Gazeta Teutońska, Gotfryd Slavik de Ruth, 05.04.2016 r. o 12:54
TIH Kartka z kalendarza
Seria wydawnicza: Teutoński Instytut Historii

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
70KvK9tl.png
ma przyjemność przedstawiać kolejny odcinek tzw. "Kartki z kalendarza" w której to ponownie przedstawiamy zarys najciekawszych wydarzeń z historii Teutonii. Na początek trochę informacji z czasów w internetowych a w dalszej części z czasów przed internetowych. Dlatego zachęcam do lektury, a tych z was którzy chcą dowidzieć się więcej o naszej historii zapraszam na strony TIH.

http://historia.teutonia.us/
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=298&t=14534


Kwiecie 2004
5 kwietnia Cesarz zdymisjonował rząd Twardowskiego, odraczając jednocześnie termin wyboru nowego do czasu ukonstytuowania się Senatu II kadencji. Wybranymi do Senatu II kadencji (wybory trwały od 9 do 12 kwietnia) zostali: Rafał Brat, Patryk Kroll i Paweł Skiba (frekwencja wyniosła 89%). Dwaj pierwsi nie złożyli de facto ślubowania senatorskiego, przez co Senat w okrojonym składnie uchwalił nową konstytucję, likwidują Senat i rząd, a powołująca nowy organ ustawodawczo - wykonawczy – Radę Koronną. Ta Konstytucja z pewnymi zmianami obowiązywała aż do stycznia 2005 roku. 4 kwietnia został zawarty traktat między Cesarstwem a Księstwem Skytji. Kwiecień był miesiącem, w którym na liście dyskusyjnej Teutonii padło najwięcej wypowiedzi - ponad 1000. Powstała firma Porngothica założona przez... Porngothica - nowego bardzo aktywnego mieszkańca Cesarstwa. 8 kwietnia opublikowane zostało oświadczenie kanclerza Rządu Księstwa Sarmacji, w którym sarmacki szef rządu stwierdza ze Cesarstwo Teutonii jest w pełni samodzielnym, suwerennym i pokojowo nastawionym państwem wirtualnym. W połowie kwietnia na zaproszenia Cesarza do Teutonii z wizytą przybywa Ksiaże Sarmacji Piotr Mikołaj.

Kwiecień 2005
Przez prawie cały kwiecień Wieści Teutońskie wstrzymują działalność i są aktywne dopiero od 24 kwietnia. 3 kwietnia Namiestnik Marchii Teutońskiej otrzymawszy wieści o śmierci Ojca Świętego ogłasza trwającą tydzień żałobę. 11 kwietnia do Teutonii zapisuje się Timios Kiechajas, późniejszy jej Namiestnik. 17 kwietnia Artur Roszkowski zostaje powołany na Starostę Baronii Enderasji. 20 kwietnia markiz Jakob reaktywuje Likejon, zwany o tej pory Uniwersytetem Teutońskim, uniwersytet ten oferował bezpłatne kształcenie na kierunkach prawa i historii. 26 kwietnia senat przegłosował nowy Statut Marchii Teutońskiej, który m.in. wprowadzał demokrację pośrednią (na 11 senatorów głosowało 6, wszyscy ZA). 28 kwietnia z okazji rocznicy powstania Zielnyboru Alex Sobecki, burmistrz, otrzymuje od Namiestnika tytuł Podłowczego. W połowie marca markiz Jakob, ze względu na niedopełnianie obowiązków przez Kanclerza Tomasza Kurcza, zrzeka się wszystkich pełnionych funkcji. Kilka dni przed tym Michał Dahlke zostaje Prokuratorem Marchii. W trakcie tego miesiąca zaczęły się powoli pogarszać relacje pomiędzy Wojciechem kaw. Kaczmarczykiem a mar. Jakobem.

Marzec i Kwiecień 2009
W marcu pojawił się diuk Michał Laski na liście dyskusyjnej Nowej Teutonii, jako reprezentant Sarmacji. Pojawiły się pierwsze głosy i pertraktacje pomiędzy Nową Teutonia , a Sarmacją o zjednoczeniu Marchii i Królestwa. W marcu (18.03) król Nowej Teutonii Łukasz August oraz książę Sarmacji Daniel Łukasz wygłosili wspólne oświadczenie ws. zjednoczenia Teutonii. W tym momencie pojawiła się nazwa "Królestwo Teutonii". W kwietniu w Księstwie Sarmacji doszło do referendum ws. kontynuacji procesu inkorporacji i zjednoczenia obu krajów. Pięćdziesiąt procent biorących udział w referendum wyraziło chęć kontynuacji procesu.

Kwiecień i Maj 2010
Kwiecień przyniósł ze sobą Konstytucję Królestwa, co było radosnym wydarzeniem. W Teutonii nadal jednak aktywność była na dość niskim poziomie, a Sarmacja zbierała swoje siły po "Przepadzie". Najgorsze miało jednak nastąpić Dnia 18 maja 2010 roku król Łukasz August abdykował, a tym samym kończy się pewien rozdział teutońskiej historii.

Kwiecień 2012
Kwiecień był niezwykle radosnym miesiącem dla Teutończyków. Dnia 15 kwietnia odbyła się koronacja Michaela von Lichtensteina na króla Teutonii (tytuł królewski nadany na mocy zreformowanej konstytucji), który został pierwszym władca Teutończyków niepochodzącym z dynastii Harmeliuszowsko - Hergolienowskiej. Koronacji dokonali Wielki i Przewielebny Mistrz Loży Rycerzy Teutońskich Vladimir Iwanowicz oraz Jego Książęca Mość Książę Sarmacji Piotr II Grzegorz zgodnie ze specjalnie opracowanym na ten dzień ceremoniałem koronacyjnym "Ritus Teutonicus".

Kwiecień 2013
Marzec wiążę się z powrotem do Teutonii JKW Patryka I Labackiego (vel Krolek), który jest jednym z dwóch przedstawicieli pierwszej generacji Teutończyków (obok JCW Jakoba). Na VIII Sesji Senatu przyjęto nowelizację konstytucji wprowadzającej demokrację bezpośrednią. Nowelizacja zmieniła dotychczasowy skład Senatu (czterej naczelnicy miejscowości oraz dwóch senatorów elekcyjnych), w którym prawo zasiadania zostało przeniesione na wszystkich obywateli teutońskich. Na początku marca pojawił się pomysł Vladimira Iwanowicza von Lichtensteina na współpracę z niemieckimi mikronacjami (Institut der Zusammenarbeit). Idea niestety upadła.

Czasy przed internetowe...
SQiT58hT.jpg

1689 Spalenie na stosie Ulryka Hybego
Po stronniczym procesie na Rynku Solnym w Ruhnhoff spalono na stosie Ulryka Hybego , autora traktatu "O nieistnieniu Boga", patrona endersjańskich wolnomyślicieli. Był on znanym wykładowcą Uniwersytetu w Ruhnhoff i znanym biologiem. Wyrok został osobiście podpisany przez cesarza Hergoliena Wielkiego; w latach 90-tych XX w. komisja sądowa uniewinniła go od stawianych zarzutów.

1814 Ogłoszenie Kodeksu Reinholda
Kodeks Reinholda był w miarę pierwszym nowoczesnym kodeksem prawa cywilnego, opartym między innymi na zasadzie wolności osobistej jednostki, formalnej równości obywateli wobec prawa, wolności własności prywatnej. Kodeks ten był wielokrotnie nowelizowany. Obowiązywał także na terenach częściowo zależnych od Cesarstwa Teutonii . W Teutonii ostatnie przepisy Kodeksu Reinholda utraciły moc w 1949 roku.
nhJrKWso.jpg

1892 Urodził się Stefan Kloski
Urodził się Stefan Kloski , matematyk, profesor Uniwersytetu Cesarskiego w Srebrnym Rogu i członek Akademii Umiejętności, jeden z czołowych przedstawicieli stołecznej szkoły matematycznej, twórca tak zwanej przestrzeni Kloskiego , prezes Towarzystwa Matematycznego, autor ponad 60 prac naukowych, w tym monografii „Théorie des opérations linéaires” - pierwszej książki w Teutonii poświęconej ogólnej teorii przestrzeni liniowo-metrycznej.

1915 Pierwszy wypadek okrętu podwodnego
Pierwszy w dziejach Teutonii wypadek okrętu podwodnego, w odległości około dwóch kilometrów od portu Eltdorf zatonął w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach okręt podwodny D-4, z 21 członkami załogi. W roku 1973 odnaleziono wrak, jednak nie zdecydowano się na kompleksowe zbadanie wraku jak i jego wydobycie.


Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Henryk Leszczyński, Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, Andrzej Fryderyk.
Serduszka
5 637,00 lt
Ten artykuł lubią: Henryk Leszczyński, Vladimir ik Lihtenštán, Wojciech Hergemon, Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, Andrzej Fryderyk, Krzysztof St. M. Kwazi, Marek von Thorn-Chojnacki, Ignacy Urban de Ruth, Yennefer von Witcher, Adam Jerzy Piastowski.
Komentarze
Marek von Thorn-Chojnacki
Świetne,
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Staram się, by było to ciekawe dla czytelników :)
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.