Park Stołeczny, Cudzoziemiec, 13.11.2016 r. o 21:33
Robert Janusz von Thorn — program wyborczy

mW62Q0qU.png

Szanowni Państwo. Zgodnie z daną dwa dni temu obietnicą mam przyjemność zaprezentować Wam najważniejsze elementy mojego Programu dla Sarmacji, który chcę realizować w okresie grudzień-marzec jako Kanclerz Księstwa Sarmacji.

Program ten podzieliłem na sześć najważniejszych części. Każdą z nich omawiam poniżej prezentując pomysły i idee, jakie w zakresie realizacji tych postulatów będą przeze mnie podnoszone i realizowane.


CIĄGŁOŚĆ. KOMUNIKACJA. GOSPODARKA.
PRZYJAZNE PRAWO. SPOŁECZEŃSTWO. EDUKACJA.

46xvE1y7.png

Ciągłość — w sarmackiej polityce dość już było chaosu związanego z tym, że brakowało ciągłości działań między kolejnymi rządami. Zastępowalność i bazowanie w programach na tym, że "cofniemy reformy" to clue politycznych działań, jakie wielokrotnie dotychczas obserwowaliśmy. Stając przed Państwem i prosząc o Wasz głos na moją kandydaturę w nadchodzącym głosowaniu chcę być gwarantem pewnej ciągłości podejmowanych działań, gwarantem, że reformy, które mijająca kadencja wprowadziła, nie będą w sposób nieprzemyślany odrzucane, tylko dlatego by kolejny rząd miał się czym wyróżnić. Chcę i będę gwarantował skupienie się na poprawianiu mankamentów wprowadzonych rozwiązań, umacnianiu ich fundamentów, daniu im potrzebnego na okrzepnięcie czasu. Wydawać by się mogło, że taki postulat to żaden postulat, ale przekonany jestem, że sarmacka polityka, mimo swego wspaniałego ożywienia, potrzebuje też pewnej stałości w zakresie gwarantowania wdrożenia reform. Tę gwarancję Wam niniejszym składam. Trwająca kampania wyborcza pokazuje, że obecna kadencja ma wspaniałe zdobycze — takiego ożywienia w sarmackiej polityce, tylu pomysłów, idei, nie było już dawno. A dopiero za chwilę ruszy Sejm Wielki, kolejny element układanki. Mamy niezależną politycznie prefekturę, zmniejszyliśmy wymogi aktywnościowe. Wszyscy możemy więcej! Warto walczyć o zachowanie tych zdobyczy.

46xvE1y7.png

Komunikacja — Ćwirek, DSG, PK, Forum Centralne, IRC, a nawet Facebook... nasz kraj to bogactwo kanałów komunikacji, dzięki którym żywo ze sobą rozmawiamy, spieramy się, czasem również kłócimy. Działa to na ogół wspaniale, jednak czasem mamy do czynienia z sytuacjami, w których mamy problem z jednoznacznym ustaleniem co jest miejscem publicznym, gdzie postawione są granice Księstwa Sarmacji i czy prawo KS działa na Facebooku. Chcę w nadchodzącej kadencji podjąć z sarmackim społeczeństwem, tak zakochanym w różnorodnych formach komunikacji, dyskusję i przygotować oraz wdrożyć stosowną regulację, która jednoznacznie odpowie na te problemy, z którymi miewamy w naszej komunikacji problem. Dookreślimy miejsca publiczne, wymieniając je w stosownym ku temu miejscu enumeratywnie, dookreślimy granice obowiązywania sarmackiego prawa. Dzięki temu unikniemy przykrych sytuacji, niezrozumiałych sytuacji, skujemy mury, które niekiedy utrudniają naszą rozmowę. Pomożemy sobie rozmawiać ze sobą lepiej.

46xvE1y7.png

Społeczeństwo — Jeden Kraj. Wiele Narodów. Wszyscy jesteśmy sobie winni szacunek i wsparcie. Od kilku miesięcy obserwować można pojawiające się na różnych frontach coraz głębsze rany, które dzielą nasze społeczeństwo i fundują nam niepotrzebne kłótnie i trudności. O ile nie ma nic złego w podziałach politycznych, walce idei, pomysłów i rozwiązań, tak już gdy dochodzi o walki między ludźmi, wyzwisk (tak, ja też mam za co przepraszać), gdy pojawiają się żądania abdykacji, nawoływania do secesji... to znak, że mamy nad czym poważnie pracować. Obiecywałem w poprzedniej kampanii wyborczej, że podejmę działania w celu odbudowy łączących nas więzi. Nie wszystko w tym zakresie się udało, a na dodatek również i mnie poniosły niepotrzebne emocje. Mimo to niektóre działania zostały zapoczątkowane. Obiecywałem inicjatywę organizacji Zjazdu Sarmackiego, planowanego już na 2017 rok. Dziś ten pomysł ruszył. Mamy pół roku by dobrze się do niego przygotować. 2/3 z tego okresu przypadnie na kadencję wybranego w najbliższych wyborach Kanclerza. Chcę by właśnie organizacja tego projektu, włączenie się w nią, choćby tu, w toku dyskusji, całego społeczeństwa, stanowiło zaczyn prawdziwego leczenia, które zafundujemy naszemu społeczeństwu.

Chcę również doprowadzić do szerszego stosowania mechanizmu mediacji w postępowaniach, które często w wyniku emocji pojawiają się w Trybunale Koronnym. Chcę rozmawiać o tym co nas gryzie. Najpóźniej w połowie grudnia chcę Was zaprosić do anonimowego badania, które da nam odpowiedź na pytania o przyczyny rozpadania się sarmackiego społeczeństwa i propozycje jak zapobiegać temu zjawisku. Bez wspólnego działania na tym froncie nie uda nam się pokonać toczącej nas choroby. W pewnym momencie musimy wszyscy wyznać swoje grzechy, przeprosić, poprosić o wybaczenie i wybaczyć. Dopiero to pozwoli na to, byśmy z czystą kartą rozpoczęli odbudowę naszego społeczeństwa w duchu przyjaźni, dobrej zabawy i wzajemnego poszanowania.


46xvE1y7.png

Edukacja — to najważniejsze zobowiązanie jakie stoi przed nami w zakresie wdrażania nowych mieszkańców do życia w naszym kraju. Element związany z edukacją i zmianami w zakresie wspierania mieszkańców pojawił się już w poprzedniej kampanii wyborczej, pewne działania już zostały podjęte, jednak rozległość tematu wymaga długiej nad nim pracy. Dlatego nawiązując do wyżej poruszonego tematu ciągłości chcę móc kontynuować rozpoczęte w zakresie edukacji projekty. Już w tej chwili pracujemy nad przygotowaniem mechanizmu egzaminu obywatelskiego, trwają na ten temat rozmowy, potrzebujemy jednak jeszcze trochę czasu nim gotowy projekt będziemy mogli przedstawić w Sejmie. Dziś mogę powiedzieć, że projektowany mechanizm zakłada, iż egzamin składać się z trzech części (prawnej, społecznej i samorządowej), nie będzie trudny, ale docelowo ma być obowiązkowy dla nowych mieszkańców (początkowo, w czasie testów, nie będzie obowiązkowy). Cały mechanizm ma też umożliwić odbywanie przez nowych mieszkańców staży, które będą im przybliżać Sarmację i być może wdrażać w nowe role. Całość ma być skonstruowana w taki sposób by nie tyle oczekiwać konkretnej wiedzy, a raczej stawiać na budowę zaangażowania nowego mieszkańca już od pierwszego dnia jego pobytu w Księstwie.

Ta zmiana wiązała się będzie także z dalszymi zmianami na Forum Centralnym. Już teraz zaobserwować możecie, że pewnym zmianom uległa pierwsza część forum, ta na którą patrzy każdy nowy mieszkaniec. Tak jak planowałem to już 3 miesiące temu, docelowo Forum ma być elementem, który nowych mieszkańców ma wspierać i prowadzić za rękę ku dalszemu ich zaangażowaniu. Oczywiście to wszystko wiąże się także ze zmianami w zakresie materiałów i funkcjonowania IES. Zmiany te będą wprowadzane stopniowo i ich charakter związany będzie z ostatecznym kształtem przyjętego mechanizmu egzaminacyjnego.


46xvE1y7.png

Przyjazne prawo — w mijającej kadencji obiecywaliśmy powstrzymanie tzw. "biegunki legislacyjnej" i eliminację niepotrzebnych aktów prawnych. Część z tej pracy udało nam się zrobić, części jeszcze nie. Chcemy mieć możliwość ten postulat doprowadzić do końca, wdrożyć obiecywaną zasadę "co nie jest zakazane jest dozwolone", i nade wszystko trzymać straż by nie dochodziło do sytuacji, w której zwycięża chęć nadmiernej kodyfikacji każdego aspektu funkcjonowania państwa. Przyjazne prawo to także prawo, które jest czytelne, spójne, precyzyjne. To prawo dające społeczeństwu i urzędnikom elastyczność, której my, jako mikronacja, potrzebujemy jak nikt inny. Dzisiejszy stan państwa zawdzięczamy zbytniemu formalizmowi. On gdzieniegdzie jeszcze przebija. Przyjazne prawo to stan, gdzie zbytni formalizm jest zlikwidowany.

W ramach prac nad sarmackim prawodawstwem chcę doprowadzić do sytuacji, w której Dziennik Praw nie jest jednocześnie miejscem, w którym znajdują się, zaciemniające czytelność przepisów prawa, wszelkiego rodzaju decyzje personalne. Będę dążył do wydzielania tego aspektu działalności państwa do osobnego Monitora Krajowego, w którym wszelkie decyzje personalne, zwykłe obwieszczenia, i inne akty, które nie są ujęte w zamkniętym katalogu i hierarchii aktów prawnych, znajdą swoje miejsce. Będą dążył do takich zmian w Dzienniku Praw, by w poszczególnych kategoriach nie wyświetlały się akty uchylone, by te znalazły się na osobnych wydzielonych dla nich "półkach" archiwum.

W końcu też jednym z elementów, na których chcę się skupić, to obiecywana już wcześniej nowelizacja Kodeksu Postępowania Sądowego. W zakresie realizacji tego pomysłu przeszkodziła nam realioza osoby, która miała nad tym projektem bezpośrednio pracować, ale i zawiłość i złożoność samego aktu jakim jest KPS. Zbytnie sformalizowanie procedur, zbyt mała elastyczność, wiele przepisów, które wydają się być niepotrzebne, i... niegotowość KPS na hybrydowość niektórych postępowań — to elementy, które wymagają zmiany. Podejmiemy trud jej przeprowadzenia, nawet jeśli zajmie nam to całą kadencję.


46xvE1y7.png

Gospodarka — temat rzeka, specjalnie pozostawiony na koniec tego długiego wywodu. Nie obiecam Wam jednak systemu gospodarczego. Obawiam się, że dużo wody w Narwi upłynie nim taka obietnica mieć będzie uzasadnienie. Natomiast dzisiejsza gospodarka Księstwa Sarmacji to pełnia stosunków finansowych między Radą Ministrów, Samorządami, Dworem JKM i Wami, mieszkańcami i obywatelami Księstwa Sarmacji. I to spostrzeżenie leży u podstaw rozmów, które rozpocząłem już w mijającej kadencji. Nie będzie wstydem powiedzieć, że radziłem się osoby mądrzejszej od siebie. Że rozmawiałem z człowiekiem, który omawiane projekty i rozwiązania jest w stanie wdrożyć do działania, i nie zostaną one li tylko w sferze chęci i pobożnych życzeń.

W nadchodzącej kadencji chcę podjąć się trudu wdrożenia omawianego programu, prowadzić konsultacje wokół niego, wspierać jego wdrożenie mocą pełnionego urzędu. Wspierać jego autora w przeprowadzeniu Sarmacji przez trudy, jakie z całkowitą zmianą myślenia o gospodarce się wiążą. Pracując razem chcę pomóc we wdrożeniu programu, który całościowo analizuje obecną sytuację finansową państwa i proponuje określone działania w celu jej zmiany. Jakie działania? Z jednej strony te proste — jak ograniczenia w wypłacanych pensjach, postawienie na konkretną pracę, a nie na "bycie", po te bardziej skomplikowane, jak całkowita zmiana systemu pracy, tantiem czy podatków. Projekt ten obejmuje też wdrożenie nowych elementów dotyczących obrotu pieniądzem — tu np. projekt związany z mechanizmami zdrowia, szpitala, itp.; wprowadzenie możliwości zakupu obligacji.

Brzmi enigmatycznie? Oczywiście. Niemniej nie miejsce tu, ani tym bardziej okazja, by przedkładać wszystkie elementy programu, które czekają na przeniesienie ich na konkretne akty prawne. Mimo, że projekt ten jest kompleksowy, dotyka idei na jakich funkcjonują nasze finanse, zmienia je diametralnie, odwraca zależności i zmienia zasady funkcjonowania, wymaga on jeszcze dalszych prac i dyskusji. Rozpoczniemy je już na początku nowej kadencji. Nie będą się one toczyć w zaciszu gabinetów, wyjdziemy z tym projektem do Was, do każdego z Was, by każdy mógł wziąć udział w tej rozmowie, zaproponować swoje rozwiązania, wtrącić swoje trzy grosze. I zapomniałbym... tym ekspertem, o którym wspomniałem wyżej jest diuk Krzysztof Czuguł-Chan, bez którego udziału, przychylności i współpracy, nie mógłbym napisać o tym punkcie programu ani jednego słowa.


46xvE1y7.png

Szanowni Państwo. Nie raz, i nie dwa, pokazałem Wam, że mam pomysł na Sarmację. Że mam wizję, którą czasem z początku może trudno ubrać w słowa. Żadne jednak z wdrażanych przeze mnie rozwiązań nigdy nie zaszkodziło Księstwu Sarmacji, a wręcz przeciwnie. Także dziś, w czasie tych pierwszych bezpośrednich wyborów Kanclerza, korzystamy z tego co przynosi nam realizacja jednego z moich pomysłów. Ożywiona, merytoryczna i niesłychanie ciekawa kampania wyborcza. Dziś proszę Was, mimo, że niektóre punkty powyższego programu mogą się wydawać powierzchowne, o zaufanie, i o wiarę we mnie, w Zespół, który będę tworzył (o zespole tym więcej w kolejnej publikacji, cierpliwości proszę). Wiele z poruszonych przeze mnie wyżej elementów jest już na etapie planowania, rozmów. To co zostało to oszlifować je, dokończyć rozmowy i konsultacje i przelać je na papier spisując językiem prawa. To co Wam obiecuję to rozmowa. Niekończąca się rozmowa przez najbliższe cztery miesiące. Nie będę udawał, że mam program i będę go tworzył dopiero w trakcie kadencji. Nie będę mówił, że Rząd nie powinien nic robić. Nie będę w końcu proponował czegoś, co nie będzie przemyślane. Mam program. Mam doświadczenie, mam wizję, jestem odpowiedzialny! A z Wami i moim Zespołem przekujemy te atuty na dalszy sarmacki rozwój.


Uprzejmie proszę o Wasze głosy.
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Kacper von Wloski.
Serduszka
4 369,00 lt
Ten artykuł lubią: Paulus Buddus, Orjon Surma, Kacper Chatliński , GdL, Laurẽt Gedeon I, Fryderyk von Hohenzollern.
Komentarze
Konrad Jakub Arped-Friedman
Bardzo się cieszę, że mój program jest tak wspaniały, iż niektóre postulaty tutaj to praktycznie copypasty z mojego artykułu.

Pozdrawiam.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Tak, zważywszy na to, że swój pisałem od 2 dni, to cieszę się, że Kandydat ma takie oczy, że dopatrzył się co jest u mnie na biureczku i skopiował do siebie :)
Odpowiedz Permalink
Daniel January von Tauer-Krak
Dostrzegam podobieństwa w pkt. Komunikacja pomiędzy waszymi pomysłami. Aczkolwiek czy ten pomysł na wpływ na życie codziennie Księstwa Sarmacji, z pewnością ustalenia takie pomogą Asesorom, tylko to nie sprawia, że ten postulat powinien się pojawiać w programach wyborczych. On już dawno powinien być zrobiony. Więc zamiast dyskusji w ramach tego punktu proponowałbym obu stronom złożenia projektu do Sejmu. Aczkolwiek to są propozycję ad hot tuż po przeczytaniu tej ścianki tekstu.
Pozdrawiam wyborca z 8 czy tam 7 głosami... :)
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Danielu, na pewno projekt taki złożę :) Nie wykluczam, że jeszcze w tej kadencji, chociaż obecnie na tapecie aż 3 projekty w Sejmie, a kadencji raptem 2,5 tygodnia :) Będzie okazja złożyć w Sejmie Wielkim! Liczę, że będziesz jednym z Posłów!
Odpowiedz Permalink
GdL
Głos masz mój.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Dziękuję Guedesie! To dla mnie wiele znaczy.
Odpowiedz Permalink
Bartłomiej Czapka
Powodzenia!
Permalink
Laurẽt Gedeon I
Mam nadzieję, że obciążenia finansowe się jakoś przegryzą i metodą prób i testów wilk będzie syty i baridajska koza cała ;)
Odpowiedz Permalink