Tradycjonalizm sarmacki a kwestia ewolucjonizmu
Seria wydawnicza: Publicystyka

iD06hYUo.png
Krok ku samodoskonaleniu

Kochane Sarmatki, Drodzy. Ruch Sarmackie Odrodzenie cały czas rozwija swoją tożsamość ideową zawartą w Deklaracji ideowej, opisanej przez tradycjonalizm sarmacki i sarmatpozytwizm. Ruch Sarmackie Odrodzenie cały czas modyfikuje i poszukuje kompromisów tam gdzie to jest niemożliwe, także w sferze wielkich idei. Ruch Sarmackie Odrodzenie stara się pogodzić nieraz sprzeczne z sobą nurty oraz prądy w ramach jednolitej doktryny politycznej. Nie jest to łatwym zadaniem, lecz nie jest też niemożliwym do wykonania. Wyzwaniem jest godzenie sztandarowych punktów określających tożsamość polityczną organizacji, wspólnot aspirujących do wprowadzenia reform i kierowania państwem. Dlatego też RSO cały czas rozwija swoją tożsamość polityczną.

XGEAnCXj.png


Tradycjonalizm Sarmacki

Tradycjonalizm Sarmacki wyrósł na korzeniach takich wielkich idei jak monarchobolszewizm czy też konserwatyzm sarmacki, oraz wielu innych nurtach wpisujących się w szeroko rozumianą doktrynę konserwatywną. Fundamentem na którym stoi tradycjonalizm sarmacki jest poszanowanie tradycji i obyczajów na którym wyrosło Księstwo Sarmacji oraz ich kultywowanie w codziennym życiu. Tradycjonalizm Sarmacki to także świadome spoglądanie w przeszłość i wyciąganie z niej tych elementów, które pozytywnie wpływały na rozwój państwa. Nie można budować przyszłości bez oparcia w przeszłości i wychodzenia na przeciw problemom teraźniejszości. Dlatego tak ważnym jest pamiętać o dorobku naszych poprzedników i przodków, a to co dobre i sprawdzone kontynuować. Takim elementem jest choćby silna pozycja Księcia w ustroju naszego państwa, oraz grupy je tworzące oparte na trzech stanach obywateli, szlachty i arystokracji. Tradycjonaliści szanują takie instytucje jak monarchia i grupy społeczne i głównie w nich upatrują zdrowy i etapowy rozwój państwa.

S4wgsy87.png


Ewolucjonizm konserwatywny

Ciekawym zagadnieniem jest ewolucjonizm konserwatywny odnajdujący się w ramach tradycjonalizmu sarmackiego. Ciekawym z tego względu, że zwolennicy ewolucjonizmu konserwują dawne wartości w warunkach mechanizmów demokratycznych. O czym świadczy dążenie do realizacji takich postulatów jak choćby trójpodział władzy, rozdzielności funkcji władz ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Należy również zwrócić uwagę na próby reform systemu sprawiedliwości w duchu powrotu dwuinstancyjności oraz zapewnienia pełnej niezawisłości i autonomii władzy sądowniczej. To wszystko dobitnie pokazuje wpływ idei wolnościowych takich jak liberalizm, co wielu przekonuje do tezy, iż konserwatywny ewolucjonizm jest wcieleniem liberalizmu. Tak naprawdę zwolennikom ewolucjonizmu chodzi o zachowanie tzw. “”związku generacyjnego” opartego na pokoleniach które razem muszą dojść do zgody aby państwo mogło się rozwiać w duchu stopniowych zmian. To radykalne zmiany są z miejsca odrzucane jako zbyt inwazyjne naruszające obecny porządek rzeczy. Postrzegane są jako zbyt pochopnie podjęte decyzje mogące zniszczyć czy też zachwiać obecną równowagę sił. Co może doprowadzić do nieprzemyślanej rewolucji ustrojowej, której skutki będą opłakane - to należy rozumieć jako długofalowy spadek aktywności przy początkowej fazie jej wzrostu. Stąd też konserwatywny ewolucjonizm mówi o etapowym wprowadzaniu zmian systemowych w ustroju państwa.

Kilka słów na zakończenie

Ruch Sarmackie Odrodzenie jest partią skupiającą osoby o różnych poglądach, różnych ścieżkach kariery w Rzeczpospolitej Sarmackiej. Ruch Sarmackie Odrodzenie jest partią pluralistyczną i pragmatyczną, widzi potrzebę rozmów i dyskusji tak aby wspólnymi siłami dojść do konsensusu zapewniającego dobrą zmianę i lepsze jutro. Ruch Sarmackie Odrodzenie zaprasza każdego chętnego Sarmatę do współtworzenia partii oraz pracy na rzecz Księstwa Sarmacji.Komitet polityczny RSO.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
2 106,00 lt
Ten artykuł lubią: Cudzoziemiec, Maxymilian Velmilla-Popow, Irmina de Ruth y Thorn, Misza "JK" Korab-Kaku, Gustaw Witkowski.
Komentarze
Ignacy Urban de Ruth
1326387226_by_najlepsze0memy_500.jpg
Odpowiedz Permalink
Ivan von Lichtenstein
Ignacy, a może jakieś merytoryczne odniesienie?
Odpowiedz Permalink
Fiodor Swirydiuk
To jest bardzo merytoryczne. Ignacy to po prostu (tak jak większość osób) wyśmiał. :D
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.