Informator Teutoński #9
Seria wydawnicza: Informator teutoński

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
WYDANIE NR 9 | CZERWIEC 2016
hm_teutonia.png
INFORMATOR TEUTOŃSKI
hm_teutonia.png
PROPAGANDA, PRZEGLĄD WYDARZEŃ, TEUTONIZM!

iM6360xl.jpg
Autor: Krzysztof Czuguł-Chan; Napis: I tak umrzemy!


--- Úr Teutonienlejb ---

|02/06/2016| Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk złożył w Trybunale Koronnym wniosek o wykładanie odnośnie nowelizacji Ustawy o obywatelstwie teutońskim jego autorstwa. Jego Królewska Wysokość zapytał Wysoki Trybunał miedzy innymi o to, czy nowelizacja przepisów nie narusza wolności swobodnego poruszania się obywateli sarmackich. WIĘCEJ

|10/06/2016| Nikodem Thiefs ogłosił zawieszenie swojej aktywności. WIĘCEJ

|12/06/2016| Królestwo Teutonii wzbogaciło się o dwóch nowych obywateli: Carlosa Lorenza de Medici y Zepa oraz Daniela da Firenzę. WIĘCEJ

|13/06/2016| Lord Koadiutor Albert hr. Felimi-Liderski ogłosił konkurs na urząd Lorda Kustosza Królestwa Teutonii. Jak dotąd tylko Yennefer Heach złożyła aplikację. WIĘCEJ

|13/06/2016| Lord Koadiutor Albert hr. Felimi-Liderski opublikował bilans finansowy Królestwa Teutonii za miesiąc kwiecień. Redakcja z radością zawiadamia, że wyniósł + 5 679,13 lt. WIĘCEJ

|15/06/2016| Roland bnt Heach-Romański zwrócił uwagę na forum Królestwa, że w Teutonii w porównaniu do innych samorządów nic ciekawego się nie dzieje. Padła propozycja spalenia kilku Gellońców na sosie, czemu Redakcja "Gazety Teutońskiej" gorąco kibicuje. WIĘCEJ

|26/06/2016| Trybunał Koronny wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że nowelizacja Ustawy o obywatelstwie teutońskim autorstwa Jego Królewskiej Wysokości Andrzeja Fryderyka stoi w sprzeczności z prawami obywatelskimi zapisanymi w Konstytucji Księstwa Sarmacji i wykracza poza uprawnienia prowincji. WIĘCEJ

|28/06/2016| Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk zapowiedział w gmachu Senatu odwołanie od wykładni Trybunału Koronnego dotyczącej projektu przepisów nowelizujących Ustawę o obywatelstwie teutońskim. WIĘCEJ

--- Úr Thing ---

|02/06/2016| Roland bnt Heach-Romański, Zastępca Marszałka Senatu, zarządził debatę nad projektem nowelizacji Ustawy o obywatelstwie teutońskim autorstwa Jego Królewskiej Wysokości Andrzeja Fryderyka. 13/06/2016 debatę przedłużono o dziesięć dni w związku z oczekiwaniem na wydanie wykładni przez Trybunał Koronny dotyczącej przepisów nowelizujących. Nowelizacja wprowadzała dwa nowe pojęcia: persona non grata oraz obywatelstwo honorowe. 28/06/2016 debatę nad projektem ponownie przedłużono o 10 dni od dnia upłynięcia ostatniego przedłużonego terminu. 29/06/2016 Król Andrzej Fryderyk zgłosił autopoprawkę, w której rezygnuje z wprowadzenia pojęcia persona non grata. WIĘCEJ

|28/06/2016| Lord Koadiutor Królestwa Teutonii Albert hr. Felimi-Liderski złożył w Senacie projekt nowelizujący Ustawę o finansach publicznych. Nowelizacja likwiduje urząd Lorda Poborcy. Jego obowiązki miałby przejąć Lord Ekonom. Tego samego dnia Marszałek Senatu Gotfryd Slavik mar. de Ruth zarządził debatę nad projektem. WIĘCEJ

|28/06/2016| Zastępca Marszałka Senatu Roland bnt Heach-Romański złoży projekt uchwały odwołującej Gotfryda Slavika mar. de Ruth z urzędu Marszałka Senatu. Debatę nad projektem zarządzono tego samego dnia. WIĘCEJ

--- Kulture ond Šport ---

|02/06/1016| Vladimir diuk-baron Ivanovitsš ik Lihtenštán ogłosił konkurs kaligraficzny, by uczcić zdobycie tytułu profesorskiego przez Roberta Janusza v-hr. von Thorna na Uniwersytecie Królewskim w Dreamlandzie. Do rywalizacji stanęło trzech uczestników: Roland bnt Heach-Romański, Carlos Lorenzo de Medici y Zep oraz Krzysztof diuk Czuguł-Chan, który zwyciężył w konkursie i zgarnął pulę 34 073 lt. Jego praca zdobi czerwcowe wydanie "Informatora Teutońskiego". WIĘCEJ

|03/06/2016| Robert Janusz v-hr. von Thron, Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej, złożył gratulacje klubowi Margońskie Konie oraz jego trenerowi Tytusowi v-hr. Aureliuszowi-Chojnackiemu z okazji zdobycia przez klub Pucharu Sarmacji w 26. sezonie Sarmackiej Ligii Piłkarskiej. WIĘCEJ

|04/06/2016| Redakcja zaprasza do zapoznania się z wynikami i sukcesami teutońskiego klubu piłkarskiego FC Auterra prowadzonego przez Daniela bar. von Schwarza-Saryoniego. WIĘCEJ

|07/06/2016| Redakcja zaprasza również do zapoznania się z sukcesami klubu SKSV Auterra prowadzonego przez Nikodema Thiefsa. WIĘCEJ

|10/06/2016| Vladimir diuk-baron Ivanovitsš ik Lihtenštán zorganizował konkurs pod tytułem "Jaka to baretka" z okazji rocznicowych nadań odznaczeń przez Jego Książęcą Mość Tomasza Ivona Hugona. Uczestnicy musieli zgadnąć, jakie odznaczenie kryje się pod daną baretką. WIĘCEJ
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Andrzej Fryderyk.
Serduszka
6 430,00 lt
Ten artykuł lubią: Cudzoziemiec, Roland Heach-Romański, Krzysztof St. M. Kwazi, Yennefer von Witcher, Laurẽt Gedeon I, Albert Felimi-Liderski, Siergiusz Asketil, Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni, Andrzej Fryderyk, Arkadiusz Maksymilian, Ivan von Lichtenstein, Aleksander Damian Chojnacki.
Komentarze
Cudzoziemiec
Cytuję:
Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk zapowiedział w gmachu Senatu odwołanie od wykładni Trybunału Koronnego dotyczącej projektu przepisów nowelizujących Ustawę o obywatelstwie teutońskim.

A co to jest takie odwołanie? Nie ma w naszym prawie odwołań :) Wyroki TK są ostateczne. Tak jbc ;)
Odpowiedz Permalink
Vladimir ik Lihtenštán
Królowi Teutonii nikt nie będzie mówił, że nie może!
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Też racja! Nie będzie :D No i, szczerze, nie mówi ;)
Odpowiedz Permalink
Andrzej Fryderyk
Ale możliwość skierowania pod ponowne rozpatrzenie jest zagwarantowana. O czym z pewnością Pan asesor wie.
Odpowiedz Permalink
David de Hoenhaim
Zobaczymy jak to będzie :)
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Tak, wiem. Nie jest to jednak odwołanie, a Wy wszędzie o odwołaniu mówicie, toteż pobiezylem z pomocą i wyjaśnieniem.
Odpowiedz Permalink
Andrzej Fryderyk
Jeśli to miała być pomoc, to powiem szczerze, że kiepska.
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
Pomoc jest pomoc.
Zatytułowano by pismo "odwołanie" a woźny by wyrzucił i co wtedy?
Odpowiedz Permalink