Puls News 8/16 - Traktat z Kugarią, Rezygnacje, Czternastka
Seria wydawnicza: Puls News

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
J1CTCH8n.png


5JdBhwNy.png

Sarmaci, Sarmatki!

Wracamy po miesiącu z najnowszym wydaniem Pulsu News (uprzedzam - dziś bez obrazków, za tydzień za to ich nadmiar). Zaprezentuję dzisiaj Wam starannie wyselekcjonowane wiadomości z ubiegłego tygodnia, ale też nieco starsze. Mam nadzieję, że kolejne wydanie uda mi się opublikować już za tydzień. A jak ostatnie tygodnie wyglądały w Sarmacji? Wydarzeniem na skalę ogólnosarmacką jest zapewne utrata aktywności przez Markusa Arpeda, Karoliny von Lichtenstein czy też Aleksandra Damiana Chojnackiego. Ogólnie w przeciągu ostatnich tygodni aktywność nie należała do największych. Starosarmacja natomiast walczy ze zmianami, które w niej trwają. W Sejmie trwają różne debaty, a Rada Ministrów na czele z Ministrem Dziedzictwa Narodowego przygotowują obchody “Czternastki” - czternastej rocznicy Księstwa Sarmacji. Zapraszam do czytania!

602e70bW.png

Sejm jak już wspomnieliśmy bardzo ciężko pracuje. W ostatnich dniach przyjęto ustawę o punktach aktywności od Księcia, która mówi, że Książę może przyznać punkty aktywności poza miejscami publicznymi. Podjęto też uchwałę w sprawie wyboru Defloriusza Dymana Wandera na Asesora Trybunału Koronnego. Jeśli komuś umknęło to warto wspomnieć o tym, że przyjęto Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji, a Chanatem Kugarskim w myśl, którego m.in. zobowiązano się do otwarcia placówek dyplomatycznych. Strony tego traktatu zobowiązały się również do rozwoju wzajemnych stosunków co bardzo cieszy. Jesteśmy ciekawi co będzie działo się w przyszłości!

Ale póki co trzeba zająć się teraźniejszością - w Sejmie złożono kilkanaście projektów o których teraz dokładnie Wam opowiemy. Ustawa o ważonej aktywności została złożona przez posła Husarii Miłości - Rolana Heacha. Jest ona odpowiedzią na głosy wielu Sarmatów, którzy domagali się pewnej uczciwości co do osób, które publikują artykuły. W myśl projektu ważona aktywność będzie polegać na tym, że osoba, która opublikuje artykuł, otrzyma za niego 2 pkt, a za ćwirka otrzyma 0,5 pkt. Debaty w Sejmie praktycznie nie widać, co sugeruje, że projekt prawdopodobnie jest w porządku dla Sarmatów. Następnym projektem, który został złożony w Sejmie jest Ustawa o Poczcie Konnej. Projekt zaczyna budzić skrajne emocje. Sarmaci obawiają się o drenowanie ich kieszeni, a władza próbuje ich uspokoić. W myśl projektu znaczek może kosztować maksymalnie 50 lt, a znaczek ma mieć charakter narracyjny. Czy projekt się przyjmie? Dowiemy się już wkrótce. Trzeci projekt nad którym trwa debata to ustawa o zmianie kodeksu sprawiedliwości. Tutaj wybuchła prawdziwa burza, ponieważ chodzi o spadki. Projekt nie wprowadza definicji testamentu i omija rody, które powinny mieć według Roberta Janusza von Thorna znaczenie. Jak to się zakończy - przekonamy się wkrótce. Trwa również wybór do Trybunału Koronnego. Jedynym kandydatem jest Robert Janusz von Thorn, który już stanął w ogniu pytań.

Instytut Edukacji Sarmackiej ma nowego dyrektora. Została nim Yennefer Heach, która tuż po objęciu tego fotela zrezygnowała z funkcji sekretarza w Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego. Zmian w ostatnim czasie w Radzie Ministrów było więcej. Z szefowania Kancelarii Rady Ministrów zrezygnował Mikołaj Torped. Na jego miejsce został powołany Ivan von Lichtenstein, który przez pewien czas był sekretarzem. Zmiany nie ominęły Sejmu - Siergiusz Asketil zrezygnował z mandatu poselskiego. Na jego miejsce wszedł Avril von Levengothon. Kilka dni po tej rezygnacji Ottowi von Spee-Asketilowi wygasł mandat poselski z uwagi na utratę statusu aktywnego obywatela. Jego miejsce ma zająć Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza.

Zmiany dotknął także kanał społecznościowy Księstwa Sarmacji na facebooku. Z powodu utraty statusu aktywnego obywatela Karolina von Lichtenstein oraz Aleksander Damian Chojnacki starcili stanowiska w CAPSLOCK-u. Sam twór nie znalazł nowych pracowników, a Rada Ministrów ogłosiła przetarg na prowadzenie fanpage. Zwycięzcą okazał się Robert Janusz von Thorn i już wziął się do pracy, co widać w efektach.

W Sejmie znalazł się projekt traktatu ze Zjednoczonym Królestwem Samundy. Kanclerz Sarmacji - Daniel Chojnacki poprosił o zgodę na jego ratyfikację. Traktat mówi głównie o tym, że Sarmacja obejmie opieką Samundę po to aby zabezpieczyć jej dziedzictwo historyczne. Celem traktatu jak zaznaczył Kanclerz nie jest inkorporacja czy też zawarcie unii. Jest jedynie jak już wcześniej podkreślenie ochrona jej historii czy też sztuki. Marszałek Sejmu - Helwetyk Romański miał pewne wątpliwości co do tego projektu. Wśród pytań, które zadał Kanclerzowi były pytania o to czy Samunda stanie się Krajem Korony czy też mieszkańcy Samundy będą uznawani za mieszkańców Księstwa Sarmacji. Kanclerz na oba pytania odpowiedział na nie oraz zakomunikował, że będzie to nadal inna mikronacja, a jej byt zostanie wygaszony. Kolejne osoby zadały pytania, ale na razie oczekujemy na odpowiedź.

W Sejmie trwała debata nad ustawą o podatku od transakcji bankowych. Pomimo swojej burzliwości Rada Ministrów zdecydowała się wycofać projekt i skupić uwagę na ważniejszych projektach. Pomimo, że debaty już nie ma, to można w SOBOS pokazać swoje zdanie do czego oczywiście zapraszam.

FCBTK prowadziło w kwietniu ogólne badanie, którego wyniki mogliśmy zobaczyć już 16 kwietnia. Jeśli ktoś nie widział artykułu, to już teraz zachęcam go do nadrobienia zaległości! Jeśli ktoś tam zajrzy będzie mógł zobaczyć jak była oceniona Rada Ministrów i poszczególne ministerstwa, jakiego stażu są Sarmacji (wśród dominujących odpowiedzi jest dinozaur), jak zostały ocenione poszczególne instytucje (najlepsza ocena przypadła Prefekturze Generalnej), czy też czego brakuje w prasie (z wywiadami Puls Sarmatów wraca). Zapraszam do czytania tej analizy!

Od połowy kwietnia obywatelstwa zostały przyznane 3 osobom. Do grona tych osób zalicza się Sorcha Raven - dojrzała obywatelka z olbrzymim stażem i mistrzowskim piórem, Jan Grimknur - nowy obywatel, ale za to sprawnie odnajdujący się w realiach sarmackich oraz Michał Bryennios -utracił obywatelstwo w tym roku, ale powrócił. Czy jego powrót zwiastuje jakieś nowości w Sclavinii? Dowiemy się już wkrótce. Obywatelstwo stracili Konrad Jakub Friedman oraz Tomasz Lerent-Popow.

6TNffxxo.png

Starosarmacja przeżyła wiele zmian w ostatnim czasie. Przed zmianami była wręcz posucha w wypowiedziach, a teraz rozkwitły bardzo bujnie przewyższając wszystkie regiony. A co takiego się wydarzyło ostatnio? Nowa Konstytucja Starosarmacji (nazwa pochodzi z nowelizacji 1 maja 2016 r.). Oczywiście stolicą Starosarmacji jest Grodzisk, a święto obchodzą 25 sierpnia. Każdy Sarmata może zostać obywatelem, a Sejmik Koronny może zabrać każdemu kto na nie nie zasługuje. Sejmik Koronny ustanawia konstytucję i powołuje namiestnika, a jak wynika z konstytucji jest zwoływany przez Księcia raz na kwartał. Oprócz Sejmiku Koronnego mamy Naczelnika wraz z Radą Koronną w której skład wchodzą ministrowie. Obecnie Naczelnikiem Starosarmacji jest Henryk diuk Leszczyński i po majówce zorganizuje konferencję prasową na której pokaże kogo umieścił wśród swoich ministrów. Jego kadencja trwa do 27 lipca br. Aktualnie Sejmik Koronny ma przerwę, jak zaznaczył jego Marszałek - Robert Janusz von Thorn, która trwa do 4 maja. Ale Starosarmacja nie tylko tym żyje. Został, że tak określę “uruchomiony” Kowen Czarownic. Jan Grimknur kontynuował wątek w nowym miejscu i rozmawiano o symbolach - żywiołach powietrza, wody czy też ognia. Sorchie Raven, która określa się jako ferską czarownicą symbole bardzo się spodobały, a nam się podoba, że czarownice i hmm czarnoksiężniki wracają do łask! Jan Grimknur dodatkowo gromadzi materiały odnośnie legend Czarnolasu, co bardzo cieszy! Osobiście czekam na więcej.

Ze Starosarmacji podążamy do Baridasu, którym wstrząsnęły pewne informacje. Od pewnego czasu nieobecny Wicekról Markus Arped zrzekł się tronu! Wszyscy byli zaskoczeni informacją, ale patrząc na to z innej perspektywy można zobaczyć pełną odpowiedzialność za los Baridasu, ponieważ Wicekról nie mógł być obecny przez najbliższy okres. Podziękowań i życzeń było bardzo wiele m.in. od Księcia - Tomasza Ivo Hugo, Króla Teutonii - Andrzeja Fryderyka czy też Marszałka Koronnego - Roberta Janusza von Thorna. Nie była to jedyna rezygnacja. Z urzędu prezesa Baridajskiego Związku Piłki Nożnej zrezygnował Daniel da Firenza. Yulian Fer at Atera natomiast wezwał Baridajczyków do powrotów, ponieważ według niego ojczyzna ich potrzebuje, a nawet zasugerował wolną elekcję. Pomysł spotkał się z dezaprobatą ze strony wielu osób w tym Ivana von Lichtensteina oraz Księcia Sarmacji. Ciekawą inicjatywę zaczął Arsacjusz Arped - Regent. Przypomniał Baridajczykom, że powinny kultywować tradycje i w podpisach imię i nazwisko powinno być w języku baridajskim. Odezwa spotkała się z radością u rodaków i wiele osób zmieniło dane na baridajski. W trakcie debaty była Ustawa Rady Królestwa o Krzyżu Almerskim, jednak projekt został wycofany. Smutna wiadomość dotarła do nas ze strony organizatorów Tygodnia Różnorodności. Termin został przeniesiony prawdopodobnie na odległe wakacje.

A co się dzieje w Sclavinii? Jest cicho, ale to może cisza przed burzą? I ten region nie ominęły rezygnacje. W ostatnim czasie Alexander White zrezygnował ze wszystkich zajmowanych przez niego stanowisk. Powodem tego była realioza, która uniemożliwiła mu uczestniczenie w życiu Sarmacji. Martin Schlesinger-Asketil również zrezygnował z funkcji Marszałka oraz Trybuna. Dodatkowo zrzekł się obywatelstwa co jest wielkim ciosem dla Sclavinii. Czy powrót Michała Bryenniosa pomoże w załataniu tych ran? Czas pokaże. Wincenty Wałachowski przejął obowiązki Marszałka. Z zupełnie innego powodu stracił stanowisko Otto von Spee-Asketil. Odwołano go z funkcji Pierwszego Krzyżowca z powodu utraty aktywności. Wybuchła też dyskusja nad tym czy republika jest dobrym rozwiązaniem. Sclavinia po kilku zmianach nieznacznie się osłabiła, a według niektórych taki stan rzeczy jest spowodowany zmianami ustrojowymi. Karolina von Lichtenstein miała inne zdanie na ten temat. Twierdzi, że wszystko jest zależne od ludzi i inicjatyw. Do czego dojdzie w wyniku tej dyskusji? Być może do niczego, ponieważ jakby nie patrzeć ostatni post w niej był 22 kwietnia. Informowaliśmy dawno temu o długu Ignacego Popowa wobec banku w Sclavinii. Pomimo apeli z marca do dziś nic nie wiadomo, a jednorożec podobno śpi.

Teutończycy wcale nie są lepsi w aktywności. Spadła ta bardzo mocno, ale w kwietniu były prześwity. W kwietniu Andrzej Fryderyk udał się na krótki urlop. Regentem wówczas był Gotfryd Slavik de Ruth. W Senacie trwała debata nad dekretem o Federacji Piłkarskiej Królestwa Teutonii,a w trakcie debaty Lord Koadiutor - Albert Felimi-Liderski przypominał obecnym o zaktualizowaniu listy senatorów. Czy zaktualizują? Zobaczymy! Jak na razie do projektu nie ma żadnych zastrzeżeń oprócz poprawki kosmetycznej zaproponowanej przez Krzysztofa Kwaziego, a dotyczyła wykreślenie sformułowania “bez osobowości prawnej”. Nikode Thiefs został powołany na prezesa FPKT oraz na jej trenera. Nie obyło się bez wpadki, dlatego został zaproponowany dekret. Lord Koadiutor podał do wiadomości publicznej bilans za marzec. Wynika z niego, że Teutonia wyszła na tzw. “minusie” i osiągnęła stratę w wysokości niemalże 80 tysięcy libertów. Warto dodać, że wydatki były dwukrotnie wyższe niż przychody. Pamiętacie, że dla Teutończyka, Baridajczyk był odwiecznym wrogiem? Czasy się chyba zmieniają bo z sondy wynika, że Baridas jest szansą do współpracy i warto jej spróbować. Teutończycy również zastanawiają się nad inicjatywami na czternastkę Księstwa Sarmacji. Co będzie, to zobaczymy wkrótce.

Dku9V965.png

Czternastka zbliża się wielkimi krokami. Rada Ministrów na czele z Ministrem Dziedzictwa Narodowego zapraszają Sarmatów na uroczystości 22 maja o godz. 19:00. Ale czas oczekiwań do rocznicy umili szereg konkursów i inicjatyw. Obecnie mamy takie konkursy jak: konkurs na wiersz, artykuł historyczny, grafikę rocznicową oraz piosenkę rocznicową. Do tego doszły inicjatywy - nagrane życzenia oraz wyzwania na ćwirku. Podejmiesz któreś, to daj znać w komentarzu pod artykułem. A linki do konkursów znajdują się tutaj - LINK1, LINK2.

Inicjatywa Marca została rozstrzygnięta! Nagrody powędrowały do: 3 miejsce - 5 000 lt powędrowało do Roberta Janusza von Thorna za cykl artykułów o postępach sarmackich drużyn podczas v-mundialu. 2 miejsce należało do narracji wokół miasta Gidena oraz dla serii poradników dla nowych trenerów MUP. 7 500 lt otrzymała Gidena oraz Michał Michaelus. 1 miejsce natomiast należało do ważnego wydarzenia, a dokładnie do zdemaskowania klonów przez prezydenta MUP. Nagrody powędrowały do Siergiusza Asketila oraz Roberta Janusza von Thorna. Otrzymali po 12 500 lt.

Artykuły na medal za kwiecień zostały prawie wszystkie oceniony. PKOJ miała ciężki okres, ponieważ do oceny zaklasyfikowano 100 artykułów! Były to też zaległe artykuły z marca. Nagrody zostały przyznane 55 artykułów, pozostałe (45) zostały odrzucone. Rada Ministrów na ten cel wydała 137 500 libertów. Jaki będzie skład nowej PKOJ? O tym przekonamy się zapewne już wkrótce.

V-mundial dobiega powoli końca. Sarmacja dostała się do półfinałów wygrywając z Hasselandem 3 do 1. Kolejnym przeciwnikiem jest Abachazja. Podczas 9 meczy ta drużyna przegrała zaledwie 2 razy. Czy Sarmacja będzie w finałach? Tego oczywiście sobie życzymy i liczymy, że Sarmację ogarnie prawdziwa gorączka piłkarska.

Maj upłynąć ma z narracją wokół lenn. Książę Tomasz Ivo Hugo ogłosił jeszcze w marcu (30), że każdy kto zadba o lenno otrzyma nagrodę. Do zawodów przystąpiły na razie dwie osoby. Laurencjusz Ma Hi at Atera oraz Irmina de Vellior y Thorn, zarówno w edycji kwietniowej jak i teraźniejszej (majowej), a szkoda, szkoda bo liberty przepadają! Zachęcam wszystkich do udziału!

A co się działo, wśród, że tak określę artykułów kulturalnych? Uniknę tutaj niepotrzebnych spoilerów, więc zaprezentuję konkrety! W Zemście mamy wiele zaskakujących zwrotów akcji - kto obejmie władzę w Sarmacji, a kto zginie? Czytajcie o tym w tej powieści! A jeśli chciałbyś bądź chciałabyś poczytać o żywiołach to czytaj Kowen. Czarownice i czarnoksiężnicy zapewnią Wam wystarczająco dużo rozrywki, aż tak, że będziecie chcieli więcej. Następną pozycją są Legendy Czarnolasu. Jan Grimknur zajął się ich opisaniem? Nie czytałeś - to koniecznie przeczytaj! Czy w Abvienolheim magia wciąż istnieje? Vladimir odpowiedział na to pytanie - przeczytaj i poznaj prawdę.

Dziękuję Wam za dotrwanie do końca artykułu. Za tydzień jak już wspomniałam będą obrazki, ale też kogoś prześwietlę. Dzisiaj taka uboższa wersja, ale wciąż jedynego w swoim rodzaju tygodnika w Sarmacji!
Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Defloriusz Dyman Wander, Ryszard Paczenko, Tytus Aureliusz-Chojnacki.
Serduszka
9 171,00 lt
Ten artykuł lubią: Robert Fryderyk, Irmina de Ruth y Thorn, Michał Pséftis, Daniel January von Tauer-Krak, Vladimir ik Lihtenštán, Julian Fer at Atera, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Piotr II Grzegorz, Baszar Svensson at Atera, Arsacjusz Arped, Henryk Leszczyński, Defloriusz Dyman Wander, Ryszard Paczenko, Tytus Aureliusz-Chojnacki, Ivan von Lichtenstein, Adam Jerzy Piastowski.
Komentarze
Robert Fryderyk
Nie Naczelnik - a Namiestnik :)
Odpowiedz Permalink
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
Subtelne, rzeczowe, zgrabne, czego chcieć więcej... gj! :)
Odpowiedz Permalink
Orjon von Thorn-Surma
@Robert,

może to jakieś ukryte nawiązanie do forumowego Naczelnika, który przekazywał wiadomości userów z LDKS na forum? :P
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
I znowu trzeba się wykosztować na dotację, zacna ściana! :)
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
Skrupulatny i rzetelny opis! Brawo Rihanno :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.