Puls News 7/16 - nowy rząd, v-mundial w pełni, powrót do PKOJ
Seria wydawnicza: Puls News

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
J1CTCH8n.png


5JdBhwNy.png

Witam w ostatnim wydaniu Pulsu News! Oczywiście ostatnim w marcu. Zeszły tydzień przyniósł nam kilka ważnych wydarzeń. W Sejmie wybrano Marszałka i Kanclerza. Powołano Radę Ministrów, która pełni swoją rolę od wczoraj. Do tego dochodzi wysyp nowych opowiadań w prasie, które miejmy nadzieję - utrzymają się i udowodnią, że scena literacka nie wymarła. A samorządowo, jak to zawsze - w niektórych coś się dzieje, a w innych zupełnie nic. Liczymy, że Korona Księstwa Sarmacji zbudzi się do życia i dorówna innym regionom, czego im oczywiście życzymy. Mikroświat nie spoczął, a wręcz cały czas kręci się - Afera w Bialeni wywołana przez Panią Prezydent obiła się szerokim echem w Sarmacji, a v-mundialem będziemy żyć do maja. Zapraszam do czytania!

602e70bW.png

Po wyborach nadszedł czas na ukształtowanie się nowych władz w Sarmacji. Sejm został zwołany 22 marca przez Księcia na obrady, podczas których został wybrany Marszałek Sejmu. Jest nim Helwetyk Romański - dla przypomnienia, właśnie to on pełnił funkcję Marszałka Seniora. Tuż po wybrano Wicemarszałka Sejmu - to stanowisko otrzymał Roland Heach.
sS5q58x0.jpg Kanclerz - Daniel Chojnacki
Podobnie jak władze sejmowe, ukształtowały się również władze rządowe. Daniel Chojnacki w swoim expose zapewnił Sarmatów o tym, że będzie prowadzić wraz ze swoim gabinetem politykę otwartych drzwi, że nie będzie też bał się sięgać do instytucji referendum w przypadku gdy jakaś sprawa może dzielić społeczeństwo. W swoim przemówieniu wyrażał wsparcie w kierunku autorów inicjatyw, które dążą do pobudzania aktywności. Powinny być one odpowiednio dotowane. Rada Ministrów będzie prowadzić także konsultacje nad wprowadzeniem prasowego pakietu premium. To co od wielu miesięcy było bolączką wielu gabinetów, dotyczyło próby wprowadzenia w obieg libertów. Nowa Rada Ministrów, będzie chciała podjąć się tej próby. W skład natomiast weszli: Daniel Ragnar da Firenza - Minister Spraw Zagranicznych, Roland Heach - Podkanclerzy, Minister Finansów i Gospodarki, Rihanna Aurelius-Sedrovski oraz Szef Kancelarii Rady Ministrów - Mikołaj Torped.
W Sejmie trwa zgłaszanie wielu projektów, które powinny zainteresować wszystkich Sarmatów. Teraz przedstawimy państwu nad jakimi oczy się obecnie debata. Król Teutonii - Andrzej Fryderyk, przedstawił w Wysokiej Izbie projekt ustawy konstytucyjnej o obronie praw obywateli i samorządów. W dużym skrócie można powiedzieć, że projekt ma w zasadzie zlikwidować możliwość złej interpretacji wybranych przepisów (błędna bądź językowa). Zmiana przepisów dotyczących referendum ma ustalić procedurą referendalną tak aby nie była zakłócona przez prawa nad którym zostało zarządzone referendum. W Sejmie trwa gorąca debata nad nią,a Marszałek Sejmu zgłosił już kilkanaście uwag odnośnie tego projektu. Kolejnym projektem nad którym trwa debata, jest ustawa o doprecyzowaniu Ustawy o Trybunale Koronnym, zgłoszona przez Helwetyka Romańskiego. Poprawka ma na celu dokonać korekty ustawy, tak aby jednoznacznie
n1W1VnDy.jpgKról Teutonii - Andrzej Fryderyk
stwierdzić, że podmioty, które konstytucyjnie mają prawo inicjatywy ustawodawczej, mają również prawo do uczestnictwa w postępowaniach konstytucyjnych przed Trybunałem Koronnym. Roland Heach zasugerował aby w korekcie zaznaczyć, że najpierw przewodniczący składu orzekającego oczekiwałby na deklarację stron do chęci uczestniczenia w rozprawie i jeśli by się takie osoby nie znalazły, rozprawa by się nie odbyła. Uwagi co do tego pomysłu miał Martin Schlesinger-Asketil i stwierdził. że taka możliwość będzie tylko przedłużać tryb. Następną ustawą nad którą trwa debata w Sejmie, jest kontrowersyjna ustawa o zniesieniu aktywności za serduszka. Przypomnijmy, że podczas poprzedniej kadencji koalicja RSO-SPN wprowadziła aktywność za podarowanie serduszka. 4 serca miały wartość 1 artykułu. Ustawa była bardzo kontrowersyjna, wielu było przeciwników i twierdziło, że jest to sztuczne pompowanie aktywności. W trakcie debaty wypowiedziało się kilka osób - Rihanna Aurelius-Sedrovski, Otto von Spee oraz Roland Heach zgadzają się z projektem, a ostatni nawet sugeruje, że powinniśmy pochylić się nad zmianami w szeroko pojętej aktywności. Helwetyk Romański, według którego przyznanie serca jest przejawem obecności obywatela w systemie. Ostatnią ustawą nad którą trwa debata jest ustawa sejmu o zmianie regulaminu sejmu. W ramach projektu skreślone są przepisy odnośnie informowania Rady Ministrów o obecności posłów w głosowaniach; usuwa się martwy przepis odnośnie powoływania asesorów Trybunału Koronnego przez Księcia po zgodzie Sejmu, a także rezygnację z dwukrotnego ostrzeżenia.

W Sejmie trwa debata nad wyborem nowego asesora do Trybunału Koronnego. Defloriusz Dyman Wander jest obiektem debaty. Jednak jak ktoś zdążył zauważyć toczy się burzliwa dyskusja. Część posłów była zaskoczona wyborem, ale okazało się, że poprzednie prezydium Sejmu przeoczyło opublikowanie aktu powołania Ivana von Lichtensteina na asesora Trybunału Koronnego, a to wiążę się z pewnymi problemami. Ivan uczestniczył w 3 sprawach w TK, co oznacza, że istnieje ryzyko, że te sprawy będą ponownie rozpatrzone. Decyzję w tej sprawie wyda wkrótce Trybunał Koronny.

Trybunał Koronny pod przewodnictwem Arsacjusza Arpeda uchylił wyrok Trybunału Koronnego w sprawie Siergiusza Asketila i uniewinnił go w sprawie zarzucanych mu czynów. Przypomnijmy, że p. Asketil miał problemy, ponieważ w jednym z artykułów opublikował komentarz, który dotyczył Miszy Korab-Kaku. Według niego narażał go na utratę zaufania, a piastował wówczas stanowisko publiczne. Poprzedni wyrok informował o tym, że Siergiusz Asketil jest winny zarzucanych mu czynów, jednak postanowił się odwołać i efekt mamy teraz widoczny.

Rada Ministrów powróciła do pierwotnej wersji Państwowego Komitetu Oceny Jakości. Przypomnijmy, że niedawno występowała próba przekształcenia PKOJ w SKOJ, jednak okazało się, że nie osiągnęła pożądanych skutków. W nowo-starym zarządzeniu ułatwiono odwołanie nieaktywnych członków PKOJ. I oczywiście wkrótce Minister Dziedzictwa Narodowego powoła nowy komitet, o czym oczywiście poinformujemy.

Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej opublikował wyniki głosowania w sprawie PKOJ. Z badania wyniknęło, że prawie 67% badanych jest za tym, aby pozostawić komitet w dotychczasowej formie. Jest to jasny sygnał dla Rady Ministrów, która już podejmowały próby reformy komitetu - wszelkie zmiany, jedynie po zasięgnięciu opinii Sarmatów, albo w przypadku dobrego działania, najlepiej żadnych, ponieważ jedynie niecałe 20% Sarmatów była za zmianami PKOJ (dokładnie 18,2%). Zobaczymy co będzie dalej działo się z PKOJ.
qW9I46Xh.gifKarolina von Lichtenstein
W Mikronacyjnym Serwisie Prasowym - Kurierze pojawiły się ostatnio 3 bardzo ważne artykuły autorstwa naszych rodaków. "Kraj w ruinie?" - Impresja okołowyborcza - artykuł autorstwa naszej diuczessy - Karoliny von Lichtenstein. Porusza w nim problemy na sarmackiej scenie politycznej. Zachęcam gorąco do przeczytaniaSarmacja - nowe rozdanie - to również artykuł Karoliny von Lichtenstein - tutaj znajdziemy m.in. analizę programów stronnictw wyborczych, ale i również ogólną analizę sytuacji wyborczej w Sarmacji.Dlaczego działamy w mikronacjach? Komentarz do raportu badawczego - artykuł Henryka diuka Leszczyńskiego. Porusza w nim ciekawe zagadnienia związane z tym, dlaczego działamy w mikronacjach. Polecam przeczytać, bo warto!

Avril von Levengothon opublikował stan naszych realnych finansów. Wynika z tego, że 21 marca została opłacona usługa hostingu na którą dostaliśmy rabat w wysokości 50 zł, co oznacza, że zapłaciliśmy 200 zł. Na obecną chwilę mamy 229,99 zł. Na opłatę czeka domena o czym diuk nas wkrótce poinformuje.

6TNffxxo.png

Korona Księstwa Sarmacji powoli budzi się. Czy to pobudka niedźwiedzia po przerwie zimowej? Henryk Leszczyński odkopuje wątki i informuję mieszkańców o tym co obecnie jest do zrobienia, a jest bardzo wiele. Wynika z tego, że trzeba powołać nowe władze, znaleźć zarządcę do Grodziska, uprościć strukturę władz oraz wyczyścić forum. Czy Korona podoła tym wyzwaniom? Ostatnio informowaliśmy, że Robert Janusz von Thorn, proponuje wielkie zmiany. Część mieszkańców, wyraża obawy, że kolejne zmiany ustroju mogą spowodować, że Korona nie podniesie się. Zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać w ciągu najbliższych tygodni i oczywiście będziemy to co tydzień relacjonować. Warto jeszcze zaznaczyć, że trwa spis powszechny, w którym mieszkańcy powinni się zdeklarować i deklarują. Wśród tych, którzy coś skrobnęli jest Krzysztof Czuguł-Chan, który poinformował o możliwości reaktywacji zdrapki czarnoleskiej, na którą czekamy, a Robert Janusz von Thorn chciałby podąć się koordynacji i reformy.
W Baridasie nadal dzieje się! W Almerze nadal trwa sesja V kadencji Rady Królewskiego Miasta, podczas której radni m.in. przyjęli plan tygodnia różnorodności (podczas 7 dni odbędzie się szereg zabaw, konkursów, ale i również ważnych dyskusji, które będą dotyczyć znaczenia samorządów lokalnych w mikroświecie), a obecnie trwa dyskusja nad emisją znaczka, logotypem tygodnia różnorodności oraz tematem dotyczącym infrastruktury (czy Tydzień powinien mieć miejsce na forum miasta). Nadal nie zapadła decyzja nad miastem Gidena. Daniel Ragnar Cesare Ezio da Firenza twierdzi, że decyzji nie ma, ponieważ główni pomysłodawcy nie mogą jeszcze podjąć decyzji gdzie Gidena powinna się znajdować. Będziemy czekać na wynik tego sporu.
8B9j8959.png proponowane logo Tygodnia Różnorodności
W zeszłym tygodniu informowaliśmy państwa o tym, że trwa debata nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych, która polegała na podwyższeniu stawek za publikowanie artykułów w Heroldzie. W rezultacie nowelizacja została przyjęta, co cieszy środowisko autorów. W ostateczności przechodzimy już do środowiska piłkarskiego. Albert Felimi-Liderski - Prefekt Generalny oraz Lord Koadiutor w Królestwie Teutonii został selekcjonerem reprezentacji drużyny Baridasu. Życzymy mu szczęścia w tej roli. Mamy też pytanie do władz - czy będzie zupa w Ciuad de Bravo? Pytamy się ponieważ mieszkaniec, Laurencjusz bardzo martwi się tym faktem!

W Sclavinii życie oczywiście toczy się i toczy. Ustanowiono Sclaviński Związek Piłki Nożnej, co bardzo cieszy, ponieważ piłka nożna w mikroświecie bardzo dobrze się miewa (obecnie toczony jest v-mundial). Trwa oczywiście nadal ostateczna krucjata. Przeszła ona na front cyfrowy o czym poinformował jeden z cyfrowych krzyżowców - Martin Schlesinger-Asketil. Niestety pojawiło się na początku kilka błędów, które według zapewnień powinny zostać już naprawione. Na pytania Helwetyka Romańskiego o to, dlaczego występuje dodatkowa rejestracja, Martin odpowiedział, że jest to po prostu łatwiejsze dla programistów. Z redakcji punktu widzenia dodatkowa rejestracja absolutnie nie przeszkadza. Otto von Spee zaapelował o spis sclavińskich klubów piłkarskich. Jak do tej pory został zgłoszony jeden klub i to przez zainteresowanego.

CBE5Rq32.jpgSzpilki Irminy
W Teutonii trwa praca nad statutami rejencji. Oczywiście do tej pory w teorii, ponieważ nie ma pewności czy każdy starosta nad nimi pracuje. Do tej pory pełny statut przedstawił Daniel Maksymilian von Schwarz-Sarynoi - starosta Nowej Teutonii. Publiczne podzielenie się statutem spotkało się ze skrajnymi opiniami, wśród których były takie, że teraz istnieje ryzyko, że zostaną inne statuty praktycznie skopiowane. Liczymy, że oczywiście tak nie będzie, ale Teutonia oczywiście nie tylko tym żyje. Pojawiło się kilka narracyjnych inicjatyw. Irmina Vellior zapoczątkowała opowiadanie teutońskie w którym mamy Aleksandra, poruszającego się po świecie wielkich korporacji, a Wojciech Hergemon wraz z Teutonkami zastanawiał się jakie szpilki są odpowiednie dla kobiety.
Ten sam zapytał się niedawno Teutończyków, kto jest obecnie ich wrogiem. Wynika z tego,że odwiecznymi wrogami są Gellonowie i Baridajczycy. A kończymy informacje z Teutonii tym, że Daniel Maksymilian von Schwarz-Sarynoi został nowym redaktorem Informatora Teutońskiego, który na koniec miesiąca podsumowuje informacje z Teutonii.

Dku9V965.png

Inicjatywa Lutego została rozstrzygnięta. Zwycięzcą okazał się start Sarmackiej Ligi Piłkarskiej i do Michała Michaelusa wędruje 25 000 Ⱡ. II miejsce zajął Henryk K. Leszczyński ze swoim znakomitym badaniem, który dotyczył tego dlaczego jesteśmy Sarmatami i do niego powędrowało 15 000 Ⱡ. 3 miejsce ex aequo zajęła Elekcja JKW Andrzeja Fryderyka na Króla Teutonii oraz powrót Wojciecha Hergemona - po 2 500 Ⱡ powędrowało im na konta. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Wystartował v-mundial. 27 marca mieliśmy pierwsze mecze w których Baridas wygrał z Abchazją 1:0 , Królestwo Teutonii z Królestwem Bantu 2:0, Księstwo Sarmacji z Kalifatem Al-Farun 3:0, a Sclavinia przegrała z Parlandią 0:2. Zapraszam oczywiście do obserwowania Obserwatora Sarmackiego, który jest oficjalnym prasowym partnerem v-mundialu

Premiera kontynuacji Spisku już w Pulsie Sarmatów! Po ponad roku przerwy wraca Zemsta w której są zaprezentowane losy bohaterów ze Spisku oraz całkowicie nowych postaci. Czy Tomasz Ivo Hugo zdobędzie ponownie władzę w Sarmacji? Zbrodnie popełnione przez Karolinę i Rihannę ujdą im płazem? No i gdzie uciekł Markus z Helwetykiem? O tym dowiecie się w kolejnych częściach Zemsty, a już teraz zapraszam do czytania pierwszej części.

Opowiadałeś swoje opowieści w Karczmie pod Nogą Jednorożcem? Jeśli tak to może i Twoja opowieści znajduje się w Pod Nogą Jednorożca. Oczywiście zapraszam do czytania, ale jak autorzy zaznaczają - wchodzicie na własną odpowiedzialność.

Wśród opowiadań, które wyszły w ostatnim tygodniu są jeszcze: Anielski dotyk - autorstwa Arcadio Deliarta, Ostatni Bastion Teutonizmu pod przewodnictwem Wojciecha Hergemona zaprezentował opowiadania “po 23”, a Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán opublikował ostatni rozdział Instytutu Tajemnej Wiedzy.

nUnpt49F.png

W tym tygodniu prześwietleniu ulega oczywiście kolejna osoba. Tym razem do tego grona dołączył Wincenty Wałachowski - dlaczego niektórzy twierdzą, że przeżywa załamania nerwowe - o tym w tym wydaniu! Wincenty, jest synem bardzo bogatych rodziców, ale nie definiował się z bogactwem Al Rajnu i postanowił wyemigrować nie przyznając się do “góry złota”. W Sarmacji zaczął praktycznie od zera. Doskonale sprawuje się jako Asesora Trybunału Koronnego, trochę gorzej jako poseł, ale dlaczego ma te tragiczne załamania nerwowe? No właśnie - Wincenty ma duszę romantyka i niestety ulega różnym wdziękom. Ostatnio uległ żarowi miłości ku jednemu z asesorów Trybunału Koronnego i dlatego przez pewien czas chciał zrzec się obywatelstwa. Na szczęście mu minęło i teraz chce działać na rzecz Sarmacji! Oby tak dalej Wincenty.
E10chcQr.jpgOjciec Wincentego
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Andrzej Fryderyk, Defloriusz Dyman Wander.
Serduszka
7 687,00 lt
Ten artykuł lubią: Yennefer von Witcher, Otto von Spee-Asketil, Andrzej Fryderyk, Daniel January von Tauer-Krak, Siergiusz Asketil, Irmina de Ruth y Thorn, Henryk Leszczyński, Vladimir ik Lihtenštán, Laurencjusz Ma Hi at Atera, Defloriusz Dyman Wander, Arsacjusz Arped, Susanne Delfina Kierkeller, Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni, Adam Jerzy Piastowski.
Komentarze
Irmina de Ruth y Thorn
Jak zwykle na najwyższym poziomie. Brawo Brawo :D
Odpowiedz Permalink
Laurencjusz Ma Hi at Atera
Nie będziem przenosić Gideny, ale ją rozwijać ;)
Odpowiedz Permalink
Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki
Rihanna szalejesz z artykułami.
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
Świetne podsumowanie, zwłaszcza jak ktoś nie miał ostatnio za wiele czasu :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.