Obserwator Sarmacki, Cudzoziemiec, 23.06.2016 r. o 12:43
Wybory — analizujemy programy
Seria wydawnicza: Felietony Obserwatora

Dziś, tuż po północy, ruszają wybory do Sejmu 51. kadencji. Wczorajszego wieczora poznaliśmy ostatni element przedwyborczej układanki. Znamy już więc programy Komitetu Wyborczego Kobiety Sarmacji (4 kandydatki), i Komitetu Wyborczego Bezpieczna Zmiana (6 kandydatów, jeden, z uwagi na niespełnianie ustawowych wymogów, został z listy skreślony). Obserwator Sarmacki specjalnie dla Was podjął się próby analizy zgłoszonych postulatów i ich krótkiej oceny z naszego punktu widzenia. Publikacja ta nie ma na celu promocji któregokolwiek komitetu, decyzji kogo w głosowaniu poprzemy jeszcze nie ma.
_______________________________________________________________________


7uDdK12r.jpg


KW KOBIETY SARMACJI
Cytuję:
Wzmocnienie Władzy Księcia oraz Rady Ministrów.

Niestety KW KS unikają rozwinięcia tego punktu, pozostawiając go jedynie jako rzucone w eter hasło, za którym nic konkretnego nie idzie. Na czym wzmocnienie władzy ma polegać? Jak ma się rozkładać między Księciem a RM? Kto ma mieć uprawnienia mocniejsze? Jaki jest cel tego postulatu? Na te pytania Kobiety Sarmacji nam niestety nie odpowiadają. Naszym zdaniem jest to postulat typu "ej, wrzućmy coś jeszcze".
Cytuję:
Zamknięcie Instytutu Edukacji Sarmackiej oraz przeniesienie jej obowiązków na prowincje po opróżnieniu posady Kierownika Instytutu Edukacji Sarmackiej.

O ile jako doraźna odpowiedź na dzisiejsze problemy IES pomysł ten wydaje się być ciekawy i atrakcyjny, to przy bliższym poznaniu zdecydowanie traci na swej urodzie. Z jednej strony KW KS proponuje zwiększenie władzy RM, po to by w kolejnym zdaniu natychmiast zasugerować kolejne uszczuplenie zadań władz centralnych. Dodatkowo pomysł trudny do realizacji w sytuacji kiedy nie można znaleźć jednej osoby, która zajęłaby się IES, a propozycja zmierza do znalezienia takich osób czterech. Problemem IES nie jest dziś trudność znalezienia odpowiedniej osoby, a raczej redefinicja misji tej instytucji, i okazanie jej wsparcia przez władze centralne. Na tym propozycje dotyczące IES winny się skupiać, nie zaś na "zaoraniu".
Cytuję:
Zwiększenie tantiem od zasercowania postu, artykułu czy komentarza.

"Obecnie zarabiamy tylko na tantiemach [...]" — już pierwsze zdanie rozwijające ten postulat to kłamstwo. Zarabiać można również na pracy w administracji i w niektórych redakcjach wirtualnych gazet. I nie jest to trudne. Jednak ad rem... to kolejny postulat bez konkretów. O ile zwiększenie? Z czego sfinansowane? Czemu ma to służyć? Na co wydawać zarobione w ten sposób liberty? Pytania można mnożyć, ale i tak nie dostajemy na nie odpowiedzi.
Cytuję:
Zmiana modelu subwencjonowania prowincji.

Kobiety Sarmacji twierdzą, że obecny model subwencjonowania prowincji jest mało efektywny. Sęk w tym, że obecnie model ten jest zawieszony i nie ma żadnych subwencji. Natomiast w momencie gdy one są to wypłacane są w zależności od aktywności mieszkańców i zgromadzonych przez samorządy środków. Ten postulat jest wydmuszka, nie przynosi nam odpowiedzi jaki ma być nowy model, bo enigmatyczne słowa o sposobie opartym o aktywność mieszkańców samorządów wypełnia również obecnie zawieszony model funkcjonowania. W postulacie dotyczącym subwencji brakuje jednak odpowiedzi na najważniejsze pytanie — czemu mają subwencje służyć, i dlaczego w ogóle samorządy opływające w ogromne ilości pieniędzy, w ogóle mają je otrzymywać.
Cytuję:
Zautomatyzowane pobierania środków z konta mieszkańca przy akceptacji obrazka dodawanego do rotatora.

Postulat chyba najbardziej konkretny — jest to uciążliwe, naprawimy to. Jednakże... czy mamy rozumieć, że kandydatki już się porozumiały z Naczelną Izbą Architektury i mają zapewnienie, że to zostanie zrobione? Czy też planowane są zmiany w składzie NIA, które pozwolą na samodzielne wdrożenie zmiany przez kandydatki? Grzechem, skądinąd dobrego postulatu, jest pewność siebie z jaką został ogłoszony.
Cytuję:
Umożliwienie dodania ilustracji domu w profilu mieszkańca oraz dodanie możliwości zameldowania w nim męża oraz dzieci.

Wodotrysk. Czy potrzebny? Nie. Oprócz tego co w punkcie wyżej tyczy się NIA, tu należy także dodać pytania o to czemu ta zmiana ma służyć, jak się przełoży na lepsze funkcjonowanie Sarmacji i jej społeczeństwa? Naszym zdaniem na wodotryski jest miejsce wtedy, kiedy zapewniona jest realizacja najpotrzebniejszych elementów życia naszej społeczności, nie zaś "zabieranie się za coś od tyłka strony".
Cytuję:
Likwidacja kantyn oraz utworzenie Karczmy Centralnej/Prywatnej.
Cytuję:
Utworzenie instytucji szpitala centralnego, w którym umieszczana będzie osoba posiadająca zdrowie na poziomie zerowym.
Cytuję:
Zwiększenie przydatności zdrowia.

Punkty te to najciekawsze postulaty, jakie spotykamy w czasie tych wyborów. Niestety, znów!, omówione są niezwykle lakonicznie. Brakuje konkretów, brakuje konkretnych rozwiązań. Mamy hasła i nic ponadto. Redakcja ma ten przywilej, że zna praktycznie całą treść tego proponowanego rozwiązania, niemniej wiemy też, że już raz NIA odrzuciła możliwość jego realizacji. Czy mając tego świadomość mamy wierzyć, że coś się tu zmieniło, czy też raczej spojrzeć na ten postulat jak na wabik, który wiemy, że i tak nie zostanie zrealizowany?

Podsumowanie Obserwatora

Program KW Kobiety Sarmacji jest zbiorem pobożnych życzeń. Brakuje w nim konkretów, brakuje mięsa, sosu, ziemniaków. Zamawialiśmy pizzę z salami i czarnymi oliwkami na cienkim cieście, a dostaliśmy przypalony placek z kilkoma kawałkami przeterminowanego salami i dwiema skrojonymi oliwkami. Nic co się nadaje do zjedzenia. Warto również wziąć pod uwagę to, za czym opowiadają się Kobiety Sarmacji, w ankiecie przeprowadzonej przez Latarnika Wyborczego. Otóż, ubiegające się o wybór do Sejmu i rządzenie panie opowiadają się za:
 • nagradzaniem przez RM mieszkańców sprowadzających do KS nowych,
 • dodrukiem libertów w celu finansowania pieniędzy na start dla nowych mieszkańców, oraz np. pensji, nagród, itp.,
 • przeniesieniem administrowania kanałem FB na Dwór Książęcy,
 • kasacją majątków osób trwale nieaktywnych,
 • pobieraniem opłat za wysyłkę listów,
 • dalszym istnieniem listy wyborczej nowych mieszkańców,
 • dalszym istnieniem SUSPENS,
 • tym, by ciężar aktywizacji mieszkańców spoczywał na samorządach,
 • utrzymaniem wag wypowiedzi w rankingu aktywności,
 • utrzymaniem obecnego rozkładu wag głosów w wyborach.
Redakcję przeraża m.in. popieranie dodruku i niespójność poglądów. Z jednej strony komitet chce zwiększać uprawnienia Rady Ministrów, z drugiej uważa, że SUSPENS powinien istnieć w swej obecnej formie. Ponadto Kobiety nie mają zdania na temat tego, czy obecny model podziału administracyjnego jest efektywny, a chcą dokładać samorządom zadań i obowiązków. Schizofreniczne.

7uDdK12r.jpg


KW BEZPIECZNA ZMIANA
Cytuję:
Głosy ważone

Bezpieczna Zmiana uważa, że obecny system głosów ważonych nie jest sprawiedliwy i proponuje by uległ on modyfikacji. System ma być mixem priorytetów jakimi jest docenienie wkładu/aktywności i starszeństwa w społeczeństwie. Uważamy, że każda propozycja, która zmierza do zmiany obecnego modelu głosów ważonych jest warta uwagi i bliższego poznania. To co proponują kandydaci KW BZ ma ręce i nogi.
Cytuję:
Instytut Edukacji Sarmackiej a obywatelstwo

Propozycja, której clou stanowi oparcie przywileju nadania obywatelstwa o test, który realizowany by był przez IES. To propozycja reformująca zadania IES oraz samego mechanizmu przyznawania obywatelstw. Uczciwie mówiąc to postulat ciekawy i godny zainteresowania. Testy obywatelskie pozwolą lepiej poznać Sarmację, o ile jednak ich przeprowadzenie będzie skorelowane ze zmianami w funkcjonowaniu samego IES i wiedzy, jaką IES nowym mieszkańcom oferuje. O tym jednak propozycja nic nie wspomina. Wiemy dlaczego — jako kopi pasta ze starego programu nieistniejącej już partii najprawdopodobniej nie przystaje do dzisiejszej, znacznie bardziej skomplikowanej, sytuacji społecznej.
Cytuję:
Ochrona samorządów

Punkt bez sensu. Z jednej strony sugeruje, że samorządom niezbędna jest ochrona, z drugiej jednak strony nie mówi nic o tym czy w ogóle samorządy są w jakikolwiek sposób zagrożone, ani przez kogo są zagrożone. Prawda natomiast jest taka, że dziś samorządy cieszą się bardzo szeroką autonomią i wolnością, nie mając praktycznie żadnego widocznego i aktywnego udziału w codziennym życiu Sarmacji. Dość spojrzeć na to jak kształtują się wykresy samorządowej aktywności. Największym zagrożeniem samorządów są one same.
Cytuję:
Porządek w rejestrze partii politycznych

Kopi pasta idiotycznego pomysłu z poprzednich kampanii. Partie polityczne dziś nie mają żadnego znaczenia, nie funkcjonują, nie wpływają na politykę, nie tworzą ustaw... ale nakażmy im by miały logo i minimum trzech członków. Nie tędy droga! Nie tak się uzdrowi polityczną sytuację Księstwa Sarmacji.
Cytuję:
Wybór następcy

Wyznaczanie Delfina nie byłoby złe, gdyby nie fakt, że w społeczeństwie, w którym dziś dominuje marazm to zabranie kolejnego elementu (wybór następcy tronu) pobudzającego aktywność i rozbijającego ów marazm. Wydaje się, że kandydaci Bezpiecznej Zmiany głównie stawiają na bezpieczeństwo właśnie — w społeczeństwie, które śpi snem zimowym nic złego przecież stać się nie może.
Cytuję:
Reaktywacja plebiscytów oraz ich regularność

Reaktywacja plebiscytów to super sprawa, z ich regularnością może być jednak gorzej. Co jeśli przyjdą inni i nie będą regularnością i ciągnięciem plebiscytów zainteresowani? Postulat nie odpowiada również na to, co w sytuacji, kiedy dziś zainteresowanie centralnymi inicjatywami kulturowymi jest mizerne i raczej nie udaje się kolejnym ministrom tego zmienić. Na czym ma polegać zmiana tego stanu rzeczy?
Cytuję:
Nagrody dla samorządów

Fajnie. Ale po co? Czemu ma służyć taka nagroda i znaczek w profilu? Co z tego będzie miał zwykły Romański? Jak ta zmiana wpłynie na jego codzienne życie w Sarmacji? Najlepszym dziś znaczkiem i plebiscytem samorządów są wykresy w SISS, które aż nadto dobrze dokumentują bieżącą kondycję prowincji. Po co kolejny wodotrysk?
Cytuję:
Reaktywacja SarmacjaWiki

Od wielu wielu wielu miesięcy nie może powstać Biblioteka Narodowa, ale... zróbmy również SarmacjaWiki? Pomysł ogólnie super, na pewno taki serwis byłby pomocny, ale może po kolei? Najpierw skończyć jedno, potem zrobić drugie? Koncentrować uwagę i zaangażowanie na kilku krokach i kolejnych projektach, nie na wszystkim na raz?
Cytuję:
Wsparcie dla inicjatyw sportowych

Porozumienie Sarmackie, które ten postulat miało na swych sztandarach, a którego jest to kalka, nie podjęło się wprowadzenia tego postulatu, mimo, że miało ku temu chęć i wolę ówczesnej Rady Ministrów. Dlaczego? Jaką gwarancję mamy dziś, że to zaistnieje? Postulat skądinąd doskonały i bardzo dobry, sportowcy w KS to jedni z najaktywniejszych mieszkańców, a sposób ich wynagradzania jest żaden.
Cytuję:
Obowiązkowe ślubowanie przy uzyskaniu nowego tytułu

Redakcja bardzo gorąco popiera ten postulat i nie ma się w nim do czego przyczepić! Dawno uważaliśmy, że powrót do tradycji winien nastąpić możliwie prędko.
Cytuję:
Aktywna dyplomacja

Problem w tym, że to postulat-hasło. Brakuje szczegółów. Z kim rozmawiać? Z kim zacieśniać? Co budować? Dlaczego zabrakło szczegółów? Czy nie jest dziś tak, że rzeczywiście lepiej zostawić politykę zagraniczną doraźnie wdrażanym akcjom, a zostawić za sobą próby budowy wielkich porozumień? Jedyne co powinno stać u podstaw takich działań to zawieranie porozumień, które umożliwią w pełni aktywne życie w Sarmacji tym, którzy chcą u nas działać mimo posiadania innych obywatelstw.
Cytuję:
Porządek i aktualność danych

"Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania" do usług. To nie jest postulat polityczny. To w ogóle nie powinno być polityczną kwestią. No ale...
Cytuję:
Powrót do prezydencji samorządów

Bzdura. Projekt ten w żaden sposób się nie powiódł. W jaki sposób namówimy samorządy, które dziś toną w marazmie, do tego by podejmowały się dodatkowych aktywności promocyjnych? Dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi.
Cytuję:
Nietykalność Księcia

Zgoda. Książę, jak niegdyś, winien dysponować immunitetem. I tyle. Trudno dyskutować z oczywistością.
Cytuję:
Prawo weta absolutnego

"Nikt nie chce Sarmacji rządzonej dekretami przez Księcia" — no tak nie do końca. Chce tego 21,6% uczestników badania nt ustroju KS. Zaś 19% uważa, że Książę powinien rządzić samodzielnie za pomocą dekretów z mocą ustawy. Próba ankietowanych wyniosła 37 osób. Więcej szczegółów wkrótce. Natomiast nie. Prawo weta absolutnego to mordowanie kolejnego elementu pobudzającego społeczeństwo — demokracji i demokratycznego charakteru stanowienia prawa. I nie trudno sobie wyobrazić, że "doskonały balans sił" zamienia się w "doskonały pokaz siły".

Podsumowanie Obserwatora

Naszym największym zarzutem do KW Bezpieczna Zmiana jest odtwórstwo i odtwórczy charakter programu. Pójście po najmniejszej linii oporu, wygrzebanie z archiwów niektórych ciekawych punktów programu i przedstawienie ich jako remedium i clou nadchodzącej kadencji to, niestety, żenada. Za czym natomiast opowiada się komitet Bezpieczna Zmiana, w ankiecie przeprowadzonej przez Latarnika Wyborczego?. Zobaczmy to dokładniej, KW BZ opowiada się za:
 • nagradzaniem przez RM mieszkańców sprowadzających do KS nowych,
 • dodrukiem libertów w celu finansowania pieniędzy na start dla nowych mieszkańców,
 • przeniesieniem administrowania kanałem FB na Dwór Książęcy,
 • pobieraniem opłat za wysyłkę listów,
 • dalszym istnieniem SUSPENS,
 • utrzymaniem wag wypowiedzi w rankingu aktywności.
Panowie z KW Bezpieczna Zmiana nie jest pewna czy chce zlikwidować IES, czy nadal powinna istnieć lista wyborcza nowych mieszkańców i czy samorządy należy dociążyć obowiązkiem aktywizacji mieszkańców.

Przeraża powszechna zgoda na to, by dodrukowywać liberty. Smuci brak refleksji nad obecnym stanem Sarmacji. Mieszanka dobrych i bardzo złych punktów programu, która może przynieść Sarmacji wiele złego, nie wiele jednak dobrego, to nie jest dobry prognostyk na trzy wakacyjne miesiące.
_______________________________________________________________________

NrOpb2BQ.jpg


To są najnudniejsze wybory w ostatnich miesiącach. Programy obu ugrupowań to zbiór kalek i pustych haseł. Kampania prowadzona bez polotu. Brak przedstawień kandydatów. Smutek, marazm, żenada. Największym zwycięzcą elekcji będzie Arcydiuk Głos Pusty, bo spora część Sarmatów zwyczajnie uzna, że właśnie w ten sposób najlepiej pokazać sarmackiej klasie politycznej żółtą kartkę. Wiele z postulatów przedstawionych i popieranych przez oba komitety wyborcze jest szkodliwa. Niektóre są bardzo ciekawe, ale brakuje przy nich szczegółów. Zupełnie niezrozumiałe jest pójście na skróty czy to w zakresie rozwijania postulatów, czy po prostu skopiowania ich z archiwum. Jednak to Wy macie głów. To Wy macie wybór. Zagłosujcie zgodnie z własnym sumieniem.
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Henryk Leszczyński.
Serduszka
5 976,00 lt
Ten artykuł lubią: Yennefer von Witcher, Daniło de la Vega, Henryk Leszczyński, Tomasz Ivo Hugo, Vladimir ik Lihtenštán, Siergiusz Asketil, David de Hoenhaim, Ivan von Lichtenstein, Orjon Surma.
Komentarze
Yennefer von Witcher
Drogi Robercie, dziś uzyskasz dokładne odpowiedzi od naszego komitetu na każde z zadanych tu pytań w formie artykułu. Oczekuj. Prawdopodobnie pojawi się on w okolicach godziny 20-21 gdyż wtedy będę miała więcej swobodnego czasu. Pozdrawiam gorąco.
Odpowiedz Permalink
Otto von Spee-Asketil
Noo, naprawdę dobry artykuł, gratulacje.
Odpowiedz Permalink
Siergiusz Asketil
Cytuję:
Przeraża powszechna zgoda na to, by dodrukowywać liberty
W przypadku KW BZ dodruk dopuszczamy tylko w przypadku pakietu startowego dla nowego mieszkańca — tak, jak jest od początku istnienia DSG. Będziemy jednak szukali alternatyw w celu zniesienia lub ograniczenia tegoż dodruku, na ile będzie to — rzecz jasna — możliwe.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
To jest możliwe, ten dodruk został zniesiony przez mój rząd. Nie ma potrzeby jego przywracania.
Odpowiedz Permalink
Siergiusz Asketil
Okej, zaliczyliśmy wtopę (zapomnieliśmy). Ale jesteśmy politycznie dojrzali, więc się przyznajemy. Jeżeli zatem finanse będą stabilne (a powinny być), nie będziemy przywracali takiego stanu rzeczy.
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Ciekawe wnioski. Rachunek zrobię przy urnie wyborczej!
Odpowiedz Permalink
Heweliusz Popow-Chojnacki
Już niedługo kolejne wybory... jak ten czas leci
Odpowiedz Permalink
David de Hoenhaim
Muszą być plusy i minusy :)
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Czuguł-Chan
Ale autor wie jaka jest droga powoływania i odwoływania Radców NIA, prawda?
Odpowiedz Permalink
Jan Grimknur
Baby vs. BeZ.

Wielki pojedynek. BeZ oferuje wywalenie moich przywilejów, jako aktywny swojego czasu uzyskałem głos ważony w postaci n głosów (gdzie n = 7 czy może nawet 6). Otóż uważam, że to jest spoko i dlatego na nich oddam głos, a miałem nie brać udziału tak w ogóle.

Tak jak w nieistniejącym realu, tak i u nas w Księstwie interesują mnie detale, kto mnie bardziej zainteresuje ten wygrywa (przykładowo interesuje mnie 10000 Libertów na moim koncie). Póki co baby zyskują zero interesujących punktów, a BeZ zyskał jeden.

Jest jeszcze sprawa Księcia, osobiście uważam, że to powinien być taki "madierfakier". Powinien być twardy i nie udzielać się w ogóle w kwestiach czy coś jest dobre czy dobre mniej, ale gdy coś jest kompletnie złe, to powinien mieć opcję absolutnego ścięcia osób proponujących złe. Książę dobry, ale zły. Idealny.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Cytuję:
Ale autor wie jaka jest droga powoływania i odwoływania Radców NIA, prawda?

Oczywiście, że tak. Mój komentarz był ironiczno-sarkastyczny względem propozycji komitetu.
Odpowiedz Permalink
David de Hoenhaim
@Jan Twoje uwagi prawdziwe i słuszne, ale jednoczesnie mnie atomowo rozbawiają :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.