Obserwator Sarmacki, Cudzoziemiec, 10.07.2016 r. o 16:08
Monitor Sejmu nr 02/K-LI/2016
Seria wydawnicza: Monitor Sejmu

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
4e6W9nl1.png

OBSERWATOR SARMACKI :: SEJM KSIĘSTWA SARMACJI

MONITOR SEJMU #02/K-LI/2016


R0owh5cJ.png

Minął kolejny tydzień 51. kadencji Sejmu i mamy pierwsze rozstrzygnięcia, ale i pierwsze wstydliwe porażki członków naszego parlamentu. Mam tu na myśli głównie panie z Komitetu Wyborczego Kobiety Sarmackie i ich niezbyt udany polityczny start. Obecnie Sejm mierzy się z kilkoma projektami, o nich niżej, z których jeden jest wręcz przerażający, w swej wielkości. Po tym przemiłym wstępie przechodzimy do pełnej informacji o tym, co w Izbie Poselskiej piszczy.

9ZP5MFZU.png

W Lasce Marszałkowskiej praca biegnie sprawnie. W dalszym ciągu mamy otwarty nabór kandydatów na asesorów Trybunału Koronnego. Nic obecnie nie zalega, a w minionym tygodniu przez Laskę Marszałkowską przeszły projekty:
  • ustawy kodeksu postępowania sądowego wraz z ustawą wprowadzającą,
  • ustawy konstytucyjnej o przeniesieniu prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej.
Więcej o obu projektach powiemy niżej, w dziale poświęconym obradom.

L9OCsnaN.png

Dla formalności — w dniu 5 lipca 2016 roku mandat po posłance Raven objęła, składając przysięgę poselską, posłanka Irmina de Vellior y Thorn.

W dniu 4 lipca 2016 roku, na wniosek posłów, Marszałek Sejmu, Kristian bnt Arped, postanowił o skróceniu pierwszego czytania nad projektem nowelizującym sarmacką Konstytucję i ustawę o Trybunale Koronnym. Jak już informowaliśmy celem projektu jest naprawienie luki prawnej, jaka powstała w ustawie o Trybunale Koronnym na skutek orzeczenia TK z dnia 18.06.2016 r. W tym samym dniu Marszałek zarządził głosowanie, które zakończyło się w dniu 6 lipca, po czym, przyjęta jednogłośnie ustawa, trafiła do podpisu Księcia. Jego Książęca Mość ustawę podpisał jeszcze tego samego dnia.

Tydzień temu Monitor Sejmu informował o rozpoczęciu przez Sejm Księstwa Sarmacji prac nad projektem ustawy o zdrowiu publicznym. Debata nad projektem w dalszym ciągu trwa, w tym momencie odbywa się głosowanie nad złożonymi w czasie debaty czterema poprawkami. Niestety los chciał, że w trakcie debaty zniknęła wnioskodawczyni, która nie odpowiedziała na szereg postawionych w debacie pytań. Jaki los czeka ten projekt? Trudno dziś jednoznacznie wyrokować. Posłowie zajmą się głosowaniem nad całym projektem po rozstrzygnięciu czy złożone do niego poprawki wejdą w życie. Warto jednak zauważyć, że niejednoznaczne stanowisko w sprawie projektu złożyła również Naczelna Izba Architektury.

5 lipca 2016 roku Marszałek Sejmu rozpoczął na sali obrad dyskusję nad złożonym projektem ustawy kodeksu postępowania sądowego wraz z ustawą go wprowadzającą. Ten prawdziwy projekt-gigant liczy sobie 115 artykułów (KPS) oraz 9 artykułów ma ustawa wprowadzająca. Autorem ustawy jest Marszałek Trybunału Koronnego, który wystąpił również w roli wnioskodawcy i przedstawił projekt Wysokiej Izbie jako urzędujący Minister Sprawiedliwości. Na tym etapie wnioskodawca składa do projektu różnorakie autopoprawki. Celem tej ustawy jest przywrócenie zaufania społecznego do urzędującego Trybunału Koronnego, skrócenie procedur sądowych w czasie badania prostych spraw, i inne. Projekt kompleksowo reguluje procedurę sądową, od momentu jej wszczęścia złożonym pozwem, do momentu jej zakończenia, czyli wydania sądowego orzeczenia. Zarządzona debata potrwać ma do 12 lipca 2016 roku.

W dniu 6 lipca 2016 roku do Laski Marszałkowskiej wniesiony został projekt ustawy konstytucyjnej o przeniesieniu prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej. Autorem projektu i wnioskodawcą jest Kanclerz Siergiusz hr. Asketil. Marszałek zarządził debatę, której datę zakończenia wyznaczył już na 9 lipca. Celem projektu jest uporządkowanie prerogatyw do prowadzenia polityki zagranicznej, w taki sposób by zlikwidować pozornie dwunożny system zarządzania nią. W myśl projektu pełne zarządzanie polityką zagraniczną przeniesione zostanie na Jego Książęcą Mość. Debata nad projektem już się zakończyła, trwa zaś nad nią głosowanie. Przy okazji głosowania Kanclerz Asketil nie odmówił sobie przyjemności z wbicia szpilki przedstawicielce opozycyjnego Komitetu Wyborczego Kobiety Sarmacji, pani poseł Rihannie Aureliuš-Sedrovski, której zarzucił okłamanie swoich wyborców. W głosowaniu oddano w tej chwili 5 głosów, a planowo ma się ono zakończyć nie później niż 14 lipca 2016 o godz. 20:14.

WRSI5l6q.png

Zakończyły się już głosowania w sprawie: W tej chwili zaś trwają głosowania:
1LfE66s9.png

W tym momencie żadne pytania i interpelacje nie zostały złożone.

NIGGTK11.png

Polityka nie jest piękną sprawą, nie ma w niej nic romantycznego, a piękne idee z młodości szybko są brutalizowane przez zimne kalkulacje i wyrachowanie przeciwników. A przeciwnikiem jest każdy. W polityce nie ma przyjaźni, i warto o tym pamiętać. Boleśnie o tym przekonują się posłanki z Kobiet Sarmacji. Z jednej strony mamy już jeden złożony mandat (pani poseł Sorcha Raven rzuciła mandatem bardzo szybko), ale i mamy rozłam wśród naszych Pań (posłanka Heach odcięła się od swoich koleżanek). Nie oceniam powodów, nie oceniam również następstw. Oceniam styl. A ten rodzi wstyd, a przynajmniej rodzić powinien.

Posłowie Bezpiecznej Zmiany prą natomiast nieprzerwanie naprzód. Ogromny projekt złożony przez Ministra Sprawiedliwości/Marszałka Trybunału Koronnego to prawdziwy kolos. To co jednak mnie mocno martwi to fakt, że w zwykłej sejmowej pracy, w dyskusjach, oprócz najaktywniejszego, czyli Siergiusza hr. Asketila, i nieco mniej aktywnego (w dyskusjach!) Kristiana bnt. Arpeda, pozostali członkowie KW BZ nie pracują. Pozostali dwaj, tj. Ignacy Urban mar. Chojnacki-Ferski oraz Eradl Adrien Marcus Pius kaw. da Firenza, sprowadzeni zostali do roli maszynek do głosowania. I tylko do głosowań ich rola w Sejmie się ogranicza. Warto także dodać, że pan poseł mar. Chojnacki-Ferski jest zwyczajnie nieaktywny. Obecnie za 5 dni jego poziom aktywności spadnie poniżej 20 punktów. Czy to faktycznie jest, zapowiadana przez lidera komitetu Siergiusza hr. Asketila, ta zmiana na lepsze, te nowe standardy?
Siergiusz Asketil @Sier - 22:05:34 20.06.2016
@ZdrajcaNarodu Bezpieczna Zmiana szykuje prawdziwą bombę! Odliczanie do wybuchu rozpoczęte! #IdzieNowe #WyznaczamyStandardy
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Henryk Leszczyński.
Serduszka
8 203,00 lt
Ten artykuł lubią: Fryderyk von Hohenzollern, Orjon von Thorn-Surma, Siergiusz Asketil, Otto von Spee-Asketil, Alfred, Roland Heach-Romański, Yennefer von Witcher, Vladimir ik Lihtenštán, Tomasz Mancini, Heweliusz Popow-Chojnacki, Tomasz Ivo Hugo, Henryk Leszczyński, Kristian Arped.
Komentarze
Laurẽt Gedeon I
Maszynki też są potrzebne ;)
Odpowiedz Permalink
Otto von Spee-Asketil
Do golenia na pewno.
Odpowiedz Permalink
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
Jeśli mam być maszynką to nie do golenia:( Bardziej widział bym się jako przetwornik AlNiCO V albo II. :)
Odpowiedz Permalink
Vladimir ik Lihtenštán
Tylko von Thorn potrafi zrobić świetny artykuł w zasadzie z niczego.
Odpowiedz Permalink
Tomasz Mancini
Świetne podsumowanie :), winszuję. Osobiście w ostatnim czasie zachwycił mnie projekt Kodeksu Postępowania Sądowego. Czym? Jest to technicznie świetny akt prawny i wprowadza on też jakże potrzebne regulacje. Według mnie jest to jeden z najlepszych (jak nie najlepszy) wytworów sarmackiej myśli prawnej. Mam szczerą nadzieję, że bez większych problemów zostanie on uchwalony.
Odpowiedz Permalink
Heweliusz Popow-Chojnacki
Bardzo dobrze, że są takie podsumowania. To bardzo pomaga w zapoznawaniu się z pracami Sejmu. Gratuluję :)
Odpowiedz Permalink
Wincenty Wałachowski
Nabór na asesora ciągle otwarty od już miesiąca? Aż tak źle?
Odpowiedz Permalink
Kristian Arped
@up

Tak, aż tak źle. Dlatego też zachęcam do zgłaszania się!
Odpowiedz Permalink
Defloriusz Dyman Wander
Zacne podsumowanie, Milordzie.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.