Kategoryzacja języków mikroświata
Seria wydawnicza: Lingwistyka ogólna

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
sv5koq8c.png

Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny1. Wstęp

Kategoryzacja języków używanych oraz tworzonych w mikroświecie nie jest zadaniem łatwym, gdyż rozbieżności — w związku na niespójny charakter świata wirtualnego — są zazwyczaj duże; z tego samego powodu ciężko wyróżnić istniejące w świecie realnym grupy językowe, ponieważ powiązania pomiędzy językami — zazwyczaj — nie występują.

Na języki w mikroświecie należy spojrzeć w kontekście ich rodzaju — czy są to języki używane w świecie realnym, języki skonstruowane przez mikronautów lub języki w istocie będące tzw. pseudojęzykami; ich fundamentów — tj. w jakim stopniu bazują na realnych językach; ich stopniu uregulowania — czy instytucje państwowe mają wpływ nań, czy może są one inicjatywą oddolną, najczęściej jedno lub dwuosobową; oraz na ich stopień skomplikowania (rozwinięcia) i funkcję w mikroświecie.

2. Rodzaj

Języki realne

Języki w mikronacjach pod względem rodzaju można podzielić na trzy — wymienione we wstępie — kategorie. Najważniejszym z używanych języków jest język polski — stanowi on fundament pod komunikację między mikronautami; jest zazwyczaj ich językiem natywnym oraz właśnie w tym języku pisane są głównie: akty prawa, artykuły, publicystyka, korespondencja prywatna oraz rozmowy publiczne między obywatelami.

„Językiem urzędowym jest język polski”
Art. 5 ust. 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 r.

„Językami urzędowymi w Państwie Kościelnym są język polski (…)”
Art. 2 ust. 1 Bulli Super Universas z dnia 2 stycznia 2016 r.

„Językiem urzędowym Trizondalu jest język polski (…)”
Art. 1 ust. 6 Konstytucji Trizondalu z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Pozostałymi językami realnymi, używanymi w mikroświecie m.in. są: język angielski, język hiszpański, język łaciński czy też język francuski. Zazwyczaj są one językami drugorzędnymi, których użycie ogranicza się do zawołań, zwrotów, podpisów lub przy nazwach własnych z danymi osobowymi włącznie.

„Dla celów reprezentacyjnych stosowany jest także język hiszpański, kataloński, portugalski i włoski (…)”
Art. 6 zd. 2 Kodeksu z Burgos z dnia 23 października 2015 r.

„Językiem urzędowym w Królestwie jest język (…) i niderlandzki”
Art. 5 ust. 1 Konstytucji Królestwa Zjednoczonych Niderlandów z dnia 4 sierpnia 2015 r.

„Językiem urzędowym na terenie Królestwa Francji i Nawarry jest język polski, jednak ze względu odwołań kulturowych do realnego Królestwa Francji i Nawarry dopuszcza się użycie języka francuskiego, hiszpańskiego i baskijskiego”
Art. 4 Prawa fundamentalnego o Królestwie Francji i Nawarry oraz władzy monarszej z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Języki sztuczne mikronacyjne

Ludzie udzielający się w mikronacjach są pasjonatami wielu rzeczy: dla jednych jest to prawo, inni z kolei wolą bawić się słowem pisanym. Znajduje się również nieliczna grupa pasjonatów językowych; domorosłych lingwistów, którzy chętnie chcieliby wykorzystać swoją przyswojoną wiedzę wykorzystać w warunkach mikronacyjnych.

Funkcja tych języków — zazwyczaj — jest podobna do języków realowych, z wyłączeniem języka polskiego — tworzą one „klimat” mikronacji; są wspólnym mianownikiem. Niezawsze mają uregulowany status prawny w mikronacji; rzadko też są regulowane przez instytucje naukowe, w stylu Rady Języka Polskiego.

Można śmiało stwierdzić, że są one najmniej spotykane w mikroświecie — twórcy często się szybko „wypalają”, którego przyczyn można szukać na wielu płaszczyznach. Sztandarowymi przykładami języków sztucznych mikronacyjnych, posiadających zarówno rozwinięte słownictwo jak i struktury gramatyczne są m.in. języki: surmeński, baridajski oraz teutoński.

Można w nich zauważyć tendencję do używania alfabetu łacińskiego — jest to w pełni zrozumiałe zważywszy na to, iż to pismo jest doskonale mikronautom znane, z racji posługiwania się na co dzień przezeń językiem polskim — również z niego korzystającym. Wyjątkiem tutaj jest język surmeński, który posługuje się alfabetem greckim.

„Marques Altborkar, eler historii siastá feida Herolda linial tusanyava”
Język baridajski (pol. Markiz Altborski, czyli dzieje ostatniej podróży Herolda wierszem spisane).

„Ζδραβο!”
Język surmeński — powitanie surmeńskie (pol. Cześć!; tr. Zdravo!).

„Á iv'neni sa Vilhelm ond á iv'oneri in úrs šóiš Kongrak Teutonies in úrs Silber Horn”
Język teutoński (pol. Nazywam się Wilhelm i mieszkam w pięknym Królestwie Teutonii).

Pseudojęzyki

Mniej ambitni lingwiści decydują się na rozwiązania prostsze — tworzą tzw. pseudojęzyki, czyli języki, których kamieniem węgielnym jest substytucja dźwięków lub znaków. Bazują one na języku polskim, choć — technicznie rzecz biorąc — nie jest to warunek konieczny.

„Móvyyn v jynsigu vzchotnym”
Język wschodni (pol. Mówię w języku wschodnim).

„Mooviee v iieezyku baridaiiskim”
Język baridajski (pseudojęzyk) (pol. Mówię w języku baridajskim).

3. Fundament

Tak samo jak nie da się „wymyślić” nowego koloru, tak samo ciężko mówić o językach sztucznych mikronacyjncych bez fundamentu — języka lub języków ze świata realnego, na których dany język się wzoruje. Przykładowo: język morvański wzoruje się na podrodzinie języków celtyckich, język teutoński na języku niemieckim, a język surmeński — na języku greckim oraz na grupie języków południowosłowiańskich.

Należy zaznaczyć fakt, że ten typ klasyfikacji obejmować może tylko i wyłącznie języki sztuczne mikronacyjne — języki realne same w sobie są bazą, a pseudojęzyki takowej nie potrzebują i nie posiadają.

4. Uregulowanie

Z racji charakterystyki języków realnych, tj. pochodzenia spoza mikroświata — są one regulowane przez instytucje zewnętrzne, to znaczy — niemikronacyjne; mikronauci nie mają wpływu na takowe. Takie języki nazywamy językami regulowanymi zewnętrznie.

W kontraście do nich stoją języki regulowane wewnętrznie. Pod tę kategorię podlegają tylko języki sztuczne mikronacyjne oraz pseudojęzyki. Najczęściej regulowane są one jednoosobowo, jak np. przez Lingwistę w Królestwie Baridasu, czy też Lorda Lingwistę w Królestwie Teutonii. Rzadziej spotyka się organizacje wieloosobowe.

Ostatią kategorią są języki nieregulowane, do której to należą najczęściej języki porzucone, dalej już nierozwijane, takie jak np. język morvański.

5. Stopień skomplikowania

Nie wszystkie języki są rozwinięte w równym stopniu. Zazwyczaj można każdy z nich przypisać do jednej z dwóch kategorii: do języków doskonałych, w skład których wchodzą tylko języki realne, oraz do języków rozwijanych, do których należą wszystkie języki powstałe nie w wyniku samorzutnych modyfikacji, bez celowego działania człowieka.

Języki rozwijane

Języki rozwijane można podzielić na trzy kategorie: języki wysoko rozwinięte, języki średnio rozwinięte oraz języki nisko rozwinięte.

Do pierwszej kategorii należą chociażby trzy najpopularniejsze języki sztuczne mikronacyjne, a mianowicie: język baridajski, język teutoński oraz język surmeński. Posiadają one solidne fundamenty lingwistyczne, tworzone są przez — jak na warunki mikronacyjne — profesjonalistów oraz posiadają godną podziwu strukturę gramatyczno-leksykalną. Dodatkowo — niektóre języki wysokorozwinięte są zdialektyzowane.

Do drugiej — języki będące w trakcie powstawania lub porzucone w trakcie rozwijania. Ze względu na specyfikę kategorii ciężko wskazać jakiekolwiek przykłady, m.in. dlatego, że o takowych najczęściej nie zachowują się żadne informacje. Przykładem języka średniorozwiniętego jest chociażby język starobaridajski.

Ostatnia kategoria obejmuje języki dopiero co powstałe oraz — choć w tym przypadku lingwiści mikronacyjni nadal nie doszli do jednego wspólnego zdania — pseudojezyki.

6. Zakończenie

Klasyfikacja języków w mikroświecie nigdy nie była rzeczą prostą. Oddolność procesów tworzenia języków sztucznych w mikronacjach, utrudniająca dokumentację poszczególnych języków przy jednoczesnej niezbyt wysokiej popularności samej dziedziny lingwistyki powoduje, że wiele projektów umyka naszym oczom.

Metodyka przedstawiona w artykule pozwala na klasyfikację każdego języka w sposób maksymalnie dogodny: tak aby każdy szukający informacji na temat danej mowy był w stanie mieć o niej powierzchowne pojęcie i by wiedział czego się spodziewać, przeczytawszy jedynie nazwy kategorii, do której przypisano język.

Rejestr zmian

  • Siergiusz Asketil, dn. 19.07.2016 o 13:21:32: Edycja: drobna poprawka na wniosek autora
Serduszka
16 701,00 lt
Ten artykuł lubią: Ivan von Lichtenstein, Adrian Maksymilian Józef Alatriste, Markus Arped, Laurẽt Gedeon I, Orjon von Thorn-Surma, Alfred, Ryszard Paczenko, Fryderyk von Hohenzollern, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Irmina de Ruth y Thorn, Cudzoziemiec, Baszar Svensson at Atera, Juliette Alatriste, Tomasz Ivo Hugo, Andrzej Fryderyk, Michał Pséftis, Henryk Leszczyński, Siergiusz Asketil, Torkan Ingawaar, Daniło de la Vega, Tomasz Mancini.
Komentarze
Adrian Maksymilian Józef Alatriste
Bardzo ciekawe spojrzenie na sprawę języków w mikroświecie, wydaję się być to opracowanie fachowe ze strony naukowego oka. Kawał dobrej roboty. :)
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Tak trzymać, a AZUL nie zaginie ;)
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
Świetny artykuł!
Chyba pierwszy raz przeczytałem z zainteresowaniem cały artykuł na temat, który w sumie mnie mało interesuje. Jestem pod wrażeniem!
Odpowiedz Permalink
Irmina de Ruth y Thorn
Genialne :) czytałam z zapartym tchem. Nawet nie wiedziałam że języki mikroswiata można w taki sposób podzielić :) brawo za artykuł wnuku:)
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Kristian, szacunek!
Odpowiedz Permalink
Baszar Svensson at Atera
Zgadzam sie przedmówcami fantastycznie to panu wyszło oby takich artykułów było wiecej.
Odpowiedz Permalink
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
No szacun, nie ma co :) przy okazji dowiedziałem się czegoś ciekawego GJ!:)
Odpowiedz Permalink
Michał Pséftis
Wspaniała robota. Chyba nikogo nie powinno burzyć stwierdzenie, że Vladimir i Kristian są naczelnymi lingwistami Sarmacji.
Odpowiedz Permalink
Kristian Arped
Mnie burzy. Zapomniałeś o Adrienie! :(
Odpowiedz Permalink
Adrian Maksymilian Józef Alatriste
A kimże ja jestem w świecie pędzącym ku zagładzie. ;/
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.