Puls News 11/2016 - Baridajski Sierpień, Zmiany, start Giełdy
Seria wydawnicza: Puls News

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
oNq1uXO9.png


5JdBhwNy.png

Sarmatki i Sarmaci!

Zeszłe tygodnie były bardzo gorące, ale ten przebił wszystko! Zmiany dotknęły całą centralę, a wszystko to za sprawą prawdopodobnej próby obalenia Księcia przez grupę baridajczyków. Zmiana odbyła się na pozycjach ministerialnych i sejmowych. Niektórzy potracili tytuły, zostali odwołani z Dworu Książęcego. W Baridasie nastąpiła też wyraźna zmiana - m.in. odwołano Wicekróla. Natomiast życie gospodarcze Sarmacji zaczyna wreszcie ożywiać się, a to za sprawą Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu. W kulturze niezwykły spokój, zapewne był spowodowany powyższymi wydarzeniami. Nie przedłużając zachęcam do czytania!

602e70bW.png

Zaczniemy od zmian w Sejmie i Radzie Ministrów. Kanclerz Księstwa Sarmacji - Siergiusz Asketil podał się do dymisji! Było to zaskakująca decyzja, która posunęła za sobą całą lawinę. Tradycyjnie wraz z dymisją Kanclerza, cały gabinet również został odwołany. Yennefer Heach została zaproponowana na powyższe stanowisko i w wyniku głosowania została wybrana - zdziwieni? W ostatnich tygodniach większość sejmową miała grupa pod przewodnictwem Asketil - jednak większość błyskawicznie stopniała. W skład gabinetu Heach weszli: Andrzej Fryderyk, Orjon von Thorn-Surma, Roland Heach-Romański oraz Rihanna Aurelius-Sedrovski. Nie są to jedynie zmiany w centrali. Sejm opuścił Kristian Arped, na jego miejsce do Sejmu został powołany Orjon von Thorn-Surma. To za sobą pociągnęło powołanie Rihanny Aurelius-Sedrovski na Marszałka-Seniora. Była też jedyną kandydatką na Marszałka Sejmu i w dniu dzisiejszym została wybrana na te stanowisko. Wydawałoby się, że na tym kończą się. Jednak tak nie było. Mandaty złożyli Siergiusz Asketil i Arsacjusz Arped, doprowadzając do prawdopodobnych wyborów uzupełniających, bądź wcześniejszych wyborów parlamentarnych.

Maria von Primisz po uzyskaniu zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wycofała pozew przeciwko Księciu Tomaszowi Ivo Hugo. Stwierdziła, że jej to wystarcza. To wywołało szeroki rozgłos i było pierwszym zwiastunem tego co się miało wydarzyć w następnych dniach. Warto zaznaczyć, że Książę zastosował prawo łaski w kierunku Marii von Primisz.

Rada Ministrów pod przewodnictwem Siergiusza Asketila przyznała szokującą dotację Almersko-Złotogrodzkiemu Uniwersytetu Lingwistycznemu w wysokości 5 000 000 libertów. Suma była zaskakująco duża i spowodowała oburzenie wśród wielu Sarmatów. Decyzja ta spowodowała, że Marszałek Trybunału Koronnego - Roland Heach-Romański wszczął postępowanie kontrolne dotyczące tejże dotacji. Postanowienie, które zostało wydane, mówi jednoznacznie, że naruszono zasady przy przyznawaniu dotacji i nakazało ponownie rozpatrzyć wniosek, oraz zwrócić przyznaną dotację na konto Rady Ministrów. Warto dodać, że w okresie podjęcia decyzji o dotacji, członkowie ekipy rządzącej zaproponowali projekt dotyczący zmian w ustawie o finansach publicznych, w sprawie dotacji. Ich miesięczna wartość ma wynosić 400 000 libertów.

W Sejmie oprócz zmian tradycyjnie trwały debaty i głosowania. W ubiegłym tygodniu zakończono głosowania w wyniku których Sejm przyjął: zmiany w zasadzie określenia kto jest trwale nieobecnym, ustalono limit dotacji na kwotę 400 000 libertów oraz przyjęto dwa rozporządzenia - Kanclerza dotyczące limitów na znaczki, co spotkało się oburzeniem wśród niektórych grup Sarmatów, oraz Księcia, które ustala troszkę inne zasady wymieniania punktów zasług. Warto zaznaczyć, że chodziło o urealnienie. Do dzisiaj również trwało głosowanie związane z wyborem Marszałka Sejmu, o czym poinformowaliśmy wcześniej. Jedno głosowanie nie do końca zostało zakończone. Dotyczy to jednej poprawek do prawa komunikacyjnego. O tyle ile jedna z nich została przyjęta (dotyczyła tego, że rozporządzenie nie podlega zatwierdzeniu przez Sejm) to już druga budzi wątpliwości. W głosowaniu wziął udział Orjon von Thorn-Surma, który wszedł na miejsce Kristiana Arpeda (też wziął udział w głosowaniu) i to jego głos ma decydujące znaczenie. Dlatego Marszałek Sejm wniósł zapytanie do Trybunału Koronnego.

Oprócz głosowań w Sejmie trwają debaty! Na 2 wolne wakaty w Trybunale Koronnym zgłosiły się dwie osoby - Konrad Jakub Friedman oraz Mateusz von Thorn-Chojnacki. Obecnie pozostają w ogniu pytań, który nie jest jakoś płomienny. Oprócz tego Sejm debatuje, a raczej nie debatuje nad projektem ustawy o zmianie konstytucji Księstwa Sarmacji złożonego przez Roberta Janusza von Thorna. Dotyczy on sytuacji w której Książę odmawia podpisania ustawy i kieruje ją do ponownego rozpatrzenia. Dotychczas wystarczyła bezwzględna większość głosów aby Sejm mógł ją przyjąć i Książę wówczas powinien podpisać. W myśl projektu ustawa, która trafia do ponownego rozpatrzenia powinna zyskać poparcie ⅔ Sejmu.

Siergiusz Asketil został pozbawiony tytułu oraz wszystkich wsi lennych! Nie tylko on został pozbawiony. Do tego grona dołączył Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein. Wielu Sarmatów była zaskoczona tym co się stało, ale nie spodziewała się zapewne dodatkowo wysypu osób, które zrezygnowały z obywatelstwa sarmackiego. Obok Vladimira, który zamiast do realnych spraw, wybrał się do Dreamlandu, dołączył Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste oraz Martin Schlesinger-Asketil.

W Prefekturze Generalnej też nie obyło się bez zmian. Dotychczasowy Prefekt - Markus Arped został odwołany, a na jego miejsce został powołany Albert Felimi-Liderski, który pełnił już tą funkcję przed Arpedem. Oprócz Prefektury zmiany dotknęły również Dwór Książęcy. Ze Stratega Dworu został odwołany Siergiusz Asketil co było wręcz oczywiste po ostatnich wydarzeniach.

18 sierpnia nastąpiło wielkie otwarcie Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu. Sarmatów było wielu na otwarciu, a my przyjrzymy się akcjom Pulsu Sarmatów, jak kształtowały się w ostatnich dniach. 19 sierpnia cena za akcję kształtowała się na poziomie 122,30 libertów. 20 sierpnia niestety nastąpił spadek do wartości 121,71 libertów. Właściciele Pulsu i akcjonariusze liczyli, że 21 przyniesie coś lepszego, a tu nic bo cena poszybowała znów w dół do ceny 120, 43 libertów. 22 sierpnia przyniósł coś dobrego i cena poszybowała 122,41 libertów, a więc osiągnęła największą wartość od początku i to pomimo tego, że ogólny trend na giełdzie był ujemny. Jednak radość nie trwała długo i 23 sierpnia wszystkie notowania spadły w tym i Pulsu Sarmatów do rekordowo niskiej ceny - 119, 43 libertów. Jaki będzie najbliższy tydzień? Liczymy, że lepszy i oczywiście podzielimy się z Wami w najbliższą niedzielę.

Dodawałeś obrazki do rotatora? Pamiętasz jaki był w tym kłopot - tutaj wniosek, tam przelew, jeszcze gdzie indziej potwierdzenie. Już nie ma tego problemu. Dzięki zapytaniu Kanclerz Yennefer Heach, NIA przychylnie spojrzała na jej prośbę i już można automatycznie dodać obrazek i pieniążki same powędrują do Rady Ministrów. Czy życie w Sarmacji nie robi sie prostsze?

A bym zapomniała - jeśli pragniesz być Prefektem i strzec porządku w Sarmacji, to być może właśnie Ciebie szukają. Do 26 sierpnia trwa rekrutacja. Więcej informacji na forum!

6TNffxxo.png

Dzisiaj zawędrujemy prosto do Baridasu, bo ten samorząd w ubiegłym tygodniu kipiał od czerwoności. Zacznijmy może od tego, że zmieniła się władza, która zarządza tym regionem. Ze stanowiska Wicekróla został odwołany Arsacjusz Arped. Książę Tomasz Ivo Hugo na stanowisko Regenta powołał Mikołaja Torpeda - byłego Wicekróla. To nie jedyna zmiana w Baridasie. Książę Sarmacji, a zarazem Król Baridasu odwołał ze stanowisk Siergiusza Asketila, który pełnił stanowisko Marszałka Dworu oraz Kristiana Arpeda, który pełnił stanowisko Kustosza. Nie tylko tutaj odbywały się zmiany.
Król Baridasu wprowadził Ordonans Króla Baridasuo zmianie i suspendowaniu niektórych ordonansów Króla i ustaw Rady, który m.in. nakłada obowiązek na Wicekrólu, aby przedstawiał sprawozdania ze swojej działalności Królowi, czy też zmienia ustawę rady królestwa o finansach publicznych w punktach dotyczących ustalania podatków i ich stawek (ustala Król lub Rada Królestwa) oraz określa maksymalne wynagrodzenie z premiami na 35 000 libertów.
Mikołaj Torped do odwołania zawiesił Siergiusza Asketila i Arsacjusza Arpeda w prawach i obowiązkach obywatela Baridasu. Ten drugi został również zawieszony w prawach i obowiązkach członka rodu Arped.
Warto dodać, że do Baridasu powróciło prawdopodobnie parę osób. Oprócz dawno niewidzianego Mikołaja Torpeda, pojawił się Ivan von Lichtenstein oraz bardzo dawno niewidziany Paulus Buddus. Miejmy nadzieję, że wrócili na dłużej. Ten tydzień zapewne będzie czasem przemyśleń. Sytuacja powoli schładza się i Baridajczycy będą mogli wspólnie zastanowić się nad wszystkim.

A teraz czas na Sclavinię! Kraina niestety pogrążyła się w niebezpiecznym śnie, co zauważył już Emil Potocki. Ostatni tydzień nie należał do zbyt ciepłych. Może to wina tego co się wydarzyło w Baridasie i Centrali? No to lecimy. Martin Schlesinger-Asketil zrezygnował z obywatelstwa sarmackiego, co skutkuje tym, że opróżnił fotele członka prezydium rady i prokuratora.
Na członka prezydium rady został powołany Emil Potocki, który jak widzimy próbuje tchnąć ducha w Sclavinię. Guedes de Lima zaznaczył, że ma już dość kombinowania przy restartach tej krainy. My mamy nadzieję, że potężne reformy im nie grożą.
Eldorat United - wiecie co to? Drużyna ze Sclavinii. Otto von Spee-Asketil otworzył wątek w którym informuje o wszystkich poczynaniach drużyny

Szybko lecimy do Starosarmacji, która narracją stoi. Dosłownie. W tym regionie mamy szereg inicjatyw, które są oparte na narracji, która wzbogaca tą krainę i oczywiście serdecznie zapraszamy, aby tam się wybrać. My zaczniemy od lenn. W Tygodniu z Lennem walczył Robert Janusz von Thorn ze wsią Czekany. Jest to bardzo ciekawa miejscowość, a w ramach tej edycji mogliśmy czytać dość przyjemne Pamiętniki z wyprawy. Do lenn w Starosarmacji dołączyły Popowice. Heweliusz Popow-Chojnacki bardzo się szczyci tą miejscowością i rozpoczął wątek na forum, który jest bardzo ożywiony, co oczywiście bardzo cieszy.
Gotfryd Slavik de Ruth przybył do Starosarmacji z zapytaniem o historie przedinternetową, która ukazałaby stosunki pomiędzy Gellonią, a Teutonią. Diuk Leszczyński zaznaczył, że wolałby aby zająć się historią internetową. Dla nas natomiast ważna jest każda inicjatywa.
Oczywiście trwa także budowa Pomnika Wielkiego Radcy, ale od blisko tygodnia żadnych wieści. Mamy nadzieję, że budowa nie została wstrzymana.

Teutonia podobnie jak Sclavinia - odpoczywa. Laurencjusz Ma Hi at Atera otrzymał zgodę na nadanie obywatelstwa, a więc może cieszyć się z obywatelstwa teutońskiego. Gratulujemy i życzymy samych sukcsesów.
Jak wiemy, Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán zrzekł się obywatelstwa. Co za tym idzie nie jest już Lordem Lingwistą. I dlatego pojawiło się pytanie od Rolanda Heacha-Romańskiego co dalej z językiem teutońskim. My też jesteśmy ciekawi co dalej. Wedlug Vladimira Teutończycy powinni zrezygnować z tej inicjatywy,
Nikodem Thiefs jednak powrócił do Sarmacji, o czym zdecydował poinformować wszystkich w wątku, w którym się żegnał.

Dku9V965.png

W sarmackiej prasie przy okazji tzw. baridajskiego sierpnia pojawiło się wiele artykułów humorystycznych. Rozsądku żałobny rapsod - Krzysztofa Czuguł-Chana, który wśród wielu wzbudził szacunek. Mikołaj Torped przedstawił nam bardziej kontrowersyjną sztuką w tym m.in. przerobioną grafikę z kącika propagandowego, która brzmiała “Abdykacja albo wojna” czy też grafikę przedstawiającą niepoczytalność. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán przedstawił komiks “Lepiej nie zadzieraj z Księciem”, który przyjął się różnie wśród Sarmatów.

Krzysztof Czuguł-Chan opublikował w prasie jeszcze Księgę Powtórzonej Powagi 4, 1-6 oraz Rozprawę o piwa powstawaniu a degustacji cz. 1. Oba artykuły bardzo dobrze przyjęły się i są powodem wielu libertów, które weszły we władanie diuka Czuguł-Chana

Robert Janusz von Thorn zabrał nas w kolejną podróż do Czekan. Tym razem mieliśmy cykl artykułów, które poświęcone były pamiętnikom z wyprawy. Mogliśmy dowiedzieć się, że m.in. na wieży obserwacyjnej coś zawodzi czy też straszy.

Trwa konkurs na logo giełdy. Każdy kto chciałby coś zarobić i przy okazji być dumnym z tego, że jego dzieło będzie widoczne przez szmat czasu, powinien zgłosić się w tym wątku. My życzymy powodzenia!

Poczta Baridajska z okazji Baridajskiego Sierpnia wyemituje 80 znaczków o nominale 10 000 libertów, które wyjdą 27 sierpnia o godzinie 20. Spodziewamy się wielu chętnych, więc najlepiej jak znajdziecie się tam już o 6 rano!
Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Piotr II Grzegorz, Heweliusz Popow-Chojnacki, Malcher Estery Naw.
Serduszka
8 486,00 lt
Ten artykuł lubią: Yennefer von Witcher, Irmina de Ruth y Thorn, Albert Felimi-Liderski, Piotr II Grzegorz, Baszar Svensson at Atera, Henryk Leszczyński, Tomasz Mancini, Cudzoziemiec, Fryderyk von Hohenzollern, Daniel Günther, Adam Jerzy Piastowski, Wojciech Hergemon, Mateusz von Thorn-Chojnacki, Heweliusz Popow-Chojnacki, Laurẽt Gedeon I.
Komentarze
Irmina de Ruth y Thorn
Puls Sarmatów wędruje do biblioteczki. Gratuluje znakomitego dostarczenia wiadomości. Czekam na nastepne jak i na Krwawą Yenn.
Odpowiedz Permalink
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Dziękuję Irmiś :* Jutro będzie i w sobotę. Powoli Krwawa dobiega końca, a we wrześniu kontynuacja Spisku - Oszukani - sezon finałowy :D
Odpowiedz Permalink
Baszar Svensson at Atera
Gazeta na medal oby wiecej takich wydan :)
Odpowiedz Permalink
Tomasz Mancini
Ja chciałbym przypomnieć, że nie ma jasnych dowodów na to, że Siergius Asketil bezpośrednio dążył do zamachu stanu i obalenia Księcia. A mówię to jako osoba, która obaliła paru monarchów w swoim v-życiu...
Odpowiedz Permalink
Fryderyk von Hohenzollern
Szkoda że brakło informacji o powstaniu Akcji Integralistycznej Sarmacji, jednak przy tym natłoku informacji nie ma co się dziwić :)
Odpowiedz Permalink
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Nie bój się Fryderyku - wspomnę o tym w kolejnym numerze!
Odpowiedz Permalink
Heweliusz Popow-Chojnacki
Ja jak zawsze bardzo dziękuję za tę wydanie i czekam na kolejne!
Odpowiedz Permalink
Gerald Klemens
Świetne podsumowanie
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.