Dwór Książęcy, Tomasz Ivo Hugo, 25.04.2016 r. o 21:20
Podbój Kosmosu - podstawowe zasady
Seria wydawnicza: Podbój Kosmosu

N
o dobrze, machina ruszyła. Przedstawiłem Wam krótko na czym będzie gra polegała, streściłem ją nawet. I wszystko w zasadzie możecie znaleźć na Forum Centralnym - zasady gry rozpisane w odrębnych tematach. Ale pomyślałem, że po pierwsze - im więcej promocji projektu, tym lepiej, a po drugie - może zasady przedstawione w artykułach na DSG wygenerują więcej pytań. Przyjrzyjmy się więc podstawowym, ogólnym zasadom gry. W tekście pojawia się "Agencja" lub "Agencja kosmiczna" - pierwotnym założeniem było, żeby jedną załogą, jednym Promem kosmicznym kierowała taka agencja, składająca się co najmniej z trzech osób (niekoniecznie zarejestrowana jako instytucja w DSG - raczje jak... komitet wyborczy ;-)). Stwierdziłem jednak, że taki sztywny wymóg obniżyłby grywalność, więc nie ma przeciwwskazań, żeby w kilka osób bawić się - stworzyć Agencję Kosmiczną, ale też każdy sam może "być" taką Agencją Kosmiczną.

G
ra będzie rozgrywać się w turach - takich samych dla każdego gracza. Jedna tura trwa tydzień (może lepiej "dookreślić", że około :) ) Od poniedziałku do niedzieli. Ok. 20:00 w niedzielę będę informował każdą Agencję (Gracza) o statusie misji, ekspedycji i sugerował ewentualne działania (przemieszczanie, leczenie, naprawa itp.). W jej trakcie można przeprowadzić szereg czynności, w zależności czy przemieszczamy się między układami, czy eksplorujemy planetę. W trakcie eksploracji można przeprowadzać czynności tylko na planecie, w tzw. obszarze eksploracji. Chyba że jakieś czynności zostały rozpoczęte wcześniej, przed rozpoczęciem ekspedycji, na Promie - wówczas będą one kontynuowane do zakończenia, bez przerywania na czas eksploracji. Nie można zostawiać załogi na planecie i odlatywać na inne, nawet w tym samym układzie. Chociaż będzie się mogło tak zdarzyć, że... załoga eksplorująca planetę zginie. Wówczas, dopóki mamy człowieka w załodze, gra może dla nas trwać.

P
o co ten podział na tury i do czego one będą służyć? W trakcie tury Agencje Kosmiczne powinny opisywać w artykule(-łach) na DSG co się w niej wydarzyło. Ja dam Wam tylko wytyczne w postaci rodzaju terenu oraz ewentualnych obcych form życia i przedmiotów Obcych widocznych w zasięgu widzenia, eksploracji. Ostatni artykuł w turze, powinien przede wszystkim pojawić się przed 20:00 w niedzielę, a po drugie - zawierać informacje na temat zamiarów ekspedycji na następną turę - czynności, jakie chce podjąć w miejscu, w którym się znajduje, czy może chce się przemieścić i w którym kierunku, o ile pól. Wówczas poinformuję czy mogą być podjęte poszczególne czynności i jeśli to jest np. przemieszczenie się na inne pole, to opiszę pole eksploracji, a jeśli przemieszczenie będzie o więcej pól, to opiszę także pola odkrywane, ewentualne spotkania z obcymi formami życia. Jeśli ostatni artykuł nie będzie zawierał żadnych informacji nt. zamiarów na następną turę, to przede wszystkim konsekwencja będzie taka, że załoga zostanie w dotychczasowym miejscu. Przy dłuższym milczeniu, opuszczaniu tur w tym samym miejscu, możliwe będzie zaginięcie załogi - tego w zasadach (jeszcze) nie ma, ale zastanawiam się czy jest sens czekania w nieskończoność na kogoś, kto porzuci zabawę (nie mówimy tu o Agencjach, które np. zgłoszą przerwę).

P
omiędzy układami i planetami w ramach tych układów będziemy się przemieszczać Promem Kosmicznym. Ale nie tylko do tego będzie on nam służył.Na Promie Kosmicznym można naprawiać urządzenia, Łazik, leczyć rany, badać obce formy życia i przedmioty Obcych. Szczegóły zostaną opisane w innych częściach. W przypadku, gdy przemieszczamy się na inną planetę w obrębie jednego układu, wówczas nie zużywa się na podróż tury. Ale też nie możemy wykonywać czynności na Promie, jeśli od razu rozpoczynamy eksplorację. Na czynności na Promie należy przeznaczyć jedną turę. Jeśli przemieszczamy się do innego układu, wówczas trwa to jedną turę na 5 parseków. Najbliższe układy znajdują się w odległości 5 parseków od siebie i kolejne odległości, to wielokrotności 5 parseków. W wyjątkowych przypadkach, wyjątkowe układy znajdują się w odległości 10 do 15 parseków od najbliższego układu. W każdym układzie będzie można znaleźć planety do eksploracji - ile by ich nie było, każda będzie się do tego nadawać. Będą one zróżnicowane zarówno pod względem wielkości, jak i bliskości od gwiazdy. Będzie to miało wpływ m.in. na grawitację czy klimat. No więc... gdzie ta mapa gwiezdna? słusznie spytacie. Ano nie ma, ale to nie jest niedopatrzenie gry. Chciałbym, żeby każdy, kto się zgłosi, mógł udać się do innego układu niż pozostali. Dlatego też będzie się ona składała z tylu układów, ilu będzie graczy... a może nawet jeszcze więcej, żeby niektórzy spóźnialscy aż tak nie stracili ;-)

G
dy wylądujecie na jakiejś planecie, będziecie mogli odkrywać jej mapę. Mapa składać się będzie z heksadecymalnych pól, więc obszar eksploracji stanowi miejsce, w którym znajduje się załoga ekspedycji oraz okalające ją pola, jeśli załoga porusza się pieszo. Razem 7 pól, chyba, że pole, w którym znajduje się ekspedycja, jest na skraju mapy; mogą też być pola niedostępne o czym w jednym z następnych artykułów, gdzie pojawi się opis rodzajów terenu. Jeśli załoga będzie poruszać się Łazikiem, wówczas teren eksploracji powiększy się o kolejny „okrąg” – pola okalające pole eksploracji pieszej. Razem 19 pól, chyba, że jest to na skraju mapy; mogą też być pola niedostępne. W trakcie eksploracji można naprawiać urządzenia, Łazik, leczyć rany, przechwytywać obce formy życia, walczyć z nimi lub przed nimi uciekać oraz przechwytywać przedmioty Obcych, a także próbować wykryć przedmioty Obcych i jaskinie. Niektóre szczegóły zostaną opisane w innych częściach. Podstawowa zasada jest taka, że członek ekspedycji, wykonujący inną czynność (a w przypadku leczenia, także leczony członek ekspedycji) nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu różnego rodzaju czynników (przede wszystkim przechwytywania i walki). Może się też tak zdarzyć, że czynność będzie wymagała więcej niż jedną turę, wówczas ekspedycja także nie będzie mogła się przemieszczać. Oto przykładowa mapa planety średniej (73 pola*) - kolory posłużyły mi na uwypuklenie pól eksploatacji i do pomocy w wyjaśnianiu przemieszczania się po mapie. Tutaj podziękowania za podrzucenie "czystych" map dla Baroneta Roberta Janusza von Thorn

Ekspedycja porusza się pieszo
0hX7U12N.png

Przemieszczanie na mapie jest skokowe – na pola, które w swoim obszarze eksploracji nie mają pól, które były w obszarze eksploracji poprzedniego miejsca, w którym załoga się znajdowała, chyba że jest to skraj mapy. Jeśli załoga przemieszcza się na jedno z najbliższych takich pól, wówczas odbywa się to w ramach jednej tury (na koniec tury eksploracji). Czyli w przypadku górnej mapki, pola, na których na początku tury stoi ekspedycja, to pola... w środku kwiatka, o odmiennym kolorze (np. 0201, 0502, 0801, 0307, 0606). A co z tymi polami białymi (na innych mapkach będą czerwone)? To będą tzw. pola bonusowej eksploracji, jeśli dokonamy eksploracji okalających je pól, to podczas badania ostatniego pola eksploracji przylegającego do "pola bonusowego", pole eksploracji powiększy się o to pole. Przykład pola 0303 - jeśli zbadamy pole eksploracji dookoła 0202, potem 0104, potem 0404 i na końcu 0502, to na tym końcu dojdzie do eksploracji pole 0303. Czasem bonus polegał będzie na czymś specjalnym, co będziecie mogli tam znaleźć - im więcej pól eksploracji potrzebnych do odkrycia "pola bonusowego", tym specjalniejsze COŚ ;-) Jeśli chce przemieścić się na dalsze pola (np. z pola 0502 na 0606), wówczas to zajmuje jedną turę, załoga nie może eksplorować mijanych obszarów, ale je odkrywa. Może też spotkać obcą formę życia, o czym zostanie przeze mnie poinformowana. Przemieszczać się może tylko cała załoga ekspedycji, co ma istotne znaczenie przy czasie potrzebnym na wykonanie czynności przez poszczególnych członków załogi (ekspedycji).

Ekspedycja porusza się Łazikiem
QB2xqO8H.png

Żeby nie rozwlekać artykułu kolejnymi mapami, to tylko podlinkuję do nich
Ekspedycja porusza się pieszo - planeta mała (43 pola)
Ekspedycja porusza się Łazikiem - planeta mała (43 pola)

Ekspedycja porusza się pieszo - planeta duża (134 pola)
Ekspedycja porusza się Łazikiem - planeta duża (134 pola)

Ekspedycja porusza się pieszo - planeta pgromna (232 pola)
Ekspedycja porusza się Łazikiem - planeta pgromna (232 pola)

J
eśli na wykonanie czynności członek załogi (ekspedycji) potrzebuje mniej niż turę, wówczas nie jest dostępny w eksploracji, ale załoga ekspedycji będzie mogła się przemieścić przed następną turą – nie będzie musiała na niego czekać. Jeśli na wykonanie czynności członek załogi potrzebuje np. więcej niż turę, a mniej niż 2 tury, wówczas nie jest dostępny przez 2 tury w eksploracji, ale przed trzecią turą załoga może się przemieścić; chyba, że musi czekać na innych członków ;-)

P
o eksploracji na danym obszarze wszystkich możliwych zdarzeń, przez najbliższych 10 tur, nic nowego się na danym polu eksploracji nie wydarzy. Zawsze mogą pozostać do eksploracji rzeczy, sprawy, którymi nie zajęła się dana ekspedycja. Ale też czasem nie będzie można się czymś nie zająć - np. bardzo agresywną obcą formą życia ;-)

* jeśli ktoś już zdążył się zaznajomić wczoraj z instrukcją, to może zauważyć, że liczba pól na planetach trochę się powiększyła - na małej i średniej o 1, na dużej o 13, ogromnej aż o 63; ma to związek z polami eksploracji i tym, że nie zrobiłem dostatecznej symulacji na mapie (te kwiatki nie pasują tak fajnie do siebie ;-)), ale mam nadzieję, że im więcej pól, tym więcej będzie zabawy :-)
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Arsacjusz Arped, Cudzoziemiec.
Serduszka
6 200,00 lt
Ten artykuł lubią: Ryszard Paczenko, Irmina de Ruth y Thorn, Daniel January von Tauer-Krak, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Arsacjusz Arped, Michał Pséftis, Jan Grimknur, Vladimir ik Lihtenštán, Cudzoziemiec, Adam Jerzy Piastowski, Siergiusz Asketil.
Komentarze
Ryszard Paczenko
Podziwiam, naprawdę
Odpowiedz Permalink
Irmina de Ruth y Thorn
Wow :) imponująca robota. Gratuluje :D
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Zapomniałem jeszcze o mapach innych wielkości planet - już zaktualizowany artykuł :)
Odpowiedz Permalink
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
wow... zacne, do prawdy :) sporo tego ale idzie ogarnąć.
Odpowiedz Permalink
Michaś Elżbieta II
Bravo!
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
JKM, cieszę się, że mogłem pomóc :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.