwiązanie.

Po drugie dokończymy, rozpoczęty jeszcze w zakończonej właśnie kadencji, projekt reformy edukacji. Skupimy się na dokończeniu, a następnie przedstawieniu do społecznych konsultacji, mechanizmu przeprowadzenia egzaminu obywatelskiego, połączonego z systemem staży przy najważniejszych urzędach Księstwa Sarmacji. Zależy nam na takim rozwiązaniu, które wesprze przede wszystkim tych Nowych Mieszkańców, którzy dopiero do Księstwa przybywają. W wyniki tej reformy zmianie ulegnie też sposób w jaki funkcjonuje Instytut Edukacji Sarmackiej, i tworzone przezeń materiały edukacyjne. Do wsparcia procesu edukacji Nowych Mieszkańców i przygotowań do egzaminu obywatelskiego zaprzęgniemy również Forum Centralne. Realizacją tego projektu zajmą się trzy osoby — bezpośrednio odpowiedzialna Minister ds. Edukacji Rihanna diuczessa Aureliuš-Sedrovski, wspomagający ją Minister ds. Społecznych Orjon baronet von Thorn-Surma, oraz ja.

W zakresie spraw wewnętrznych, leżących w kompetencji Ministra ds. Wewnętrznych Laurencjusza markiza Ma Hi at Atera, przede wszystkim naszym najważniejszym zadaniem będzie całościowa zmiana stosunków na linii Samorządy-Rada Ministrów. Postawimy na zebranie propozycji od samorządów oraz przeprowadzenie dyskusji w zakresie zmian polityki centralnej proponowanych przez samorządy oraz przedstawienie ich pod obrady RM, oraz stałe prowadzenie dialogu z samorządami w celu wygaszenia wewnętrznych sporów oraz ewentualna mediacja w przypadkach wystąpienia sytuacji konfliktowych. Ponadto zajmiemy się przeprowadzeniem naboru pracowników Korpusu Administracji Rządowej w ramach ogłoszonych już wkrótce konkursów. Jest to dla nas obecnie jeden z priorytetów, bowiem niezależnie od zmian w Rządzie chcemy zagwarantować sprawne działanie administracji rządowej, szczególnie w zakresie obsługi Nowych Mieszkańców, realizacji wniosków mieszkańców, czy sprawną obsługę Poczty Baridajskiej. Minister at Atera zajmie się także zbadaniem aktualnej sytuacji dotyczącej obiegu znaczków oraz ewentualnego pozyskanie informacji dotyczącej znaczków należących do mieszkańców trwale nieobecnych. Ułożony zostanie plan emisji znaczków uwzględniający Dzień Pamięci Narodowej oraz propozycjami samorządów i mieszkańców. Zostanie uzgodnione z NIA a następnie wydane zarządzenia określającego zasady emisji znaczków z uwzględnieniem znaczków obiegowych, okolicznościowych, limitowanych edycji oraz znaczków dla kolekcjonerów i licytacji znaczków realizowanych przez MSW. Podjęta zostanie próba reaktywacji SOBOS, a jeśli to nie będzie możliwe, rozpoczniemy rozmowy z NIA na temat zmian systemu obsługi sondaży w zakresie, w jakim dotychczas realizował to SOBOS (nie wykluczamy możliwości zmiany systemu obsługującego sondaże). Ministra at Aterę będzie w jego działaniach wspierał Minister-Szef URM, oraz oczywiście ja.

I powoli zbliżając się do końca, w aspektach związanych ze sprawami społecznymi, którymi pokieruje minister Orjon baronet von Thorn-Surma, skupimy się na możliwie szybkim uregulowaniu i wdrożeniu kwestii Instytucji Użytecznych Społecznie — dostrzegamy błędy, które w tej sprawie popełniliśmy w ostatniej kadencji i prowadząc z Wami otwarty dialog chcemy te błędy naprawić. Wiemy jak ważne jest by odblokować społeczną aktywność i zrobimy wszystko, co możliwe, by zlikwidować bariery po stronie administracji rządowej, w tym także podatkowej. W tej szczególnej sprawie prosimy Was o konstruktywny dialog i zrozumienie. Musimy bowiem tak działać by nie wylać dziecka z kąpielą. Zależy nam na dobrych rozwiązaniach, które zadowolą wszystkich, nie na szybkich, które ostatecznie okazać się mogą błędnymi. Idąc jednak dalej — dostrzegamy spadek jakości i prestiżu towarzyszącego plebiscytowi Inicjatywa Miesiąca, dlatego już wkrótce rozpoczniemy i przeprowadzimy konsultacje społeczne, których celem będzie znalezienie rozwiązań przywracających należyte temu plebiscytowi miejsce. Na bazie wyników tych konsultacji przygotujemy i wdrożymy nowe rozwiązania. Trzecim najważniejszym aspektem jest ostateczne uregulowanie spraw związanych z mechanizmami wsparcia dla sportowców. Chcemy nagradzać aktywność i zaangażowanie tych z Was, którzy budują sportową potęgę Księstwa Sarmacji. Zaprosimy do współpracy Sarmacki Komitet Olimpijski, postawimy na wsparcie aktywnych mieszkańców Księstwa Sarmacji, nagrodzimy ich pracę i wyniki.

O każdej z wyżej opisanych spraw mógłbym mówić i mówić. I tak, tak mi się zdaje, właśnie biję rekord długości przemówienia publicznego. Przed nami są cztery miesiące wytężonej pracy i wypełnimy je aktywną pracą nad wyżej zaprezentowanymi aspektami. Zdaję sobie sprawę, że zapewne po drodze wyjdą nowe rzeczy, coś się uda ponad plan, coś niestety nie. Chcę na sam koniec powiedzieć, że zarówno ja, jak i Ministrowie Rady Ministrów przyjmiemy każdą pomoc. Zapraszamy do współpracy, odbywania staży w randze sekretarza przy ministrze, wspomagania naszej pracy i naszych działań. Nie robimy tego wszystkiego dla siebie. Bez Waszej pomocy może nam się nie udać. Dziś proszę o Wasze wsparcie, zaufanie i zaangażowanie. Rozmawiajmy, dyskutujmy, budujmy. Księstwo Sarmacji to nasz wspólny Wielki Dom.

Vivat Książę! Vivat Sarmacja! Vivat Narody!

R2pvBQa8.png

82tT1zfv.png
Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Paulus Buddus, Henryk Leszczyński, Tomasz Ivo Hugo.
Serduszka
9 255,00 lt
Ten artykuł lubią: Laurẽt Gedeon I, Malcher Estery Naw, Irmina de Ruth y Thorn, Mustafa Owski, Orjon Surma, Tomasz Ivo Hugo, Krzysztof Czuguł-Chan, Paulus Buddus, Henryk Leszczyński, GdL, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski, David de Hoenhaim.
Komentarze
Paulus Buddus
Przyznam, że będę bacznie przyglądać się pracy nowej Radzie Ministrów a także decyzjom podejmowanych w Sejmie :)
Odpowiedz Permalink
Bartosz von Thorn-Janiczek
Ja tam bym mu nie wierzył, toć to von Thorn, on prawdy mówić nie może... :>>>>
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Synu, zapraszam do drewutni. ;P
Odpowiedz Permalink
Zbyszko Gustolúpulo
Super, tylko czemu cały image psujesz serifem i wyjustowanym tekstem? :D
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Nie rozumiem pytania. U mnie wygląda ładnie.
Odpowiedz Permalink
GdL
Skończmy z kryzysem! Wiwat Sarmacja!
Odpowiedz Permalink
Bartosz von Thorn-Janiczek
Ociec, no co Ty... znowu będą z Ciebie wióry lecieć... i po co Ci to... :P
Odpowiedz Permalink
Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski
Jedno z dłuższych exposé jakie dane mi było czytać. Aż mi się przypomniało najkrótsze exposé w historii Pollinu autorstwa Otto von Rütelhelda: "Rząd będzie rządzić." :D
Odpowiedz Permalink
Zbyszko Gustolúpulo
Ok, serif jest tylko na webkicie, sorry! Ale za justowanie i tak duży minus! :D
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Nigdy nie dodam żadnego artu, który nie będzie justowany.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.