Herold, Arsacjusz Arped, 14.03.2016 r. o 22:46
Regni Nostri [1/2016]
Seria wydawnicza: Regni Nostri

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
HEROLD | MARZEC 2016

REGNI NOSTRI

WIADOMOŚCI OD 20 LUTEGO DO 14 MARCA

* * *

Wybory do Rady Królewskiego Miasta Almery — 23 lutego

Kasztelan Almery wydał postanowienie, na mocy którego powołano Radę Królewskiego Miasta w składzie: Jego Królewska Wysokość Mikołaj Torped, Prześwietny Pan Siergiusz hrabia Asketil, Czcigodny Pan Daniel Daniel Ragnar Cesare Ezio baron da Firenza. Ważnym wyzwaniem dla obecnych radnych będzie zorganizowanie „Tygodnia różnorodności”. Życzymy owocnych wyników pracy! [WIĘCEJ]

* * *

Nowa Ordynacja wyborcza — 23 lutego

Jego Królewska Wysokość Regent podpisał ustawę Rady Królestwa o zmianie Ordynacji wyborczej. W nowelizacji znalazł się przepis, który zabrania kandydatowi na Przewodniczącego Rady Królestwa sprawowania funkcji publicznych w innych samorządach Księstwa Sarmacji. Ustawa została przyjęta przez aklamację — poparło ją 5 osób. [WIĘCEJ]

* * *

Ułatwienie w prowadzeniu obrad Rady Królestwa na IRC-u — 26 lutego

Przewodniczący Rady Królestwa stworzył bota, który automatycznie zlicza oddane głosy podczas sesji na IRC-u. Jesteśmy pewni, że takie rozwiązanie ułatwi prowadzenie, czasami burzliwych, obrad. [WIĘCEJ]

* * *

Nowy Przewodniczący Rady Królestwa — 27 lutego

Jego Królewska Wysokość Arsacjusz Arped dwudziestego siódmego lutego zarządził zgłoszenia na urząd Przewodniczącego Rady Królestwa XI kadencji. Jednocześnie zgłosił kandydaturę Poważanego Kawalera Kristiana Arpeda, którego poparło 9 mieszkańców. Kandydat został powołany 7 marca. Gratulujemy i życzymy owocnej kadencji! [WIĘCEJ]

* * *

Zaproszenie na koronację Króla Teutonii — 27 lutego

Roland kawaler Heach, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, oficjalnie zaprosił Jego Królewską Wysokość Markusa Arpeda oraz wszystkich Baridajczyków na uroczystość koronacji Jego Królewskiej Wysokości Andrzeja Fryderyka. Uroczystość intronizacji odbyła się 5 marca. [WIĘCEJ]

* * *

Spis powszechny — 28 lutego

Jego Królewska Wysokość Mikołaj Torped zaproponował Radzie Królestwa przeprowadzenie spisu powszechnego. Stwierdził, że dysponowanie danymi statystycznymi ułatwi władzom, jak i obywatelom sprawne planowanie przedsięwzięć. Spis został oficjalnie zarządzony przez Poważanego Kawalera Kristiana Arpeda pierwszego marca. Ankieta zawierała pytania dotyczące między innymi realnego wieku, dyspozycyjności oraz przynależności do wewnętrznych grup baridajskich. [WIĘCEJ]

* * *

Przygotowania do Dnia Królewskiego Miasta Almery — 28 lutego

Prześwietny Hrabia Siergiusz Asketil ogłosił trzy przetargi na materiały promocyjne dotyczące „Tygodnia różnorodności”. Autorzy zwycięskich prac mogą liczyć na wynagrodzenie od ośmiu do piętnastu tysięcy libertów. Termin zgłaszania ofert upływa 15 marca. Liczymy na Wasze zaangażowanie! [WIĘCEJ]

* * *

Pobór podatku lennego — 2 marca

Pobrano podatek od posiadania lenn, którego wysokość wyniosła 22 tysiące libertów.

* * *

Rozliczenia budżetowe — 5 marca

Podskarbi poinformował, że dochód w lutym wyniósł 12 518,83 libertów. Na najważniejsze przychody składały się subwencja, która wyniosła 66 100 libertów, oraz podatek lenny.

* * *

Czy Gidena powinna być miastem systemowym? — 6 marca

p_AF683.jpg

Przewodniczący Rady Królestwa rozpoczął debatę w sprawie nadania Gidenie praw miejskich. Zgodę na lokację musi wyrazić Rada Królestwa oraz Król jako reprezentant samorządu. Debata, która nadal trwa, jest bardzo żywa. Zwolennicy pomysłu argumentują swoje stanowisko próbą zwiększenia aktywności. Swoje zdanie wyrazili również przeciwnicy. [WIĘCEJ]Kristian Arped

* * *

Zmiana symboli Królestwa Baridasu — 10 marca

Jego Królewska Wysokość Regent złożył wniosek do Kanclerza Księstwa Sarmacji o zmianę symboli Baridasu na Forum Centralnym. Zmiany są spowodowane ustawą Rady Królestwa, która weszła w życie 17 lutego.

* * *

Inauguracja V kadencji Rady Królewskiego Miasta Almery — 12 marca

Prześwietny Pan Siergiusz hrabia Asketil zainaugurował V kadencję Rady Miasta Almery. Radni mają zająć się między innymi rozstrzygnięciem przetargów zarządzonych w związku z „Tygodniem różnorodności” oraz aktualizacją opisu miasta w DSG. Przewodniczący zwrócił uwagę na ważność sesji. [WIĘCEJ]

* * *

Podsumowanie wyników spisu powszechnego — 14 marca

Dwunastego marca zakończył się spis powszechny, przeprowadzony przez Radę Królestwa. Kristian Arped poinformował, że w ankiecie wzięło udział 17 osób. Ze spisu wynika, że ponad 40 procent Baridajczyków jest w stanie poświęcić od 9 do 18 godzin swojej ojczyźnie. Większość osób zadeklarowała przynależność do grupy almerczyków. [WIĘCEJ]


footer.png
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Markus Arped, Tytus Aureliusz-Chojnacki.
Serduszka
5 091,00 lt
Ten artykuł lubią: Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Kristian Arped, Laurẽt Gedeon I, Markus Arped, Vladimir ik Lihtenštán, Adam Jerzy Piastowski, Yennefer von Witcher, Arcadio Norbert dal Deliart-Wissener, Ivan von Lichtenstein, Tomasz Ivo Hugo.
Komentarze
Ivan von Lichtenstein
Regni Nostri czy Regini Nostri?
Odpowiedz Permalink
Arsacjusz Arped
Sądzę, że „Regni Nostri”. W języku łacińskim „regni” oznacza „królestwa”.
Odpowiedz Permalink
Arsacjusz Arped
Drobne sprostowanie — „królestwo”.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.