Manifest Ideowy - Integracja
Seria wydawnicza: Przewodnik Ideowy

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
L0viITNf.png


Słów parę wstępu…

Drodzy Sarmaci i Sarmatki, nastał już czas. Czas na gruntowne zmiany. Trzeba ruszyć do przodu a nie cofać się krok w tył. Nie można również stać ciągle w tym samym miejscu, oczekując przyjścia jakiegoś mesjasza, który zbawi Księstwo Sarmacji. Przywracając jej stabilność polityczną, oraz aktywność. Dopóki, dopóty, sami nie weźmiemy spraw w nasze ręce, to nikt tego za nas nie zrobi. Chwilowe sojusze, jednorazowe układy, targowica interesów różnych grup społecznych, nie jest żadnym rozwiązaniem. Więcej, skutecznie przeszkadza prowadzeniu długofalowej polityki, przemyślanej strategi rządzenia wybiegającej na przód, miesiąc, dwa, a nawet kwartał. Rządzenie i polityka jest jak partia szachów, gdzie trzeba być parę ruchów do przodów, przed swoim przeciwnikiem. Z tą różnicą że w tym wypadku naszym, przeciwnikiem jest wszechobecny marazm, i znudzenie, my zaś musimy mu zaradzić, stawką tej partii jest dobro ogółu i rozwój państwa.

Dlatego zdecydowałem się powołać do życia Akcje Integralistyczną Sarmacji . Partię polityczną, którym głównym zadaniem będzie w pierwszej kolejności praca organiczna na rzecz Rzeczpospolitej Sarmackiej. Akcja Integralistyczna Sarmacji nie jest, i nie będzie typowym stronnictwem politycznym. Jest czymś więcej, ruchem ideowo politycznym sarmackiej prawicy monarchistycznej. Określenie w jakim miejscu się stoi na scenie politycznej Księstwa Sarmacji jest bardzo ważne, wręcz jest podstawą do dalszego funkcjonowania w trybikach państwa i wspólnoty. Dlatego tu wysyłam jasny przekaz Książę i Lud to dwa filary na których będzie się opierać ugrupowanie sarmackich integralistów. Akcja Integralistyczna Sarmacji, czuje duchową więź z postulatami i ideałami jakie prezentowały, takie partie jak; Front Ludowo Monarchistyczny, Sarmacka Akcja Integralistyczna, Ruch Sarmackie Odrodzenie. Pozostaje jedynie skromnym życzeniem aby AIS, stało się godnym kontynuatorem polityki wyżej wymienionych stronnictw, które pozostawiły żywy i pozytywny ślad na kartach historii Księstwa Sarmacji.


Manifest Ideowy - Integracja.

Akcja Integralistyczna Sarmacji, pragnie przedstawić manifest ideowy. Dokument będący swoistą biblią dla ostatnich monarchistów Księstwa Sarmacji. Manifest jest czymś więcej niż zwykłym papierkiem, na którym napisano koncepcje i założenia tego nurtu politycznego. Manifest ideowy, to przedewszystkim, i nadewszystko wartości wypisane w naszych sercach i umysłach.

  • Integralizm: to nic innego jak dążenie do integracji sarmackiej wspólnoty. Wszystkich ich klas tworzących, samorządów oraz instytucji w jeden sprawnie funkcjonujący organizm państwowy. Integralizm, propaguje konieczność istnienia hierarchii społecznej i kooperacji pomiędzy poszczególnymi klasami. Dlatego upatruje znaczącą rolę stanów szlacheckich w Księstwie Sarmacji. Integralizm jest nierozerwalnie związany z tzw; ”konserwatyzmem krwi i ziemi”. Co oznacza że nasze miejsce zamieszkania nasi krewni w Sarmacji, i to co robimy na rzecz wspólnoty, definiuje nas jako Sarmatów. Ochrona porządku społecznego, oraz zachowanie i umocowanie tradycyjnych wartości, takich jak monarchizm, hierarchia, państwo, wartość prywatna, ród, jest fundamentem na którym zbudowano nasz ruch. Integralizm zakłada że suwerenność narodu politycznego i władcy jest jednym i tym samym. Dwa równorzędne podmioty, decydujące o dobru wspólnoty, zapewniają należytą równowagę, jednocześnie chroniąc wspólnote przed zakusami tyranii jak i sejmokracji.

  • Korporacjonizm stanowy: jest to nurt polityczny, zakładająca uspołecznienie procesu decyzyjnego w oparciu o trzy stany tworzące Księstwo Sarmacji - Arystokracje, Szlachtę, i Obywateli. Porządek społeczny oparty na grupowaniu się aktywnych obywateli w organizacje polityczne, walczące o swoje cele, jest elementem stanowiącym o sensie i głębi korporacjonizmu. Każdy musi znać swoje miejsce, oraz dążyć do społecznego awansu, aby wywalczyć uprzywilejowaną pozycję. Bo tylko walka i rywalizacja może być właściwa odpowiedzią na rozwój państwa.

  • Lokalizm: to tożsamość narodowa, regionalna, lokalna, i ta kulturowa oddziaływująca na organy państwa, oraz będąca dziedzictwem społeczeństwa. Rzeczpospolita Sarmacka to tygiel narodów i kultur, nie można tego lekceważyć, ani o tym zapominać. Dlatego też Sarmacja jest tak różnorodna. Ponieważ są kultywowane tradycje, obyczaje narodów, które niegdyś były niepodległe. Należy jet pieczołowicie pielęgnować, i nie oburzać się jeżeli ktoś w pierwszej kolejności czuje się Baridajczykiem, bądź Teutończykiem, a potem Sarmatą, czy też na odwrót. Integracja z wspólnotą, wytwarza tożsamość, uduchowienie, oraz poczucie przynależności do danej grupy. Dlatego Sarmacja jest tak silna, ponieważ mieszkańcy swych małych ojczyzn z sobą rywalizują, co napędza aktywność. Tolerancja i zrozumienie odmienności kulturowych jest kluczem do sukcesu i wielkości Księstwa Sarmacji.


Wyżej przedstawione elementy to podstawy ideowe Akcji Integralistycznej Sarmacji. To jest jednak jedynie początek. Idea Integralizmu, będzie cały czas się rozwijała i udoskonalała. Będzie kontynuowana w dekalogu Sarmaty, dogmatach integralistycznych, oraz pismach rojalistycznych.


Zakończenia słów kilka….

Szanowni Sarmaci, wielcy Baridajczycy, dumni Teutończycy, niezłomni Sclavińczycy, zapomniani Gelończycy, młodzi Starosarmaci, i wy mniejszości narodowe zamieszkujący Rzeczpospolitą Sarmacji. Dajcie się porwać wichrom zaprezentowanej tu idei, nabierzcie wiatru w żagle i dołączcie już dziś do Akcji Integralistycznej Sarmacji. Pokażcie że mimo osobistych animozji, różnego miejsca zamieszkania potraficie współpracować na rzecz dobra Sarmacji. Dziś macie już idee za którą możecie podążyć. Dziś już macie fundament na którym możecie oprzeć program i swoje cele, razem budujmy wspólny dom jakim jest Księstwo Sarmacki. Pamiętajcie jeżeli nie wy, to kto ? Weźcie pod uwagę, że nikt za was nie wyznaczy kierunku w jakim ma iść Sarmacja. To jedynie do was należy jaki tor rozwoju obierze Księstwo. Macie szansę zmienić coś na lepsze w państwie w którym żyjecie, nie zmarnujcie tej okazji, bo później może okazać się za późno. Wszystkich chętnych oraz chcących działać Sarmatów na rzecz dobra ogółu, w oparciu o integralizm, zapraszam w szeregi Akcji Integralistycznej Sarmacji. Przed nami dużo pracy!

Na zakończenie chciałbym gorąco podziękować za wsparcie finansowe , bez którego ta inicjatywa, a raczej struktura Akcji Integralistycznej Sarmacji, by nie powstała. Szczególne podziękowanie ślę w stronę: Czcigodnej baronessy Heach, Czcigodnego barona de Limy, Prześwietnej Hrabiny de Ruth y Thorn, Sławetnego baroneta da Firenaza, oraz Wielmożnego Wicehrabiego von Thorn, który również stworzył dla AIS logo. Dziękuje wam wszystkim, i każdemu z osobna, dołożyliście cegiełkę w budowę aktywności w Księstwie Sarmacji.


Z wyrazami szacunku,
Tymczasowy Prezes AIS,
(-)Fryderyk von Hohenzollern.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
4 164,00 lt
Ten artykuł lubią: Yennefer von Witcher, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Robert Fryderyk, Guedes de Lima, Adam Jerzy Piastowski, Irmina de Ruth y Thorn, Tomasz Mancini, David de Hoenhaim, Baszar Svensson at Atera, Laurencjusz Ma Hi at Atera, Gustaw Witkowski, Daniel Günther.
Komentarze
Robert Fryderyk
Powodzenia! Będę z uwagą śledził rozwój idei i partii. Bardzo ciekaw jestem programu, jaki na wybory nam zaprezentujecie.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.