Rada Ministrów, Cudzoziemiec, 10.10.2016 r. o 19:00
Konferencja prasowa Rady Ministrów
Seria wydawnicza: Konferencje Rządowe

2rWXHJLm.png

Grodzisk, 10.10.2016 r.

Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na pierwszej konferencji prasowej Rady Ministrów w LII kadencji Sejmu. Pełnię w Radzie Ministrów rolę Kanclerza, opiekuję się również resortem finansów publicznych oraz odpowiadam za politykę informacyjną. W skład Rady Ministrów ponadto wchodzą: Orjon kawaler von Thorn-Surma, jako Podkanclerzy i Minister ds. Społecznych, Misza diuk Korab-Kaku, jako Minister ds. Wewnętrznych, Roland baron Heach-Romański, jako Minister ds. Legislacji oraz, do dnia dzisiejszego wchodził Henryk diuk Leszczyński, jako Ministr ds. Edukacji, natomiast w jego miejsce w dniu dzisiejszym powołana została Rihanna diuczessa Aureliuš-Sedrovski. I właśnie od tej zmiany rozpocznę dzisiejszą konferencję.

Przyczyną tej zmiany, tej małej rządowej rekonstrukcji, nie jest, jakby chcieli złośliwi, "sypanie" się Rady Ministrów. Zmiana ta ma charakter czysto techniczny i jest spowodowana lepszym dopasowaniem osób, ich umiejętności i zasobów czasowych do tych obowiązków, jakie na rządzącej ekipie spoczywają. Dlatego też, po rozmowie w gronie liderów KPOM, zmiana dotknie także Prezydium Sejmu. Dokonana zostanie zmiana na funkcji Marszałka Sejmu, gdzie przechodzącą na odcinek rządowy diuczessę Aureliuš-Sedrovski zastąpi nie kto inny jak diuk Leszczyński właśnie. Pani Minister obejmie resort, w którym będzie mogła kontynuować zadania, które już wcześniej miała, tj. przygotowanie egzaminu obywatelskiego, i zajmie się również, we współpracy z Kanclerzem, wdrażaniem reformy IES i nowymi mechanizmami wprowadzenia do Sarmacji nowych mieszkańców.

Rząd tworzony przez Klub Polityczny Oświeconego Monarchofaszyzmu został powołany do życia 10 dni temu. Za nami więc 1/9 kadencji. W tym okresie podjęliśmy następujące działania:
 • Ministrowie zapoznali się i wdrożyli do użytkowania aplikacji Slack, która w dedykowanym rządowi kanale służy komunikacji w ramach gabinetu. Pokój został tak urządzony by bez najmniejszych problemów przekazać go następcom, którzy tym samym zyskają pełne archiwum i sprawozdanie z prac obecnej Rady Ministrów. Wierzę, że w ten sposób stworzymy dobry zwyczaj, który na stałe wpisze się w kulturę polityczną i mechanizm przekazania władzy następcom;
 • jeszcze bez formalnego powołania, ale antycypując jego nastąpienie, złożyliśmy projekt ustawy dotyczący włączenia do zadań Naczelnej Izby Architektury nadzoru nad Instytutem Magazynowania Grafik (IMG), który dotąd znajdował się w kompetencji Rady Ministrów, a który jako instytucja stricte systemowa został przekazany do odpowiedniej właściwości. Ustawa już weszła w życie;
 • kolejny złożony projekt ustawy dotyczył rozłączenia Prefektury Generalnej od Rady Ministrów. Składając ten projekt spełniliśmy jeden z zapowiadanych w kampanii wyborczej postulatów. Niezależna od rządu Prefektura Generalna to prefektura lepsza i prefektura wolna od politycznych nacisków. Nowa ustawa jest już przyjęta, zacznie obowiązywać 13 października, a Sejm już prowadzi postępowanie w sprawie wyłonienia nowego Prefekta Generalnego;
 • zgodnie z kolejną zapowiedzią z kampanii wyborczej podjęliśmy inicjatywę powrotu instytucji, które zgromadzone zostały w SUSPENS, pod bezpośredni zarząd Rady Ministrów. Stosowny projekt trafił pod obrady Sejmu 2 października, i po najaktywniejszej, póki co, debacie trwa właśnie projektu II czytanie. Ustawa po przegłosowaniu i podpisaniu przez Jego Książęcą Mość od razu wejdzie w życie;
 • również zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedłożyliśmy Sejmowi projekt ustawy reformującej ustrój Księstwa Sarmacji i wprowadzającej bezpośredni wybór Kanclerza Księstwa Sarmacji. Zgodnie z projektem wybory będą powszechne, bezpośrednie, większościowe i tajne. Kanclerz będzie wyłaniany, jeśli zajdzie taka potrzeba, w dwuturowym głosowaniu. Nad projektem w dalszym ciągu trwa sejmowa debata.
Dalsze prace legislacyjne rządu skupiać się będą na projektach nowelizacji Kodeksu Postępowania Sądowego, wprowadzenia Sejmu Wielkiego i nowelizacji Ustawy o finansach publicznych.

Praca Rady Ministrów nie ogranicza się jednak tylko do Sejmu. Poza nim:
 • podjęte zostały pierwsze decyzje w ramach październikowej sesji PKOJ;
 • zarządzona została październikowa odsłona Inicjatywy Miesiąca;
 • po debacie w łonie RM, na wniosek społeczeństwa, podjęto decyzję o wygaszeniu PKOJ i projektu Artykułów na Medal i podniesieniu (połączonym ze zmianą mechanizmu wypłat i ustalania wysokości) tantiem za serce dla artykułu;
 • rozpatrzono i odrzucono projekt zmiany lub wycofania opłat za wysyłkę listów Pocztą Konną;
 • podjęto dyskusję nad projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, do projektu tego jeszcze wrócimy w trakcie kadencji;
 • podjęto dyskusję, w efekcie której pojawiły się już pierwsze wnioski i ewentualne rozstrzygnięcia w zakresie wsparcia inicjatyw pożytecznych publicznie i lepszego eksponowania odbywających się w Sarmacji wydarzeń. Więcej informacji na ten temat przedstawimy już wkrótce;
 • zapowiedziane zostało przywrócenie działalności Rady Samorządowej, która ma pełnić rolę nieformalnego styku samorządów i władz centralnych;
 • w rozmowie z NIA podniesiono problem niedziałającego podatku od handlu znaczkami;
 • rozpoczęto debatę na temat gospodarki i obrotu liberta,
 • rozpoczęto przygotowania do obchodów Trzeciej Rocznicy Koronacji Jego Książęcej Mości,
 • zgodnie z zapowiedziami z kampanii rozpoczęto rozmowy z JKM na temat przywrócenia Trybunału Honorowego,
 • zgodnie z zapowiedziami z expose Kanclerza rozpoczęto rozmowy z JKM na temat kierunków polityki zagranicznej,
 • Kanclerz wysłał notę gratulacyjną dla nowowybranego prezydenta Republiki Bialeńskiej, pana Andrzaj Swarzewskiego.
Praca w rządzie, jak widać, wre. Nie spoczywamy na laurach. Wraz z wejściem w życie ustawy o włączeniu pod zarząd Rady Ministrów instytucji z SUSPENS, rozpoczniemy prace nad realizacją pozostałych postulatów naszego programu wyborczego — przygotowania egzaminu obywatelskiego i nowych zasad wdrażania mieszkańców do życia w KS, wsparcia dla sportowców, przebudowy Forum Centralnego. O dalszych pracach Rady Ministrów będziemy sukcesywnie informować.

Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach.

82tT1zfv.png
R2pvBQa8.png
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Henryk Leszczyński.
Serduszka
8 660,00 lt
Ten artykuł lubią: Irmina de Ruth y Thorn, Orjon Surma, Malcher Estery Naw, Tomasz Ivo Hugo, Henryk Leszczyński, Misza "JK" Korab-Kaku, Baszar Svensson at Atera, Michaś Elżbieta II, Paulus Buddus, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Adam Jerzy Piastowski, Henryk Wespucci, Mateusz von Thorn-Chojnacki.
Komentarze
Irmina de Ruth y Thorn
Gratuluję. Ciesze się ze obecna Rada juz pracuje. Czekam na dalsze efekty jednakże mam pytanie. Czy jeśli ustawa o Suspens przejdzie to jak mniemam pracownicy pozostaną na swoich miejscach cv?
Odpowiedz Permalink
Leszek de Ruth
Panie Kanclerzu, jak żyć?
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Cytuję:
Panie Kanclerzu, jak żyć?
Godnie! :)
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Cytuję:
Czy jeśli ustawa o Suspens przejdzie to jak mniemam pracownicy pozostaną na swoich miejscach cv?
"Osoby zatrudnione w instytucjach, o których mowa w art. 1, przed wejściem w życie ustawy, stają się pracownikami Korpusu Administracji Rządowej zatrudnionymi we właściwych instytucjach."
Odpowiedz Permalink
Irmina de Ruth y Thorn
Panie Kanclerzu

Dziękuje za odpowiedź.
Odpowiedz Permalink
Henryk Wespucci
Gratuluje pierwszych 10 dobrych dni rządów. Aby ten rząd był inny od poprzednich. ;)

@Irmina nawet ja lepiej przeczytałem tą ustawę :)
Odpowiedz Permalink
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
Cytując klasyka: "no i fajnie" :)
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Pożyjemy to zobaczymy. Powodzenia w zmianach w Księstwie Sarmacji. Jeśli przynajmniej część z nich wyjdzie na plus to i tak będzie postęp, a co się ewentualnie nie sprawdzi to przecież można odkręcić :D
Odpowiedz Permalink
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Jak długo będą trwały prace nad reformą IES i egzaminem obywatelskim?
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Cytuję:
Jak długo będą trwały prace nad reformą IES i egzaminem obywatelskim?
Proszę nie odebrać tej odpowiedzi źle, ale tak długo jak będzie to niezbędne. Chodzi mi o to, że nie chcemy tu dawać jakiegoś limitu czasowego, z tego względu, że temat ten dotyka bardzo delikatnej materii. Wymaga z pewnością wielu uzgodnień, przemyśleń, dostosowań. Graniczną datą jest koniec kadencji. Nie będziemy tego przyspieszać na wariata ;)
Odpowiedz Permalink
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Rozumiem, dzięki za błyskawiczną odpowiedź :)
Odpowiedz Permalink
Mateusz von Thorn-Chojnacki
Oby tak dalej :)
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Praca wre :) Oby sił i zapału nie zabrakło, nawet wbrew przeciwnościom :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.