Gidena, Susanne Delfina Kierkeller, 16.03.2016 r. o 00:17
Rytuał Smoczej Posoki - nowe światło na antyczne struktury społeczne.
Seria wydawnicza: historia Gideny

6B171Hrp.jpg
Il. 1. Prymitywne reliefy na blokach znajdujących się w Rezerwacie Gideńskim

J
ak powszechnie wiadomo, historia kultury i władzy lenna Gideny od zawsze była mocno związana ze smokami onixus draconis, co zostało szczegółowo omówione w artykule mego brata, Pana na Gidenie, Laurencjusza Ma Hi at Atery: http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8417/6, dlatego też nie będę się zagłębiać w detale ich dotyczące.

P
owtórzę jedynie, że smoki wywarły ogromny wpływ na tradycje tego rejonu, a wyniki ostatnich badań (początkowo pobieżnie powiązanych z szokującymi odkryciami w Górach Solskich} tylko tę tezę potwierdzają.

W
Rezerwacie Gideny od dłuższego czasu działała ekspedycja inwentaryzacyjna, powołana i finansowana przez ród at Atera, mająca na celu odkrycie i usystematyzowanie wszelkich form biologicznych, geologicznych i kulturowych występujących w Rezerwacie. Tak szerokie pole badań bez wątpienia wymaga ogromu pracy od trzech zespołów ekspedycji specjalizujących się w danych dziedzinach, a sam proces trwa już od ponad 1,5 roku. Oczywiście jednym z głównych i najgłośniejszych znalezisk było to dokonane przez zespół badań biologicznych, opisane w wyżej wspomnianym artykule, jednak niemniej ważnym jest to dokonane przez zespół badań kulturowych.

W
północnej części rezerwatu odkryto wiekowe inskrypcje i reliefy, wyrżnięte na głazach narzutowych. Skały te zostały ustawione w pozycji zbliżonej do pionowej przy użyciu dość prostej techniki murarskiej; na niższych partiach owych murków pozostały ślady ognia, co jednoznacznie wskazuje na zwyczaje kultowe ówczesnych mieszkańców rejonu Gideny. Same reliefy mają postać cylindrycznych kształtów oraz form prostego pisma ideograficznego w pasach poziomych. Zdaniem historyków sztuki starożytnej i znawców języków antycznych, znaczeniem symbolicznym owych przedstawień jest personifikacja Słońca, podczas gdy inskrypcje dolne opiewają... smoki!
Fakt uosabiania tych stworzeń z kultem solarnym pokazuje, jak kluczową i ważną rolę pełniły nie tylko w systemie reprezentacji władzy, ale również w wierzeniach ludowych, jako że Słońce od zawsze było przedmiotem kultu oraz jednym z najważniejszych "zjawisk" w życiu wcześniejszych ludzi, o niezwykle bogatej symbolice.

N
ajbardziej jednak interesują nas inskrypcje znajdujące się na przewróconej płycie, widocznej na ilustracji (nie zostały na razie udostępnione przez zespół badawczy). Według zajmujących się nimi ekspertów, mamy tam do czynienia z opisem (w demotycznym piśmie starobaridaskim) nieznanego i niewystępującego do tej pory w nauce rytuału. Opisany jest jako "Rytuał Smoczej Posoki". Bez wątpienia chodzi o uświęconą sanguis draconis, smoczą krew, (opisaną bogato we wspominanym artykule), jednak nigdy wcześniej nie mieliśmy wzmianki o "Rytuale Smoczej Posoki". Rodzi się również pytanie, czy utajniony, rodowy rytuał przysięgi krwi at Atera może wywodzić się właśnie z tego źródła. Skąpy opis rytuału znaleziony na okolicznych skałach wyjaśnia raczej jego skutki, niż sam przebieg: nadanie siły fizycznej i witalnej oraz "wywyższenie" osoby jego działaniu poddanej.

N
a razie nie wiemy, czy rytuał miał związek z sankcjonowaniem władzy, tradycją ludową czy militarną, jednak możemy mieć pewność, że poczynione odkrycie jest ogromnej skali. Dawno bowiem nie mieliśmy kontaktu z tak dobrze zachowanym obiektem kultu, jak również bezpośrednimi, powiązanymi z nim źródłami pisanymi na jego temat. Znalezisko to zwraca uwagę swoją złożonością i obecnością w "smoczej" kulturze Gideny, oraz zachęca do refleksji i wzmożonych wysiłków nad badaniem historii tego niewielkiego, acz niezwykle ciekawego regionu.
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Laurẽt Gedeon I.
Serduszka
1 222,00 lt
Ten artykuł lubią: Laurẽt Gedeon I, Julian Fer at Atera.
Komentarze
Ten artykuł oczekuje na pierwszy komentarz.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.