Trybuna Diuków, Henryk Leszczyński, 09.05.2016 r. o 18:43
Konferencja prasowa Namiestnika Starosarmacji: Nowy ustrój, nowa narracja

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
tKdeTno1.png
1g2u8hpo.png

W dniu 9 maja Roku Diuczego 2016 odbyła się w Czarnolesie z dawna zapowiadana, a z powodów rodzinnych i towarzyskich wielokrotnie przesuwana, konferencja prasowa Jaśnie Oświeconego Diuka mgr. net. Henryka Leszczyńskiego, z woli Partii i Narodu Namiestnika Starosarmacji. Konferencję przedstawiamy na żywo i w stylowej sepii.

Powołanie rządu

Kilka dni temu powołałem Radę Koronną, nowy rząd naszej prowincji, roboczo czy też pomocniczo nazwany przeze mnie Radą Odbudowy Prowincji. Bo prowincja odbudowy właśnie wymaga.

Skład rządu to efekt rozmów praktycznie ze wszystkimi aktywnymi mieszkańcami Starosarmacji. W gabinecie znaleźli się wszyscy, którzy wyrazili chęć, gotowość i możliwość współpracy – wszystko w duchu Jedności, która jak nigdy jest nam w prowincji potrzebna.

Organem pomocniczym dla rządu jest Urząd Architektury Prowincji, kolegialny organ ekspercki, w którym zasiedli najlepsi specjaliści zajmujący się programowaniem i webmasteringiem. Cieszę się, że mieszkają oni właśnie w naszej prowincji i że mimo napiętych grafików zgodzili się pracować na rzecz naszej społeczności.

Chciałbym, aby skład rządu był jeszcze poszerzony, bowiem obecna struktura to efekt kompromisu z możliwościami aktywnościowymi i demografią. Dlatego w najbliższym czasie poszukiwać będę osoby, która przejęłaby część obowiązków związanych z pozyskiwaniem i utrzymaniem nowych mieszkańców.

Ustrój

Niedawna zmiana konstytucji pozwoliła wkroczyć naszej prowincji w nowy etap rozwoju. Niektórzy do ciągłych zmian ustrojowych i wizerunkowych w naszej prowincji podchodzą z rosnącym sceptycyzmem. Nie dziwię im się, ale niech pamiętają, że ostatnie działania miały charakter rewolucyjny. Odeszliśmy od będącego dziś dogmatem ustroju opierającego się na demokracji przedstawicielskiej, który w ostatnich miesiącach przybrał kuriozalną i zupełnie nieefektywne formę. Szeroki konsensus społeczny pozwolił przejść na pozycje monarchofaszystowskie, czyli prosty i efektywny mechanizm ustrojowy opierający się na ścisłej współpracy obdarzonego szerokimi prerogatywami namiestnika, tworzonego przez niego rządu i obywateli.

Wielce interesujący jest fakt, iż odwrót od złożonej demokracji przedstawicielskiej zapowiada coraz więcej samorządów. Zauważalny zwrot w kierunku monarchofaszystowskim proponuje w Sclavinii JKW Helwetyk Romański, podobne głosy padły w Teutonii, skąd już wcześniej docierały wyrazy uznania dla podejmowanych przez nas, w Starosarmacji, kroków. Wszystko to dowodzi, że oświecony monarchofaszyzm jest przyszłością nowoczesnej mikronacji.

Narracja

Zmiany w Starosarmacji obejmują nie tylko ustrój, ale i całą narracyjną otoczkę. Ta ściśle wiąże się z podjętymi wcześniej decyzjami, ma je wyjaśniać, pogłębiać i pchnąć całą prowincję na nowe tory rozwojowe.

Jak dotąd narracja Starosarmacji nie istniała, trudno bowiem było udźwignąć ogromny bagaż przyniesiony ze wszystkich składowych dawnej Gellonii i Starosarmacji. Dlatego krytycznie spojrzeliśmy na naszą kondycję, dokonaliśmy katharsis i wchodzimy w nowy etap bez zbędnych obciążeń, z czystą kartą, którą zapełnimy jednak czerpiąc z dorobku przodków.

W moim expose wspominałem o modelu sclavińskim, gdzie narrację buduje się poprzez mariaż trawestacji elementów realnych z upamiętnieniem historii i budową nowego wirtualnego uniwersum. To samo chcemy zrobić w Starosarmacji. Szkieletem jest narracja PRL – kolektywnej odbudowy, szerokiego porozumienia na rzecz budowy ojczyzny, specyficznego kształtu drabiny społecznej z nomenklaturą i szerokimi masami. Te wszystkie elementy w naszej sytuacji są niezwykle funkcjonalne. W ten szkielet chcemy wkomponować treści monarchofaszystowskie, odwołując się do tradycji tej doktryny i naszych obecnych potrzeb. Wszystko podlejemy sosem ogromnej, wieloletniej tradycji rdzennych ziem sarmackich oraz – a jakże – humorem i dobrą zabawą. Bo mikronacje właśnie nią powinny być.

Mój sposób rozumowania przy tworzeniu zrębów narracji opisałem na forum, gdzie zapraszam zainteresowanych. Jedno jest pewne – nasza opowieść będzie ewoluowała, dziś bowiem mamy do czynienia dopiero z małym, niepozornym pączkiem, który dopiero rozkwitnie.

Mechanizm baridajski

Afera subwencyjna, to znaczy ujawnienie mechanizmu baridajskiego w „Obserwatorze Sarmackim” jest kolejnym dowodem na uwiąd rynku prasowego w Sarmacji. Sposób pozyskiwania subwencji przez Baridas dawno już był tajemnicą poliszynela, co najmniej w kręgach działaczy samorządowych. Do rozważania wdrożenia podobnego mechanizmu przyznała się Teutonia, także w Starosarmacji stanęliśmy przed problemem pozyskiwania subwencji i rozważaliśmy różne scenariusze.

Łatwo jest potępiać w czambuł Baridas, skoro jednak tamtejsi samorządowcy włożyli trud w obejście przepisów, może jest to sygnałem, że wprowadzając sztywny próg 400 tys. libertów dla odblokowania dofinansowania, wylano dziecko z kąpielą? Każdy przecież samorząd ma świadomość, że 400 tys. libertów nie jest sumą ogromną, raczej wystarczającą na bieżące działania (o ile są intensywne), każdy też samorząd chciałby zabezpieczyć środki na tzw. czarną godzinę. Zasadność takiego myślenia niech potwierdzi fakt, że właśnie z gmachu Sejmu dobiegły nas głosy o zupełnej likwidacji subwencji. Słysząc coś takiego, żaden samorządowiec nie będzie w pełni ufał władzom w Grodzisku.

Afera subwencyjna powinna być okazją do poważnej dyskusji na temat mechanizmu przyznawania subwencji. Osobiście jako namiestnik jestem zdecydowanie przeciwny zupełnemu odcięciu samorządów od subwencji jako narzędzia finansowania wydatków bieżących, czyli pensji urzędników, którzy niejednokrotnie pracują ciężej niż politycy w ławach sejmowych cieszący się wysokimi poborami.

Podatki i system socjalny

W związku z ogromną nadwyżką budżetową prowincji Rada Koronna zdecydowała o obniżeniu podatków w prowincji do poziom zerowego. W chwili obecnej dodatkowe przychody są wręcz przeszkodą w pozyskiwaniu środków z subwencji.

W ramach konieczności zlikwidowania nawisu budżetowego Rada Koronna opracuje szeroki plan wsparcia socjalnego. Przewidujemy zasiłki podstawowe dla wszystkich obywateli, a także dodatki proaktywnościowe i spore możliwości dofinansowań inicjatyw oraz nagradzania osiągnięć na polu dziennikarskim, kulturalnym i sportowym.

Czcigodny baronet dr net. Robert von Thorn, kierownik resortu skarbu, opracował już system wynagrodzeń w redakcji „Trybuny Diuków”, z którym można zapoznać się na forum.

Dziękuję za uwagę, niebawem spotkamy się po raz kolejny, bym mógł przedstawić postępy w odbudowie Umiłowanej Ojczyzny.
Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Cudzoziemiec, Krzysztof Czuguł-Chan, Zbyszko Gustolúpulo.
Serduszka
8 064,00 lt
Ten artykuł lubią: Laurẽt Gedeon I, Siergiusz Asketil, Cudzoziemiec, Vladimir ik Lihtenštán, Krzysztof Czuguł-Chan, Jack von Horn, Sorcha Raven, Ryszard Paczenko, Baszar Svensson at Atera, Tomasz Ivo Hugo, Helwetyk Romański, Zbyszko Gustolúpulo.
Komentarze
Cudzoziemiec
Będzie dobrze!
Odpowiedz Permalink
Irmina de Ruth y Thorn
Nie ma innego wyjścia :)
Odpowiedz Permalink
Jan Grimknur
No i bardzo dobrze! Podatki są dobre tylko tam gdzie nas nie ma!
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
Brawo!
Niech żyje!
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
Zauważalny zwrot w kierunku monarchofaszystowskim proponuje w Sclavinii JKW Helwetyk Romański — bo ja wiem…?
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Czuguł-Chan
@JKW_HR: wszystko co proponujecie Wy jest z zasady monarchofaszystowskie. Młodzi sarmaccy monarchofaszyści noszą w klapach Wasze zdjęcie!
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Bravo. Zacne podejście do tematu ;) Przez zdrowe zasady prawie ciągle drapię w zdrapki ;)
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
Uwaga! Wypatrujemy w tłumie wichrzycieli jakby co!
Odpowiedz Permalink
Paweł Szermiński
ze mną nikt nie rozmawiał :D
Permalink
Henryk Leszczyński
@szmrek zgadza się, mgr inż. Nikt E. Nie został skierowany do konsultacji z Pańską osobą.
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
Potwierdzam! Osobiście mu życzyłem powodzenia gdy wychodził!
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Nic tak nie poprawia nastroju jak widmo zerowego podatku. Ale faktem jest że sporo ciekawych i istotnych rzeczy można się z tego tekstu dowiedzieć.
Permalink
Arkadiusz Maksymilian
Życzę wszelkiego powodzenia w odbudowaniu tego Samorządu i trzymam kciuki.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.